Skakel oor na Afrikaans
The Genealogical Society of South Africa 
eGSSA branch 
 

Capensis

Quarterly Journal of the Western Cape Branch of the GSSA

Kwartaalblad van die Weskaapse Tak van die GGSA

Contents / Inhoud

Individual issues can be purchased online

1/2002 March/Maart – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

Van die Redaksie / Editorial    page 3

Brief aan die Redaksie    page 5

Information from Vryburg ABW rifle lists

Max White   page 6

Genl. Jan Smuts en Lambert Colyn

Gerhard Geldenhuys    page 19

Toe die eksekuteur moed opgegee het   page

Sasa Malan    page 32

Check your facts!   page

Jenni Abrahams    page 36

Nuwe inligting oor Le Roux-stamvaders

Jean le Roux    page 38

SAG 7—’n nuwe mylpaal (Boekoorsig)    page 41

Artikels / Articles / Essays in Capensis 2/1997—4/2001

Gerhard Geldenhuys    page 42

2/2002 Junie/June – 48 pages

CONTENTS / INHOUD

Van die Redaksie/From the Editors    page 3

Researching genealogy on the internet.

My experience and a beginner’s guide

Russel Hudson   page 4

Merkwaardige Wesselse

Simon Wessels    page 10

Some amendments to the NESER genealogy

Lorna Newcomb    page 17

Daar is meer aan ’n naam as wat die oog sien . . .

Petro Coreejes Roberts   page 21

On the spoor of the early English through the Overberg -

Richard W. Atkinson   page 33

Op soek na Catharina van der Zee

Elmien Wood    page 38

Die aankoms van die familie Sydow

Bonny Sydow    page 44

3/2002 September – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

Van die Redaksie / From the Editors    page 3

How we spend our dash    page 4

Suid-Afrikaanse stamouers op die 17de eeuse VOC-soustrein

Con de Wet    page 5

The story of Norman Herbert Gericke

(including a moral for new researchers)

E N Gericke    page 16

Contact between the Avenstrüps of South Africa and of Denmark

Verena Avenstrüp    page 20

Familiebande tussen die Ryke-familie en die families van Langenhoven en Le Maitre

H E Fox    page 21

A family of feisty women and skeletons in the cupboard

June McKinnon    page 26

My van is nie my van nie

Ronel Lutjeharms    page 41

Die familienaam Sterrenberg kom van ver af

Senobia Lutz    page 42

How I met my Irish connection

Ann Henderson    page 45

4/2002 December/Desember – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

Editorial / Van die Redaksie   page 3

Just ordinary people: My Opperman Ancestors

Glenda Raad   page 4

My kwartierstaat: herkoms en kwartierverlies

Ockert Malan   page 22

Liza se klavier en Stellenbosch se kerkraad van 1713

Gerhard Geldenhuys   page 28

The van Rooyen and Eva connection

Max White   page 37

A peep into The diary of Iris Vaughan

Marilyn Coetzee   page 41

1/2003 March/Maart – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

Van die Redaksie / From the Editors    page 3

The Woodland family of Cape Town

Heather MacAlister    page 4

Abraham, Louwtjie and Ou Koot

mostly about Van Wyks and Louws of the Roggeveld

James Butler    page 17

Diaspora van die familie Walters

N M Walters    page 29

Cornelis Adriaansz [van der(n) (N)es] and Geertruy Jansz

Lorna Newcomb    page 37

"With trek" at Vryburg at the end of the Anglo-Boer War

Max White    page 40

Thanks to Capensis for information on the Elske and Tabbert families

Richard W Atkinson    page 42

A history magazine for young people

Marilyn Coetzee    page 44

Artikels / Articles / Essays in Capensis 2002

Gerhard Geldenhuys    page 46

2/2003 Junie/June – 48 pages

CONTENTS / INHOUD

Van die Redaksie / From the Editors    page 3

Olive Grove:

Die eiendom van die Fox-geslag vir meer as honderd jaar. En nou?

H. E. Fox    page 4

Die Sandveldhuisie op die plaas Theerivier

erfenis van die Smitte

G. J. Smit    page 16

‘n Verwaarloosde kerkhof, deugdelike stamvaders en ‘n berede spook

(op Stellenbosch van toe)

Ockert en Sasa Malan    page 23

A memorable occasion for three parents and their descendants!

Baptisms in old Stellenbosch

Lorna Newcomb    page 26

Just ordinary people 2 Family ties Opperman / Van der Merwe / Van Heerden

Glenda Raad    page 28

Henry Glenn and the sinking of the ship William

Max White    page 41

The Avenstrüps and the good ship Axel

Roger Avenstrüp   page 43

Pieter Colyn

Gerhard Geldenhuys    page 44

Resensie van Ellen Galford se The Genealogy Handbook

Gerhard Geldenhuys    page 46

3/2003 September – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

Van die Redaksie / From the Editors    page 3

Admiral Sir Henry and Lady Sarah Heathcote of "Hursley", Hampshire, England

Their S.A. descendants

Naas Carstens    page 4

Just ordinary people 3 The Slagtersnek rebellion - Opperman connection

Glenda Raad    page 10

Die akteur Jannie Gildenhuys (1929 - 1999) en sy familie

Gerhard Geldenhuys    page 22

A genealogical tour - The great grandmama of a search

Was she Raynas, Reines, Rheeders, Reynders or what?

Marilyn Coetzee    page 33

Potsdam school quarterly report

Max White    page 39

Dokumentering van onbenaamde kinders

Ockert Malan    page 42

4/2003 December/Desember – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

Van die Redaksie / From the Editors    page 3

Just Ordinary People 4 Anglo-Boer War family anecdotes (Opperman)

Glenda Raad    page 4

A panegyric from The Salvation Army for Charlotte Maria Lotz (1865-1936) born Meyer

Wally Lotz    page 10

An ordinary little pocket book

The walking tours of my Connor grandparents

Marilyn Coetzee    page 12

Die Swerfjare van Dirk Jacobus van Schalkwyk

Ockert Malan    page 18

Die familie Du Pisani/Du Pisanie/Du Piesani

Lewensketse

G Marincowitz    page 26

Ses geslagte Fourie: Louis I tot VI

W J Fourie    page 34

Ds. George Daneel word 99

Gerhard Geldenhuys    page 47

1/2004 March/Maart – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

Van die Redaksie / From the Editors    page 3

Nuwe webblad vir errata in SAG en ander genealogiese publikasies

Nico C Gey van Pittius    page 5

Selected Queries from the SAG

Van Niekerk / Ferreira / Muller / Rautenbach

Glenda Raad    page 9

James Butler (1854 — 1923): His first impressions of SA

James Butler    page 18

Nuwe genealogiese publikasie:

Die familie Röscherr / Roscherr / Röscher / Roscher    page 28

Sarie Marais se Opperman– en Erasmusfamilie

‘n Erasmusweergawe van die verwantskap

Sasa Malan    page 29

Dutch en English Christian Names from 1801

A list of translations, variations and abbreviations

Marilyn Coetzee    page 32

Early 19th Century Progenitor: James Read snr. — some facts and family

Max White    page 38

Stellaland titles: Mankoroanes’s grant of lottery farms to his volunteers, 1883-4

Max White    page 43

Artikels / Articles / Essays in Capensis, 2003

Saamgestel deur / Compiled by Gerhard Geldenhuys    page 46

2/2004 Junie/June – 48 pages

CONTENTS / INHOUD

From The Editors / Van die Redaksie   page 3

Familia Omnibus 2002    page 4

AB War fate of a British soldier, Part 1

Glenda Raad    page 5

Kwartierstaat van MME Zandberg

Gerhard Geldenhuys   page 18

The diaries of GA Oosthuysen, Part 1

G Marincowitz   page 28

Letter to the Editor Velddrif’s Italian graveyard needs attention

André E Martinaglia   page 39

Artikels / Articles / Essays in Capensis 1991-1997, Part / Deel 1

Yvonne Robinson   page 41

3/2004 September – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

Van die Redaksie / From the Editors   page 3

Paper mania! Advice obtained from experience

Marilyn Coetzee   page 4

Original documents - ’tis human to err

MW   page 8

Anglo-Boer War fate of a British militia soldier, Part 2 - Orange Free State ordeal

Glenda Raad   page 9

The cost of living legally

MW   page 25

The diaries of G A Oosthuysen, Part 2

G Marinkowitz   page 26

Artikels / Articles / Essays in Capensis 1991-1997, Part / Deel 2

Yvonne Robinson   page 36

4/2004 December/Desember – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

From The Editors / Van die Redaksie   page 3

Lecrivent of Lekkerwijn?

Ockert en Sasa Malan   page 4

The diaries of GA Oosthuysen, Part 3 - with genealogical information

G Marincowitz   page 10

Wat het geword van Hendrick Biebou?

Elmien Wood   page 25

Addendum tot: A memorable occasion for three parents . . . by Lorna Newcomb

Ockert Malan   page 30

AB War fate of a British soldier, Part 3

Glenda Raad   page 33

Oudste opgetekende graf op Stellenbosch?

Ockert en Sasa Malan   page 45

1/2005 March/Maart – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

Redaksioneel / Editorial   page 3

Mary Elizabeth Cummings, waarnemer van die Venus-oorgang van 1882

Gerhard Geldenhuys   page 4

Waar kom hierdie name vandaan? 'n Raaisel vir o.a. Blanchés, Maree's en Oppermans

David de Klerk   page 15

Name gaan in hierdie voormoederlike lyn saam met die storie

Sasa Malan   page 19

Graveyard on the farm Dwaalfontein, Hanover Road, Cape

Glenda Raad   page 24

Jan Arlow - Early 19th Century progenitor What was his nationality?

Max White   page 29

Kwinte en kwale gee lewe aan name op 'n lys voorgeslagte

Sasa Malan   page 31

Early 19th Century Forex at the Cape

Max White   page 35

"Seekere Catharina Hofman" soos ons haar in die KAB aantref

Sasa Malan   page 37

Riglyne vir outeurs/Guidelines for authors   page 44

Artikels / Articles / Essays in Capensis 2004

Nico C Gey van Pittius   page 47

2/2005 Junie/June – 48 pages

CONTENTS / INHOUD

Editorial / Redaksioneel   page 3

Die vroeë geskiedenis van die Botterkloof en sy mense

H E Fox   page 4

‘n Brief van 1856 vanaf Heidelberg (Kaap)

Gerhard Geldenhuys   page 24

A Boer War letter

J F Smuts du Toit   page 34

Vroeë romanse in die Bruyns-familie Bewys gevind van Christiaan, alias Moses, se eerbaarheid

Ockert Malan   page 38

Incorporating alliances amongst former slaves into the early 19th century marriage laws

SM   page 44

3/2005 September – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

Editorial:

Does the Margaret Cairns Award stimulate family research?   page 3

Korrespondensie:

Wat sê die genealoë van hierdie stellings?   page 5

A genealogist thinks Prof Dawkins has it quite wrong   page 6

Hendrick Biebou — ‘n Matroos in diens van die VOC

Elmien Wood   page 10

Points to ponder about ordinary people: DE SAVOYE

Glenda Raad   page 18

Ds A B Daneel (1836 — 1899) en sy kinders

Gerhard Geldenhuys   page 31

Goeie raad vir onervare genealoë

Leon Endemann   page 44

Uit my ouma se plakboek

S Malan   page 47

4/2005 December/Desember – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

The Margaret Cairns Award

Correspondence   page 3

Money, prices and worth in the Cape VOC times

H Hennig, A Krzesinski-de Widt and F le Clus   page 5

Verspreiding van die Lochners na Namakwaland

J M H Lochner   page 13

Naauwpoort / Noupoort (C.P.) A brief history, Part 1

Glenda Raad   page 24

Skryftalent onder die nasate van die stamvader Hans Jürgen Linde

Gerhard Geldenhuys   page 28

Die goedbewaarde kiskappie in donkergroen en wynrooi weerskynsy

Mieka Erasmus   page 34

’n Stryd met sterfkennisse

Bonnie Sydow   page 41

Genealogiese navorsing deur die beginner Kyk eers wat reeds geskryf is!

Leon Endemann   page 42

Preservation Part 1 Old family Bibles, journals and books

Marianne Meyer   page 45

1/2006 March/Maart – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

Redaksioneel Doopgetuies: 'n ontginbare bron, maar . . .    page 3

Just ordinary people / Sommer doodgewone mense Naauwpoort / Noupoort C.P. A Brief History (1800—2005), Part 2

Glenda Raad   page 4

Kodering van Europese voorgeslag

Ockert Malan   page 15

Die afkomslyne van die skryfster Dalene Matthee

H E Fox   page 18

Ter gedagtenis aan die hoofkarakters van Moerbeibos deur Dalene Matthee

André Martinaglia   page 31

Early 19th Century progenitors in the Royal Regiment of Artillery J Deacon and E McLane and their RA relatives: Dalgleish and Powrie

Max White   page 32

Genealogiese navorsing deur die beginner 3 Wat is primêre bron ne

Leon Endemann   page 41

From our monthly meetings Preserving large and small documents

Marianne Meyer   page 44

Indeks van artikels in Capensis 2005 / Index to articles in Capensis 2005

Compiler / Samesteller: OG Malan   page 46

2/2006 Junie/June – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

Editorial / Redaksioneel The genetics behind genealogies   page 3

Vrou uit Frankryk vind ná 54 jaar haar familie in SA

Margie Müller   page 4

Meer oor die stamouers van die Erasmusse (1)

Mieka Erasmus en Sasa Malan *Erasmus   page 8

Indeks vir waardevolle naslaanwerk

OGM   page 20

My cousins are your cousins

MW   page 20

Ondertrouery en kwartierverlies ‘n Geval van buitengewone groot ondertrouery in die Fouriefamilie

Gerhard Geldenhuys   page 21

Inteling onder die Afrikaners op die keper beskou

Ben Cilliers   page 30

Onverwags ’n bydrae tot die Van Brakel-genealogie!

Ockert Malan   page 36

Snippets of information about our forefathers (Opperman, De Savoye and Rautenbach)

Glenda Raad   page 42

Genealogie vir die Beginner (4) Oorsig oor die bronne by GISA

Leon Endemann   page 44

3/2006 September – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

Redaksioneel   page 3

Elsje van Suurwaarden, Die Boerin van De Tijgerbergen

Nicolaas Walters   page 4

Elsje van Suurwaarden, Die Boerin van De Tijgerbergen

Nicolaas Walters   page 4

Naauwpoort/Noupoort C.P.: A brief history (1800—2005) Part 2: Churches and Anecdotes

Glenda Raad   page 21

Meer oor die stamouers van die Erasmusse Deel 2

Mieka Erasmus en Sasa Malan *Erasmus   page 32

AD before BC— Calendar Confusion!

Max White   page 43

4/2006 December/Desember – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

Editorial   page 3

Genealogie van intekenaars by die Heerenlogement in die agtiende eeu

Gerhard Geldenhuys   page 4

Naauwpoort/Noupoort C.P. Social history (1803 to 1960) Brief notes - Part 3

Glenda Raad   page 19

Die dogters van Eva: 15 generasies mitochondriale DNA

Ockert Malan   page 33

Ons voorvaders was anders: ons eie Don Juan

Elmien Wood   page 39

Acid-free stationery What and where in and around Cape Town

Marianne Meyer   page 46

1/2007 March/Maart – 48 pages

INHOUD / CONTENTS

'n Serdynbegraafplaas op Kleinkarnmelksvlei by Moorreesburg

Gerhard Geldenhuys   page 4

Ons eie Don Juan, Deel 2

Die vroue in Adolph se lewe

Elmien Wood   page 11

Naauwpoort / Noupoort C.P.

Social History (1803—1960)

Brief Notes, Part 3b

Glenda Raad   page 17

Kinders by dosyne: Die Smutse van Wagendrift

Jacques Smuts   page 32

Artikels / Articles in Capensis 2006

Gerhard Geldenhuys   page 46

2/2007 Junie/June – 48 pages

CONTENTS / INHOUD

Editorial On the obvious wonders of our cuber age   page 3

OOSTERSE ADEL AAN DIE KAAP Gedokumenteerde verhaal van die prinse Loring Passir en Dipa Nagara

Helena Liebenberg   page 4

ONTSYFERING EN TRANSKRIBERING VAN OU DOKUMENTE - Deel 1 Om ou dokumente te lees

Ockert Malan   page 27

JUST ORDINARY PEOPLE / SOMMER DOODGEWONE MENSE Naauwpoort Social History (1803—1960)

Brief Notes, Part 3c

Glenda Raad   page 33

 


<

home | benefits | contents | join | privacy policy | code of conduct | about us | links