Skakel oor na Afrikaans

The Genealogical Society of South Africa

eGSSA branch

Familia Subject Index

1964 - 2013

Compiled by MHC (Thys) du Preez, 15 January 2014

FAMILIA is the quarterly journal of the Genealogical Society of South Africa, published in March, June, September and December. It is supplied to all current members of the Society. Individual back copies can be purchased from the eGGSA online shop. For information on joining the society please see the Membership FAQ.

RESEARCH SOURCES:

Adams, Peter: Genealogy in the United Kingdom. Familia, 39(3), 2002, pp. 108-112.

British Civil Registration. Familia, 38(1), 2001, p. 45.

Buurman-Boreel, J.M.J.: Genealogie van het Zuid-Afrikaanse Geslacht Buurman. [’n Boek geresenseer deur Sasa Malan in Familia 44(4), 2007, p. 256.]

Buys, M.H.: Amptelike optekening van geboortes in Transvaal tot 1906. Familia, 7(4), 1970, pp. 95-96.

Buys, M.H.: Amptelike optekening van sterfgevalle in Transvaal tot 1906. Familia, 8(2), 1971, pp. 6-7.

Buys, M.H.: Amptelike optekening van huwelike in Transvaal tot 1906. Familia, 8(1), 1971, pp. 14-16.

Buys, M.H.: Argivale bronne vir genealogiese navorsing. Familia, 7(3), 1970, pp. 63-69.

Groesbeek, Isabel: Die Van Wyk CD. Familia, 41(4), 2004, pp. 153-155.

Cruywagen, dr. W.A.: Die Cruywagens van Suid-Afrika, 1690-1806. [’n Boek gebaseer op die skrywer se proefskrif. Geresenseer deur dr. Celestine Pretorius in Familia, 44(4) 2007, pp. 255-256].

Du Preez, Thys: Die Onbetroubaarheid van genealogiese bronne; wenke vir beginners. Familia, 40(4), 2003, pp. 176-184.

Du Preez, Thys: The unreliability of genealogical sources: tips for beginners. Familia, 42(2), 2005, pp. 79-85.

Eksteen, Louis: Die Voortrekkerbegraafplaas, Pietermaritzburg.[Resensie deur O.J.O. Ferreira] Familia, 42(2), 2005, pp. 86-87.

Familie argiewe in Suid-Afrika. Familia, 10(2), 1973, pp. 50-52.

Ford, Richard Y.: Editorial/Redaksie. The Last word. Familia, 48(2), 2011, pp. 49-50.

Grobler, Elda: Die versameling geslagregisters in die Nasionale Kultuurhistoriese Museum, Pretoria. Familia, 27(1), 1990, pp. 5-7.

Hamman, Daan: Die Familia Omnibus. Familia, 40(4), 2003, pp. 192-193.

Heese, H.F.: Groep sonder grense. [Resensie oor boek van groot belang vir genealoë]. Familia, 42(2), 2005, pp. 87-88.

Heese, J.A.: Sterftekennisse in die Kaapstadse argief. Familia, 17(2), 1980, p. 34.

Heese, J.A.: Genealogiese gegewens beskikbaar in die NG-Kerkargief in Kaapstad. Familia, 1, 1964/65, p. 37.

Heese, J.A.: Christening of British children in the Baptismal register of the Dutch Reformed Church of Graaff-Reinet. Familia, 7(1), 1970, p. 20.

Heese, J.A.: Verlore trouboek van die gemeente Drakenstein, Paarl. Familia, 14(4), 1977, p. 81.

Hugo, A.M.: Op soek na ons stamouers in die argiewe van Frankryk. Familia, 1, 1964/65, pp. 7-10.

Hugo, A.M.: Op soek na ons stamouers in die argiewe van Frankryk (II). Familia, 1, 1964/65, pp. 30-33.

Landman, Rentia: Kom ons praat familiegeskiedenis. Familia, 46(1), 2009, pp. 43-51.

Landman, Rentia: Is Genealogie ’n wetenskap of nie? Familia, 45(4), 2008, pp. 261-265.

Langham-Carter, R.R.: Anglican church registers at the Cape. Familia, 6(3), 1969, pp. 77-79.

Malan, André: Dating old photographs in Genealogical Research. Familia, 39(1), 2002, pp. 34-41.

Malan, Ockert & Loos, Jackie: The "lost" registers of slave marriages. Familia, 43(4), 2006, pp. 193-196.

Mienie, J.H.: Genealogical Sources in South Africa. Familia, 41(1), 2004, pp. 39-42.

Onbetroubare Bronne. Familia, 41(1), 2004, p.5.

Pama, C.: C.C. de Villiers's Geslacht-Register 100 years old. Familia, 30(3&4), 1993, pp. 49-51.

Pama, C.: Probleme in verband met die nuwe uitgawe van De Villiers se "geslachtregister". Familia, 4, 1967, pp. 13-17.

Pama, C.: The genealogical society of the L.D.S. and its library. Familia, 6(3), 1969, pp. 71-73.

Pama, C.: The destruction of Irish parish registers. Familia, 29(2), 1992, pp. 46-47.

Pretorius, dr. Celestine: Die Langpad na die Grootstad. Deel 1. (Die gebruik van pikturale bronne). Familia, 43(2), pp. 47-53.

Pretorius, dr. Celestine: Die Langpad na die Grootstad. Deel II. (Die gebruik van pikturale bronne). Familia, 43(3), pp. 108-117.

Pretorius, dr. Celestine: Die Langpad na die Grootstad. Deel III. (Die gebruik van pikturale bronne).Familia, 43(4), pp. 169-180.

Prinsloo, dr. Dioné: Briewe en dagboeke van die Anglo-Boereoorlog as genealogiese bronne. Deel 1: Briewe. Familia, 39(2), 2002, pp. 90-99.

Prinsloo, dr. Dioné: Briewe en dagboeke van die Anglo-Boereoorlog as genealogiese bronne. Deel 2: Dagboeke. Familia, 39(3), 2002, pp. 149-158.

Pretorius, M.E.: Registers of the Methodist church of Barkley East 1883-1922. Familia, 14(1), 1977, pp. 19-21.

Smit, A.P.: Kerklike registers as bron vir genealogiese navorsing. Familia, 5, 1968, pp. 62-67.

Snell, Glennis: If only we could believe what we read! Familia, 38(1), 2001, pp. 9-10.

Snell, Glennis: The Knipe family of St. Helena Island. [Bookreview] Familia, 42(2), 2005, pp. 88-89.

South African Genealogies on CD. Familia 46(2), 2009, p. 65.

Swanepoel, dr. Adriaan: Dope, huwelike en voorstelling van lidmate by die Bloedrivierse Eufeesvieringe in 1938. Familia, 39(3), 2002, pp. 160-164.

Sydow, Andrew (Bonnie): Feit of fiksie? Familia, 40(4), 2003, pp. 174-175.

Tapping, M.: The Voters’ index. Familia, 23(1), 1986, pp. 8, 14.

Tydskrifte as aanvullende genealogiese bron (Redaksioneel) Familia, 38(1), 2001, pp. 3-5.

Zöllner, Linda: Genealogie - die waarheid? Familia, 34(2), 1997, pp. 61-63.

Zöllner, Linda: Reisbeskrywings en Dagboeke as bronne by genealogiese navorsing. Familia, 39(4), 2002, pp. 224-234.

 

Familia Subject Index:

 


home | benefits | contents | join | privacy policy | code of conduct | about us | links