English
eeGGSA on facebook

800 000 Grafsteenfotos op die eGGSA webblad!!

Baie geluk aan Riana le Roux en haar uitsonderlike span vrywilligers met hierdie besonderse prestasie. Dit is baie ure se werk, geduld en harde arbeid wat in die projek in gaan.

Groot dankie aan almal wat fotos bydra, fotos op die web laai, fotos merk, begraafplase indukseer en die webblad instandhou vir hierdie uiterse waardevolle projek. Ons waardeer alles wat julle vir ons doen.

Die projek groei so vinnig, ons sien uit na die volgende mylpaal.

Druk E-Pos

Drakenstein / Paarl NGK dope 1746 tot 1755

VC 645Die dope is deur Corney Keller gestransribeer vanaf die fotos van die Kaapse Agriewe VC 645. Hierdie is ‘n stel foto kopieë van die oorspronklike register wat in die 1980’s, vir die Wetenskaplike Navorsinging Raad (WNNR) gemaak is. Kopieë was aan die Suid Afrikaanse Argiewe gegee en ‘n kopie het gegaan aan die Kaapse Argief en een aan die Pretoria Argief ( waar dit deel uitmaak van die FC reeks). Die oorspronklike register word tans in die Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stelenbosch as G3 3/2 bewaar. Die dope is by ons eGGSA BDM databasies bygevoeg.

Ons innigste dank aan Corney Keller vir die transribering en die NG Kerkargief vir die bewaring en instadhouding van die rekords.

Druk E-Pos

Histories Koerante

Daar is huidiglik twee negentiende eeuse koerante wat by die Koerant Uitreksels toegevoeg is. Die "Grahamtown Journal" van die 1880's, met uitreksels getransribeer deur Sue Mackay, vanaf foto's wat sy by die Britse Biblioteek in London, geneem het. Ook uittreksels uit die Kaap van Goeie Hoop Goewerments Gazette van die 1820's, wat deur Alta Griffitha in die Stellenbosch Universiteits Biblioteek geskandeer is en huidiglik deur Brenda Gassner getranskribeer word.

Druk E-Pos

Kruisvallei marriages 1843-1870 now available in the eGGSA database

Kruisvallei pastorie Kerkstraat 42 Tulbagh foto Morné van Rooyen

When Keith Meintjes visited South Africa in 2016 he visited the Nederduits Gereformeerde Kerk (NGK) Archives in Stellenbosch and photographed, at my request, the baptism, marriage and death registers of the Kruisvalei Congration. With the permission of the NGK Argief, eGGSA is currently transcribing these records in order to add them to the Church Register database on our web site. Marriages 1843 t0 1870 have now been added and are available in the eGGSA marriages database.

Our grateful thanks to Keith, to the NGK Argief and to Lorraine Beechey for transcribing the records.

The Kruisvallei Gemeente was formed in 1843 as a breakaway group from the Tulbagh congregation, due to a disagreement between some of the members on the one hand and the minister at Tulbagh, Robert Shand. They bought the farm called Kruisvallei not far from Tulbagh and used the large stables as a church while the minister lived in the farmhouse. In 1936 the two congregations, Kruisvallei and Tulbagh, were once again united. See the Wikipedia article by Morné van Rooyen: NG gemeente Kruisvallei

Druk E-Pos

Grafstene het nou hul eie webwerf!

Die versameling grafstene het so gegroei dat dit meer gerieflik geword het om hulle up hul eie webwerf te huisves. Die grafte kan gevind word by http://www.graves-at-eggsa.org/

Skakels wat u gestoor het sal nog reg by die graf of begraafplaas uitkom, maar as u gestoorde skakels na die nuwe vorm wil verander, sal u dit maklik vind om hulle in lyn te bring. Die vorige adres sou gelees het 

http://www.eggsa.org/library/main.php?g2_itemId=2898227    teenoor die nuwe adres wat lees
http://www.graves-at-eggsa.org/main.php?g2_itemId=2898227

Al wat u moet doen is om die       eggsa.org/library     met        graves-at-eggsa.org       te vervang.

Druk E-Pos

2018 Algemene Jaarvergadering gesluit

Ons virtuele vergadering is nou gesluit. Baie dankie aan almal vir u deelname en ondersteuning.

Alle lede was uitgenooi om aan die vergadering deel te neem. Soos verduidelik in die e-pos gedateer xx Januarie 2018, het ons aanvaar dat die lede van wie ons nié gehoor het nie, tevrede is met beide die nominasies en die 2017 Jaarverslag.

Teenwoordigheid by die Vergadering
Lede wat eGGSA gekies het as hul primêre tak was geregtig om aan die AJV deel te neem. Ons e-pos stelsel het rekord gehou van die aantal e-poste wat uitgestuur, onafgelewer, aangestuur en onoopgemaak was. As virtuele tak gebruik ons hierdie getalle om die kworum te bepaal.

Die 2018-Bestuur bly dus onveranderd aangesien geen verdere nominasies ontvang was vir die bestuursposte nie. Bestaande nominasies was ook nie betwis nie.

Bestuurslede
Alta Griffiths - Voorsitter
Daan Hamman - Onder-Voorsitter
Carol Beneke - Tesourier
Lynn Couperthwaite - Lidmaatskapdienste, -kommunikasie en Bemarking
Richard Ball - Webmeester
Judi Meyer - Redakteur genesis

Addisionele lede
Annelie Els - Stamouers
Corney Keller - Nederlandse Transkripsies
Daan Botes - Poskaarte
Riana le Roux - Begraafplaasprojek

Baie geluk aan die bestuurspan, en dankie dat julle weer bereid is om nog ‘n jaar op die bestuur te dien. eGGSA Annual Report 2017, tesame met die finansiële state, sal aan Nasionaal gestuur word.

Druk E-Pos

NAAIRS uitslae ontleding

Keith Meintjies het 'n ontledings tabel vir die NAAIRS aanlyn verwysings indeks voorsien, wat dit netjies in 'n spreivel, uiteensit.

Hierdie sal baie handig wees vir mense wat 'n groot aantal verwysigs kry. Die inligting is verkrygbaar op ons Keith Meintjies ontledings blad.

Baie dankie aan Keith vir die beskikbaar stelling hiervan asook aan sy seun Ian, wat die ontwikkel het.

Druk E-Pos

Aantekeninge van die Kaap Kolonie

records of the cape colony

In die laat 1890s en vroeë 1900s het George McCall Theal 35 volumes van die Registers en aantekeninge van die Kaap Kolonie gepubliseer, wat alle korrespondensie van 1793 tot 1827 behels, van wat toe die Publieke Rekord Kantoor (nou die Nasionale Argiewe), in London opgeteken.

Sue MacKay het elkeen van die aanlyn kopieë van die volumes deur gegaan en die skakels daarheen, aan die eGGSA web werf voorsien.

Sue skryf: Hierdie volumes kan gratis afgelaai, (of aanlyn deursoek) deur middel van die Internet Argief, deursoek word. Volumes 12 en 13, dek die 1820 Setlaars en verskaf baie van die korrespondensie, wat ek vir die werf transkribeer het, alhoewel Theal se werk baie meer selektief is en nie-party leiers of die wat nie emigreer het, insluit nie.

Dit sluit egter sekere antwoorde wat by die Koloniale Kantore van briewe wat elders op die werf gevind kan word. Daar is 'n indeks in elke vyfde Volume en Volume 35 beskik oor ?n volledige indeks. Volume 36 is 'n Register van die inhoud van Volumes 1-35.

Druk E-Pos

Helena Garner se Kriel kolleksie is by die eGGSA Dokument Biblioteek gevoeg

Helena het goedgunstiglik haar werk wat bestaan uit Boedeldokumente ( Sterfkennisse, Testamente em Likwidasie en Distribusierekeninge) aan eGGSA geskenk vir ons aanlyn Dokumenteafdeling.

Helena het baie tyd daaraan spandeer om die inhoud te vereenvoudig. Die byskrifte is deur Anina du Plessis gedoen en voltooi deur Lorraine Beechey.

Die dokumente kan in vier afsonderlike albums gevind word:
Wes Kaap Argief
Pretoria Argief
Bloemfontein Argief
Pietermaritzburg Argief.

Ons opregte dank aan Helena, Anina en Lorraine

Druk E-Pos

Passenger List Project updated:

The eGGSA Passenger List Project has been updated and now includes the Natal Immigration Board's list of immigrants 1850 to 1904, as well as the passenger lists from the departure notices in the British Mail 1879 to 1881. The database includes details of 27,000 passengers and 800 voyages.

This is an ongoing eGGSA project and the finished, searchable data is provided on the eGGSA web site.

The volunteers who are doing the work (photographing the records, co-ordinaing the transcribers, transcribing, proof-reading and database creation) are members of the eGGSA, Eastern Cape, Natal Midlands, West Gauteng and Western Cape branches of the GSSA and live on four contintents, Africa, Europe, America and Australia. .

Druk E-Pos

23rd Aprl 2012 - a new part of the web site for transcripts:

A new section has been added to the web site to bring together the many transcripts we have available. Here, at South African Records Transcribed, you can now find the Muster Rolls, and the Cape Baptisms and Marriages 1665-1696. These have been revised and corrected by Corney Keller and he has just added to them a transcript of the Cape Town NGK marriages 1696 to 1712. You will also find some earlier baptisms and marriages found in the De Stael letters to the Amsterdam Classis, that Corney found in the Amsterdam Archives who have given permission for the letters themselves to be transcribed - letter reports to Amsterdam from Peter Stael, siekentrooster at the Cape from 1654 to 1663. Also there is a transcript of the French baptism register of Drakenstein, 1694 to 1713, with translations into English.

In addition Corney has acquired scans of 25 soldijboeken of early 17th and 18th century settlers at the Cape which are displayed with the permission of the Nationaal Archief, Den Haag, Nederland, and also provided a transcript to a few of them.

Druk E-Pos

19th December 2011 - an appreciation from Dianne Dever:

I am the niece of a '19 year old lad' from Manchester England who found himself in a war and a country I am certain he had little knowledge of. He tragically lost his life in January 1943 and is buried in Stellawood Cemetery, Durban. His name is Bernard Vaughan Healey, born to impoverished parents who had 7 children to feed and clothe. His childhood was miserable and before he had a chance at making a better life for himself, lost that life at such a young age. He was buried thousands of miles from home and of course no family members ever visited his grave. He has been long forgotten, his parents and siblings all long dead. I never knew him, being born 15 years after he died.

But because of the fantastic work you all have done, including those who tend and care for the graves, Bernard Vaughan Healey has been cared for more in death than he ever was in his short sad life.

He is 'at peace' in a beautiful corner of the world being watched over by angels who at the least deserve heartfelt thanks and praise for the dedicated work you all do. I will always think of you all with gratitude and praise.

Yours sincerely
Dianne Dever
Manchester

Druk E-Pos

1st December 2011 - GSSA Voters Roll Project - Letter S compete

When the eGGSA branch first started on Project S (the transcription of the whole of the letter S in the 1984 South African Voters' Roll, 296 668 names and addresses) we were simply just going to type forever!! You must know when the S's first arrived at my desk, I sommer put the computer off for 2 weeks, not knowing where to start. eGGSA's initial plans for handling the transcriptions were also put to bed and we had to come up with a new approach. The simplest for us was to approach anybody with even the remotest interest in the S-surnames, family and friends were also not safe.

The first of the S's were typed with the start of the Soccer World Cup in 2010. In the first quarter of this year we set ourselves a deadline for completing Project S by the end of December 2011. We typed right through the Rugby World Cup and today we won the S-CUP!!! The transcription of the letter S is now complete - 31 days BEFORE the deadline!!

 

Continue Reading

Druk E-Pos