eGGSA/eGSSA
Genealogical Publications / Genealogiese Werke
Stamregisters / Family Trees 
Contents / Inhoud

Surnames V-Z Vanne

These publications are available at libraries (specially the depository libraries), private collectors and the library of the Genealogical Institute of South Africa (GISA) in Stellenbosch. Articles which were published in the GSSA quarterly Familia have not been included in this list. Readers who are aware of genealogical publications not included in this list are welcome to send the titles, author’s name and year of publication to the compiler Daan Hamman, at dshamman@icon.co.za, or the GSSA at secretary@ggsa.info.

VAN AARDT

Van Aardt register.  Van aardt, PJ 1989

VAN AARDT

Die Van Aardts van Chrissiesmeer.  Van Aardt, Pieter (date not known)

VAN AARDT

Die geskiedenis van die Van Aardt- familie in Suid Afrika sedert 1700 – Omnibus 2003  Van Aardt, PJdeV 2003

VAN AS

Van As geslagregister stamvader Hendrik van As.  Van As, Ben S (date not known)

VAN AS

Die lewe van Sebastian en Agnus Alison van As.  Van As, Benjamin S 1990

VAN ASCHEBERG

Die nageslag van Lorenz Rotmann van Ascheberg.  Malan, Hercules 1991

VAN ASWEGEN

Familielyne van ons ouers Roelf Jacobus Du Plooy getroud met Anna Stefina Francina Buys en Izak Stephanus Johannes Buys getroud met Janetta van Aswegen en hul nasate.  Du Plooy, Kosie 1989

VAN BLERK

Geslagregister Van Blerck-Van Blerk.  Reymore, Ralie (date not known)

VAN BREDA

Family history alburn of Martina Van Breda.  Louw, Martina 1995

VAN DEN BERGH

Familiegeskiedenis: Van Den Bergh, Myburgh en De Bruin.  Van Den Berg, 1982

VAN DEN BERG

Familiegeskiedenis Van Den Berg, Myburgh en De Bruin.  Van Den Berg, AM 1982

VAN DER BIJL

Van Der Bijl; 1667-1967: geslagregister.  Van Der Bijl, J 1968

VAN DER BYL

Genealogie van die familie Van Der Byl.  Van Der Bijl, J 1965

VAN DER HOOGT

Omnibus 2002 Le Roux, PL 2002

VAN DER POEL

Genealogy of the Van Der Poel and Hiddingh families, of the Cape of Good Hope.  Unknown 1891

VAN DER RIET

Van Der Riet.  Van Der Riet, Carmer 1989

VAN DEVENTER

Van Deventer stamboom en agtergrond.  Van Deventer, WD 1989

VAN DEVENTER

Van Deventer stamboom en agtergrond.  Van Deventer, WD 1993

VAN DEVENTER

Die Van Deventer familiekroniek, April 1995.  Van Deventer, JC 1995

VAN DEVENTER

Die Van Deventer familiekroniek, April 1998.  Van Deventer, JC 1998

VAN DYK

Geslagregister van die broers Joost en Burgert Van Dyk.  Van Dyk, JH 1975

VAN DER MERWE

Ope brief aan alle Van Der Merwes en belangstellendes.  Unknown 1950

VAN DER MERWE

Van der Merwe Gedenkboek 453-1952 Van der Merwe-Réunie 1952

VAN DER MERWE

Geslagregister van J M Van Der Merwe en A G Lindeque.  Van Der Merwe, WP 1973

VAN DER MERWE

‘n Liniestudie vanaf stamvader Willem Schalkzoon van der Merwe tot Schalk Willem van der Merwe en sy nakomelinge.  Van Der Merwe, W 1984

VAN DER MERWE

Die Van Der Merwes van Ehomba.  Stals, ELP (date not known)

VAN DER MERWE

Ons wil onthou: Die Willem van der Merwe/Christiaan Hugo-tak.  Odendal, CM 1989

VAN DER MERWE

Van Der Merwe: register en geskiedkundige verhaal.  Van Der Merwe, JB 1989

VAN DER MERWE

Van Der Merwe gedenkboek; My naam is Van Der Merwe.  Van Der Merwe, CP (date not known)

VAN DER MERWE

Van Houtbaai tot by Wakkerstroom.  Van der Merwe, Steve 1998

VAN DER POST

Storyteller - The many lives of Laurens van der Post.  Jones, JDF (date not known)

VAN DER SPUY

De Voorouders van Melt Van Der Spuy.  Plomp, N 1972

VAN DER SPUY

Die Van der Spuy Stamregister Van Der Spuy, Villebois A. 1974

VAN DER SPUY

‘n Huwelik tussen die nageslag van die Van Der Spuy-familie gewese grondbesitters in Agter-Paarl en die nageslag van die Du Pré-familie gewese grondbesitters in Simondium.  Fox, HE 2000

VAN DER WALT

Oom Kotie Van Der Walt: Voor- en nageslag.  Van Der Walt, CA 1965

VAN DER WALT

Voorouers van Ds Tjibbe Thomas Spoelstra en sy eggenote Hester Sophia van der Walt.  Vorster, PW 1977

VAN DER WALT

Kwartierstaat en voorouers van ds Herculaas Frederik Venter Kruger en van sy eggenote Lasea Francina van der Walt.  Vorster, PW 1977

VAN DER WALT

Van Der Walt: Kwartmillenniumfees, Potchefstroom.  Onbekend 1978

VAN DER WALT

Van Der Walt: Redes gelewer by die Kwartmillenniumfees, 24-26 Maart, te Potchefstroom.  Onbekend 1978

VAN DER WALT

Die Waltheim Van Der Walts.  Van Der Walt, Sarel 1981

VAN DER WALT

Die familie Van Der Walt in Van Der Walt, CM, Suid-Afrika.  EJ en TSP 1989

VAN DER WALT

Stamregister van die familie Van Der Walt, Dries Van Der Walt.  Chrissie 1998

VAN DYK

Geslagsregister van die Broers Joost en Burgert van Dyk.  Van Dyk, JH publikasie nr 3/1975

VAN GRAAN

Ons is familie: Gedenkboek van die De Bruin en Van Graan families, 1880-1980.  De Bruin, Jacobus C 1980

VAN HEERDEN

Familiegeskiedenis: Willie en Hellie Van Heerden.  Van Heerden, Koos (date not known)

VAN HEERDEN

Geslagregister van die familie Van Heerden: 1701-1968.  Van Heerden, P 1969

VAN JAARSVELD

Van stamvader Adriaan tot Ernst Jacobus Van Jaarsveld. 1702-1986: ‘n Stukkie familiegeskiedenis van onder.  Van Jaarsveld, FA 1987

VAN LELYVELD

Lineal descent and intermarriage of the Van Lelyveld family in Holland: 1518-1806: Including the descendants of Mary Nash and Ann Barnes Frost, daughter of Philip and ...  Chantler, Edward 1974

VAN LELYVELD

Genealogical table of the Van Lelyveld family: Holland 1590-1875, South Africa 1806-1973.  Chantler, Edward 1973

VAN LINGEN

Family tree Van Lingen.  Van Lingen-Melville, J 1976

VAN LINGEN

Van Lingen stamregister vir latere generasies na a-generasies.  Van Lingen-Melville, J (date not known)

VAN NIEKERK

‘n Familie-geslagregister van die Van Niekerk-afstammelinge van Johannes Wilhelmus van Niekerk: gebore 26 Mei 1780, oorlede 13 Junie 1863.  Van Niekerk, JW 1965

VAN NIEKERK

Familie-agtergrond en afkoms: Arend Jan Meyer van Niekerk (1929), Cornelius Gregorius van Niekerk (1929).  Van Niekerk, CG 1978

VAN REENEN

Van Reenen, Van Renen, Vanrenen familie: 1722-1994.  Van Renen, Jacob D 1994

VAN RENEN

Notable record: Some account of the Joubert de la many families.  Ferte, E 1926

VAN RENSBURG

Van Rensburg manuskrip.  Van Rensburg, JH (date not known)

VAN RENSBURG

Die Rietvleiers – Die familiegeskiedenis van ‘n tak van die familie Van Rensburg.  Van Rensburg, JH (date not known)

VAN RENSBURG

Drie takke Van Rensburgs.  Rautenbach, GF (date not known)

VAN RIEBEECK

Jan van Riebeeck: Zijn voor en nageslacht.  Unknown 1952

VAN ROOY

J C Van Rooy - A F Holsters.  Van Rooy, JA 1936

VAN ROOY

Die familie Van Rooy in Suid-Afrika.  Van Rooy, AJ 1992

VAN RYNEVELD

Steytler: ‘n beperkte genealogie: voorvaders en afstammelinge van JG Steytler, 1864-1932 en JP van Reyneveld, 1868-1942.  Steytler, R ea 1985

VAN SCHALKWYK

Omnibus 2002 Van Schalkwyk, TJ 2002

VAN SCHALKWYK

Die Van Schalkwyks van Nieuweveld.  Malan, Ockert 2003

VAN STADEN

Die Van Stadens van die Noorwes- Vrystaat: Enkele notas oor die familiegeskiedenis van ‘n bepaalde gedeelte van die Marthinus Jacobus-tak.  Fouché, JWJ 1991

VAN STRAATEN

Van Straaten Stamregister – Omnibus 2002 Schoeman, HJvS 2002

VAN TIL

Van Dorwerd naar Transvaal: Het verhaal van Bartus en Izebrand van Til.  Renting, RAD 1994

VAN TONDER

Op die Van Tonder spoor.  Van Tonder, Robert (date not known)

VAN VUREN

Stamboom van Gerrit Van Vuren: Sluit afstammelinge in wat die familie- naam Janse/Jansen van Vu(u)ren skryf.  Van Vuren, JPJ 1961

VAN VUUREN

Die familie Van Vuuren.  Van Vuuren, Gerrit (date not known)

VAN WYK

Van Wyk.  Van Wyk, P 1989

VAN WYK

Voorouers, familie en nageslag van Jacobus Philippus Benjamin Venter, 19.2.1871-5.9.1956 en Jacomina Susanna van Wyk, 14.10.1874-14.10.1959.  Du Plessis, JS 1976

VAN ZYL

Die Van Zyl familie in Suid-Afrika.  Van Zyl, MC 1984

VAN ZYL

Geslagregister van die Kaaplandse Van Zyls (Zijls), 1666-1900.  Van Zyl, Hendrik G 1988

VAUGHAN

The diary of Iris Vaughan.  Vaughan, I 1958

VENTER

Die Venter familie.  Venter, Douw E 1957

VENTER

Die voorouers, familie en nageslagte van Jacobus Philippus Benjamin Venter, 19.2.1871-5.9.1956 en Jacomina Susanna van Wyk, 21.2.1874-14.10.1959.  Du Plessis, JS 1976

VENTER

A Venter family history.  Hall, Darrell 1992

VENTER

Die voorouers en nageslag van Hendrik Johannes Tjaart Venter; 14.12.1818-20.9.1907.  Kruger, Abraham 1993

VENTER

Die Venter-familie van Suid-Afrika. (manuskrip)   Venter, BJ en JA (date not known)

VERMAAK

Die genealogiese register van ‘n gedeelte van die familie Vermaak.  Vermaak, CF 1985

VERMAAK

De Zuid-Afrikaanse tak.  Onbekend (date not known)

VERMAAK

Die nageslag van Hendrik Pieter Vermaak en Helena Maria Bezuidenhout.  Vermaak, NJ 1990

VERMAAK

Vermaak geslagregister en aspekte van hul geskiedenis.  Vermaak, CF 1992

VERMAAS

Van over de Maas.  Van Der Merwe, C 1998

VERMEULEN

Die Vermeulens van Garsfontein: Enkele notas oor die familiegeskiedenis en geslagregister van die Guillaume Christoffel-tak.  Fouché, JWJ 1990

VERMEULEN

Omnibus 2002 Ehlers, JE (Babs) 1989

VERMEULEN

Die geslagregister van die Vermeulen Vermeulen, Johan & familie in Suider-Afrika.  Izak 2004

VERSFELD

Versfeld genealogy.  Onbekend 195-

VERSTER

Genealogie van het geslagte Verster.  Onbekend 198-

VILJOEN

Afstammelinge van Hercules David Jacobus Viljoen: gedoop Graaff-Reinet 25.3.1794.  Viljoen, PJJ 1973

VILJOEN

Die Viljoen-familieregister.  Viljoen, Hendrik C 1978

VILJOEN

Viljoen-gedenkboek.  Viljoen, H Christo ea 1977

VILJOEN

Boer settlers in the Southwest. (bevat die wedervaringe van W.J.Viljoen, genl Ben J.Viljoen, Willem D.Snyman en Gerhardus Cornelius (“JR”) Snyman met genealogiese diagramme).  Du Toit, Brian M 2004

VINNICOMBE

Vinnicombe’s trek.  Currey, R. 1989

VISSER

Die Vissers van Verkeerdevlei.  Visser, CP 1989

VISSER

Die Vissers van Leeuwpan: Gedenkalbum.  Verwey, Marie H 1980

VISSER

Die Vissers van Piketberg.  Du Preez, Thys 1998

VISSER

Die Sandveldse Vissers.  Visser, Mara k 1993

VISSER

Van visser tot melkboer. ‘n Familiegeskiedenis van die Vissers van Kafferskraal.  Van Der Merwe, C 1997

VISSER

Die berg Piketberg en sy mense.  Du Preez, Thys 1994

VOIGTS

100 Jahrfeier von Voigts 16.07.1983.  Voigts, L 1983

VOLKER

Bilder aus der Vergangenheit der Familien Volker, Lutz, Ebert.  Heyneke, Thekla 1984

VON

AHLFTEN Von Ahlften/Kuhn 1893 - 1993.  Von Ahlften, E 1993

VON

FINTEL Von Fintel in Südafrika/South Africa.  Von Fintel, SHA 1994

VON

LANDSBERG Genealogy of the Von Landsberg family: 1765-1960.  Drieselmann, VA 1960

VON

MALTITZ Von Maltitz in southern Africa.  Von Maltitz, AA and A -----

VORSTER

Die kwartierstaat van dr Pieter Willem Vorster.  Vorster, Pieter W 1960

VORSTER

Die kwartierstaat van Martie Sophia Vorster gebore Du Plessis.  Vorster, Pieter W 1960

VORSTER

Die nageslagte van d3c1d15e6 Tjaart Johannes Vorster 1826-1896.  Vorster, Pieter W (date not known)

VORSTER

Vorster familieregister.  Vorster, Paul (date not known)

VOSLOO

Die Vosloos - Nuttige landsburgers – Die familiegeskiedenis – hul wel en wee.Deel 1   Jacobs, Daniel 2003

VOSLOO

Die Vosloos - Nuttige landsburgers - Stamregister.Deel 2   Jacobs, Daniel 2004

WAGNER

Wagner family history   Wagner, R (date not known)

WAIT

Scotland and the Wait family.  Wait, CVR 2003

WEBBER

A small world: Charles Webber and his descendants.  Van As, Norma 1981

WEBSTER

The descendants of Thomas Webster and Mary Bradfield.  Webster, Selby (date not known)

WEHRMANN

Missionar Ernst Friedrich Wehrmann: Lebenslauf und Familienregister.  Wehrmann, Richard (date not known)

WELDHAGEN

‘n Tak van die Wildhagen-familie.  Erasmus, DJ 1985

WELTHAGEN

‘n Tak van die Wildhagen-familie.  Erasmus, DJ 1985

WENHOLD

Wenhold Streffen 1987   Behrens, Hugo & Wenhold, Julia 1987

WENTZEL

Genealogie van enkele takke van die familie Wentzel: 1748-1988.  Pieterse, Adriana J (date not known)

WESEMANN

The Finaughty, Corbett, Wesemann families.  Taylor, Noel 1984

WESSELS

Die nageslag van Johannes Wessels.  Wessels, SJC & SFG 1999

WESSELS

Wessels geslagregister: vanaf 1680-1952.Wessels, WjvB (date not known)

WESTERMEYER

Westermeyer Reunion 29.08.92.  Unknown 1992

WHITTAL

Record of Francis Whittal: An 1820 settler and his descendants.  Whittal, Harold E (date not known)

WHITTLESEY

Genealogy of the Whittlesey-Whittelsey family.  Whittelsey, CB 1941

WICKSTEED

The origins of the Huntley, Holland and Wicksteed families in South Africa.  Nash, Marjorie D 1975

WIEGAND

Heinrich Wiegand: Van Lenderscheid na Vredefort.  Du Plooy, Simon J (date not known)

WIENAND

From Moskow to the Cape.  Ffolliot, Pamela (date not known)

WIGGELL

The Talbots, Sweetnams and Wiggills.  Larson, Kenneth 1953

WIID

Familia Wiid: Oorspronklike Hvid of Hvidt.  Wiid, SC (date not known)

WILCOCKS

Ons kleurvolle Wilcocks voorgeslagte   Wilcocks, CTM 2001

WILDHAGEN

‘n Tak van die Wildhagen-familie, ook gespel Welthagen of Weldhagen.  Erasmus, Daniel J 1985

WOLMARANS

Voor en nageslag van Manie Potgieter en Hantie Wolmarans.  Du Preez, Sophia J 1978

WOOD

They came from a far land.  Bell, May (date not known)

WORTMANN

Jahrhundertfeier der Familie Wortmann in Südafrika: 1869-1969.  Wortmann komitee 1969

YOUNG

The Young family history.  Young, Amy H (date not known)

YSSEL

Gedenkboek: Eeufeesviering Yssel-familie van Elandskuil.  Yssel, Gert J (date not known)

ZAAYMAN

Geslagregister van Hartbeesrivier, Uniondale se Zaaymans: 1834-1971.  Schoonees, Lucas J (date not known)

ZEEUWSE

Zeeuwse familienamen.  Meertens, PJ (date not known)

ZONDAGH

The Zondagh family.  Storey, Sheila 1990

ZULCH

Die familie Zulch in Suid-Afrika.  Louw, Bernard (date not known)