English
eeGGSA on facebook

Wat is die koste om aan te sluit?

Die jaarlikse tarief, in Januarie van elke jaar betaalbaar, is tans ZAR 270.00 (min of meer USD 23.00). Hierdie bedrag verteenwoordig R220 vir lidmaatskap van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika plus R50 vir lidmaatskap van die eGGSA tak.

Druk E-Pos