Die Burger Oos-Kaap

Die Burger Oos-Kaap 2017 12 December

1 Desember 2017

Sterfgevalle

IMPONDU, Wilfred Jacobus. 45 jaar. Begrafnisdiens Saterdag 02 Des 2017 13:00 Ou Apostoliese Kerk, Madunaweg. (Die Burger O-Kaap 01/12/2017) Van Willing begrafnisdienste 041 988 1919

Dankbetuiging

VAN DER WESTHUIZEN, Jan. Algoa Begrafnisdienste bedank almal vir ondersteuning en bystand met afsterwe van Jan. Bestuur en Personeel. (Die Burger Oos-Kaap 01/12/2017)

2 Desember 2017

Sterfgevalle

ANDERHOLD, Kirsten Adrian (Kirrie). Tragies +Maandag 27 November 2017. Eggenote, kinders, kleindogter Leah. Roudiens Maandag 04 Des 2017 14:00 NG Kerk Retief, Despatch. (Die Burger Oos-Kaap 02/12/2017) Sonja de Vos AVBOB Despatch 041 933 2039

CROUS, Martin Wilhelm. +Sondag 26 Nov 2017. Ouers, broers Charl & Stephan. Troosdiens Dinsdag 05 Desember 2017 14:00 NG Kerk Bothasrus, Despatch. (Die Burger O-Kaap 02/12/2017) Sonja de Vos AVBOB Despatch 041 933 2039

KNOESEN, Letitia. +Saterdag 25 November 2017. ‘n Eggenote, ma en ouma. Gedenkdiens Dinsdag 05 Desember 2017 11:00 NG Kerk Despatch-Suid, Kromstraat 1 (h/v Krom- & Kerkstraat). (Die Burger Oos-Kaap 02/12/2017)

OPPERMAN (née PIENAAR), Martha Sophia. 07/01/1923 – 18/11/2017.  Ons moeder, ouma en oumagrootjie tragies oorlede. Joan en Appie VAN ZYL; Wilhelm, Marista, Albert en Christiaan VAN ZYL en Morné VAN SCHALKWYK; Marisa, Louis en Ingrid KLOPPER; Johann RABIE; Inge-Marié en Eric DOMS;  Daniél RABIE en Stephanus RABIE. Gedenkdiens Donderdag 07 Des. 2017 09:30 NG Kerk Stellenbosch-Wes. (Die Burger Oos-Kaap 02/12/2017)

4 Desember 2017

Sterfgevalle

SWANEPOEL, Anna Carolina. +Donderdag 30 November 2017. Eggenoot, dogter. Diens Dinsdag 05 Des 2017 10:00 NG Kerk Oos, Uitenhage. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 04/12/2017) Johan de Vos AVBOB Uitenhage 041 922 8066

Begrafnisbrief

SCHOEMAN (née REDELINGHUYS), Maria Chatarina (Rina). 21/03/1943 – 27/11/2017. Roudiens Donderdag 30 Nov 2017 NG Kerk Gamtoosvallei-Oos, Patensie. Ds Jan KAMPMAN.
Bedankings: Adi-Mari SCHOEMAN. Teraardebestelling op plaas – Ds Barry LORDAN. Draers: Louis SCHOEMAN – Eggenoot, Henk REDELINGHUYS – broer, Maureen KOCH – suster,
Paula KINNEAR – suster, Janlo FERREIRA – kleinseun, Retief FERREIRA – skoonseun.

6 Desember 2017

Sterfgevalle

OELOFSE, Dina Johanna (Hannie). *26 April 1922. +Saterdag 02 Desember 2017. Kinders, kleinkinders, agterkleinkinders. Diens Donderdag 07 Desember 2017 11:00  NG Kerk Bothasrus, Despatch. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 06/12/2017) Johan de Vos AVBOB Uitenhage 041 922 8066

In Memoriam

POULTER, Quintin “Bully”. 20/01/1975 – 06/12/2015. Pappa, Mamma en sussie. (Die Burger Oos-Kaap 06/12/2017)

7 Desember 2017

Sterfgevalle

FERREIRA, Dennis. +Sondag 03 Des 2017. Veronica. Begrafnisdiens Maandag 11 Des 2017 11:00 NG Kerk Retief, Despatch. Despatch-begraafplaas. (Die Burger Oos-Kaap 07/12/2017)
Sonja de Vos AVBOB Despatch 041 933 2039

JACOBS,George Holloway. *27 Sept 1937. +Dinsdag 05 Desember 2017. Eggenote, kinders, kleinkinders. Diens Vrydag 08 Des 2017 11:00 NG Kerk Retief, Despatch. Verassing privaat.
(Die Burger Oos-Kaap 07/12/2017) Johan de Vos AVBOB Uitenhage 041 922 8066

MARAIS, Maria Johanna. +Sondag 03 Desember 2017. Begrafnisdiens Vrydag 08 Des 2017 11:00 NG Kerk Suid, Despatch. Despatch-begraafplaas. (Die Burger Oos-Kaap 07/12/2017)
Sonja de Vos AVBOB Despatch 041 933 2039

SNYMAN, Ronnie. Skielik +Dinsdag 05 Desember 2017 in Rustenburg. Broer en oom van Piet, Barbara, Vaughan, Suegnet, Gerd, Dylan, Kayleigh en Liam; vriende in die Boerdery-gemeenskap en Tenniswêreld. (Die Burger Oos-Kaap 07/12/2017)

8 Desember 2017

Sterfgevalle

BARNARD, Vernon. 26/03/1949 – 05/12/2017. Geliefde eggenoot, pa, oupa. Wilna, Juanita, Anneke, Phil-Henri, Marthinus, Francois en kleinkinders. Gedenkdiens Maandag 11 Des 2017 13:00 NG Moedergemeente, Oos-Londen (Die Burger Oos-Kaap 08/12/2017)

9 Desember 2017

Sterfgevalle

CLOETE, Leon Albertus. +Woensdag 06 Des 2017. (Die Burger Oos-Kaap 09/12/2017) DOVES Port Elizabeth 041 365 5399

12 Desember 2017

Sterfgevalle

JANSE VAN RENSBURG, David. 69 jaar. +Donderdag 07 Desember 2017 na lang siekbed te Uitenhage Eggenote, dogter, skoonseun, kleinkinders. Gedenkdiens Woensdag  13 Desember 2017 11:00 NG Kerk Despatch-Noord, Jakarandastraat 13, Retief, Despatch. Verassing privaat. (Die Burger O-Kaap 12/12/2017) Ooskaap Begrafnisdienste 041 992 5704

MOOLMAN, Sarah Magdalena.+Saterdag 09 Desember 2017. Begrafnisdiens Donderdag 14 Desember 2017 14:00 Van Stadensrivier NG Kerk, Ou Kaapweg. (Die Burger Oos-Kaap 12/12/2017) Heila, First Avenue Funeral Home 041 581 5028

13 Desember 2017

Sterfgevalle

BOTHA, Marthinus. +Sondag 10 Des 2017. Eggenote, kinders, kleinkinders. Roudiens Donderdag 14 Desember 2017 11:00 Dagbreek NG Kerk, Despatch. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 13/12/2017) Sonja de Vos AVBOB Despatch 041 933 2039

CRADDOCK, Gerty. *30/10/1921. +Sondag 10 Desember 2017. Kinders, kleinkinders. Begrafnisdiens Vrydag 15 Desember 2017 10:00 Forest Hill-begraafplaas en 11:00 NG Kerk Heideveld, h/v Dundee- en Stirlingstraat, Rowallanpark. (Die Burger Oos-Kaap 13/12/2017) Anneke Geel AVBOB Newtonpark 041 363 0041

MELVILLE, Susanna Maria Elizabeth. +Sondag 10 Desember 2017. Kinders, kleinkinders, agterkleinkind. Verassingsdiens Woensdag 13 Des 2017 10:00 NG Kerk Gamtoosvallei-Oos,
Patensie. (Die Burger Oos-Kaap 13/12/2017) Etrishia AVBOB Humansdorp 042 291 1230

VAN NOORDWYK, Alida Magdalena. *22 Januarie 1951. +Vrydag 08 Des. 2017. Eggenoot, dogters, kleinkinders. Diens Donderdag 14 Des 2017 11:00 NG Kerk Bothasrus, Despatch.
Verassing privaat. (Die Burger O-Kaap 13/12/2017) Johan de Vos AVBOB Uitenhage 041 922 8066

15 Desember 2017

Sterfgevalle

BARNARD, Koos. +Donderdag 14 Desember 2017. Sy vrou. Diens Dinsdag 19 Des 2017 14:00 APK Kerk, Van Eckstraat 18, Lorraine, P.E. (Die Burger Oos-Kaap 15/12/2017) Heila, First Avenue Funeral Home 041 581 5028

LOVEMORE, Martin Charles “Chiga”. 63 jaar. Begrafnisdiens Saterdag 16 Des 2017 12:00 Dalestraat Congregational Kerk. (Die Burger Oos-Kaap 15/12/2107) Van Willing Begrafnisdienste 041 988 1919

Print Email

Newspapers elsewhere

Visitors to this site

So far today:So far today:1073
Yesterday:Yesterday:1504
So far this week:So far this week:3958
currently online: 15