Die Burger Oos-Kaap

Die Burger Oos-Kaap 2007 08 August

1 Augustus 2007

Sterfgevalle

COETZEE, Dirk Nicolaas Stephanus. Voorheen van Buxton, Balfour-distrik. *27/05/1906. +28 Julie 2007 101 jaar. Kinders, klein- en agterkleinkinders. Roudiens Donderdag 2 Aug. 2007 10:30 Huis Connie Dreyer, Adelaide. (Die Burger Oos-Kaap 01/08/2007) Von der Decken Begrafnisidenste, Fort Beaufort 083 283 3807

ESTERHUIZEN, Monica Lorraine. +(geen datums) Kinders Eric, Jenny, Gwendolene en kleinkinders. (Die Burger Oos-Kaap 01/08/2007) Journey's End Begrafnisdienste041 484 1464

WEBSTER, Grieta. +Saterdag 28 Julie 2007. Kinders, klein- en agterkleinkinders. Roudiens Donderdag 2 Aug. 2007 14:00 Die Gemeentes van Christus, Kabegapark (P.E.) Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 01/08/2007) Reëlings: Miemie Grobler Algoa Begrafnisdienste 041 363 4874

In Memoriam

BLIGNAUT, Maria (née MOMBERG). +27 Julie 2007. Eggenoot Kenny, kinders Lyall & Jonathan; Ons tannie Kleintjie van Chané, Misty-Lee, Warrick, Kelsey-Rose & Ida, Anita & Gary PARKER, Sandra & Robin DU TOIT en Martin VAN RENSBURG; sussie van Hendrik, Jan, Ewaldt MOMBERG, Laura en Jurgens VAN RENSBURG. (Die Burger Oos-Kaap 01/08/2007)

PRETORIUS, René. Ons dogter wat 1ste Augustus 2007 haar 1ste verjaarsdag in die Hemel vier. Chris en Anna DE LANGE; ons sussie van BATES-gesin; my sussie van Danie, Delia en kinders; suster, vriendin en tannie van jou broer (Seun), Denise en Danika; sus van Eurika, Thys en Morné. (Die Burger Oos-Kaap 01/08/2007)

2 Augustus 2007

Geboortes

SCHULTZ, Boet & Janine. Eersteling seun *20/07/2007. Eerste kleinseun aan Oupa Sam & Ouma Baby. (Die Burger Oos-Kaap 02/08/2007)

SWANEPOEL, Maro en Riaan. Eersteling, Emma, * 01 Aug. 2007. Van personeel & bestuur, Die Burger, Oos-Kaap

Gelukwensings

GOUWS, Boet. Geluk met 80ste verjaarsdag. Anna, kinders, kleinkinders.

Sterfgevalle

BEZUIDENHOUT, Johanna Dorothea. +Dinsdag 31 Julie 2007 79 jaar. Kinders, klein- & agterkleinkinders. Roudiens Vrydag 3 Aug. 2007 15:00 Aandmymering Ouetehuis. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 02/08/2007) Reëlings: Annelie Fitchet DOVES Uitenhage 041 992 1349

COMLEY, Susanna Elizabeth. +Dinsdag 31 Julie 2007. Kinders en familie. Roudiens Vrydag 3 Aug. 2007 15:00 Evangelisasiesentrum. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 02/08/2007) Reëlings: Alfred Jones AVBOB Port Elizabeth 041 484 2731

FOURIE, Jan (Tokkolos). +30 Julie 2007. Eggenote Dolly (Anna). Begrafnisdiens Vrydag 3 Aug. 2007 11:00 NG Kerk Sherwood. Verassing privaat. Geen blomme op versoek. (Die Burger Oos-Kaap 02/08/2007) Reëlings: Marie Steyn DOVES Port Elizabeth 041 365 5399

SCHEEPERS, Rita. +Woensdag 1 Aug. 2007. Broers, susters. Verassingsdiens Vrydag 3 Aug. 2007 15:00 Algoa-kapel, h.v. Worraker- en Langenhovenrylaan. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 02/08/2007) Reëlings: Jan Ackerman Algoa Begrafnisdienste 041 484 5748

STEYN, Wayne. Tragies +29/07/2007 24 jaar. Mamma, Pappa en Lientjie. Begrafnisdiens Vrydag 03 Aug. 2007 NG Kerk De Mist, Uitenhage. (Die Burger Oos-Kaap 02/08/2007)

VELDMAN, Mike. +Woensdag 1 Aug. 2007. Moeder, Naomi, Adré, Hendri. Roudiens Vrydag 3 Aug. 2007 11:00 Avbob-kapel. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 02/08/2007) Reëlings: Alfred Jones AVBOB Port Elizabeth 041 484 2731

In Memoriam

BROWN, JJ (Bussy). Dad, jy sou vandag jou 76ste verjaarsdag gevier het. Maryna en kinders.

GEYER, Johan. Twee jaar oorlede. Vrou Elga, seun Ruan.

3 Augustus 2007

Sterfgevalle

DU PLESSIS, Dawid Francois (Dup). 75 jaar. +Woensdag 1 Aug. 2007 in Port Elizabeth. Eggenote, kinders, kleinkinders. Roudiens Saterdag 4 Aug. 2007 10:00 NG Kerk, Oos-gemeente, Humansdorp. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 03/08/2007) Reëlings: Bokkie Els AVBOB Humansdorp 042 291 1230

KNOESEN, Christina Wilhelmina (Stienie). +Woensdag 1 Aug. 2007. Eggenoot Dick, kinders, kleindogters. Roudiens NG kerk Kragga Kamma. Besonderhede volg later. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 03/08/2007) Reëlings: Miemie Grobler Algoa Begrafnisdienste 041 363 4874

NEL, Michiel Coenraad. +Vrydag 27 Julie 2007. Roudiens Saterdag 4 Aug. 2007 11:00 AGS Kerk, Kirkwood. (Die Burger Oos-Kaap 03/08/2007). Reëlings: J T Schooling, Kirkwood 042 230 0508

PLAATJIES, Owen Bruce 45 jaar. Begrafnisdiens Saterdag 4 Aug. 2007 Roselane Kong. kerk 10:00. (Die Burger Oos-Kaap 03/08/2007) Van Willing Begrafnisdienste 041 988 1919

In Memoriam

FISCHER, Sandra. Een jaar oorlede. Jou moeder, Michael, jou kinders en kleinkinders, susters, swaers.

MENTOOR, Venessa. Ons dink nog altyd aan jou. Pa, Ma, suster, broers en seuns.

SAMPSON, Kayla. Een jaar oorlede 3de Aug. 2007. Oupa Fred, Ouma Marie, Pappa Charl, Mamma Jolene.

WILLIAMS, Johannes Hans. Ses jaar oorlede. Vrou Maggie, kinders, klein- en agterkleinkinders.

4 Augustus 2007

Gelukwensings

SMAL, Jerolien. Geluk met 21ste verjaarsdag. Oupa, Ouma, Ma en die gesinne SAWYER, PIENAAR & SAUNDERS.

In Memoriam

DERBYSHIRE, (née STRYDOM), Erna. Ons herdenk môre die 45ste verjaarsdag van ons dogter wat op 17/06/1990 saam met haar gesin in 'n motorongeluk oorlede is. Renier en Drieka STRYDOM en gesin.

Sterfgevalle

BOTHA, Ronnie (Rundle Edward). 29/04/1937 - 01/08/2007. Verassingsdiens Maandag 6 Augustus 2007 15:00 NG Kerk Moedergemeente, Bothasrus, Despatch. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 04/08/2007) Reëlings: Martin's Funeral Skakel 041 922 0955

JONKER, Adolph Johannes. 07/11/1957 - 29/07/2007. Olive, Nicolaas, Christiaan en Michiel. Ouers Boet en Martha. Hieta, Anri, Daneel, Nico en Jacques. Pierre, Joey, Johann, Nico en Pierre-Jacques. Rozitha, Bertus, Danielle, Rolene en Jacques. Gedenkdiens Dinsdag 07 Aug. 2007 11:00 NG Kerk Van der Merwe, Bonnievale. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 04/08/2007) Reëlings: Renier van Rooyen DOVES Worcester 023 347 0905

Mnr Adolf JONKER, 'n gesien boer en sakeman van Bonnievale, is dood nadat 'n glydraad ("foefieslaaid") hom teen die keel getref het terwyl hy en sy seun saam op 'n waterponie op die Breërivier gery het. (Die Burger Oos-Kaap 04/08/2007)

9 Augustus 2007

Gelukwensings

BREEDT, Estée. Geluk met 21ste verjaarsdag. Pa, Ma, Marinus, Stiaan en Ouma.

Sterfgevalle

COERTZEN, Maria Dorothea Petronella (Mara). *12/10/1938. +Maandag 6 Aug. 2007 op Humansdorp. Eggenoot, kinders, kleinkinders. Roudiens Vrydag 10 Aug. 2007 14:30 NG Kerk Moedergemeente, Humansdorp. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 09/08/2007) Reëlings: Bokkie Els AVBOB Humansdorp 042 291 1230

DE RIDDER, Leraar Wendell. +Saterdag 4 Aug. 2007 na lang siekbed. Eggenote, kinders, kleinkinders. Begrafnisdiens Saterdag 11 Aug. 2007 14:00 Volle Evangelie Kerk, Algoapark (P.E.) Forest Hill-begraafplaas. (Die Burger Oos-Kaap 09/08/2007) Reëlings: Alfred Jones AVBOB Port Elizabeth 041 484 2731

ELS, Phillippus Rudolph (Phillip). 54 jaar. Vrou, kinders, kleinkind. Begrafnisdiens Vrydag 10 Aug. 2007 14:30 Ou Apostoliese Kerk, Robertstraat, Uitenhage. (Die Burger Oos-Kaap 09/08/2007) Navrae: Bossies 084 792 0442 / 041 991 1471

STRYDOM, Jacobus (Koos). *18/10/1928 +Maandag 6 Aug. 2007 op Uitenhage. Eggenote, kinders, kleinkinders. Begrafnisdiens Vrydag 10 Aug. 2007 11:00 NG Kerk, Da Gamaweg, Jeffreysbaai. Munisipale Begraafplaas, Jeffreysbaai. (Die Burger Oos-Kaap 09/08/2007) Reëlings: Bokkie Els AVBOB Humansdorp 041 291 1230

WAIT, Walter. +Dinsdag 7 Aug. 2007 na lang siekbed. Kinders, kleinkinders. Begrafnisdiens Vrydag 10 Aug. 2007 11:00 Algoa Gemeenskapdienskerk, Chestnutstraat. Forest Hill-begraafplaas. (Die Burger Oos-Kaap 09/08/2007) Reëlings: Alfred Jones AVBOB Port Elizabeth 041 484 2731

In Memoriam

STRYDOM, Martha. Ons Mammie en Ouma se eerste verjaarsdag by ons Liewe Heer. Hettie, Joey, kinders, kleinkinders.

TAIT, Llewellyn (Goeters). Vandag jou eerste verjaarsdag by Jesus. Ma, Pa en Leané.

10 Augustus 2007

Sterfgevalle

WELMAN, Arnold. +Sondag 5 Aug. 2007. George, Helena en kinders. (Die Burger Oos-Kaap 10/08/2007)

In Memoriam

WAGENER, P S G (Piet). Wreed vermoor, een jaar verby. Ons mis jou, my swaer. Baba BOTHA.

11 Augustus 2007

Gelukwensings

BARON, Kaylee Aaliyah. Geluk met 4de verjaarsdag op 12 Augustus. Mummy, Daddy, DJ, Granny & Joshua.

Sterfgevalle

HURTER, Johannes Jurgens (Hannes). +Woensdag 8 Aug. 2007. Vrou, kinders, kleinkinders. Begrafnisdiens Sondag 12 Aug. 2007 11:00 NG Kerk Winterhoek-gemeente, Uitenhage. Jubileepark-begraafplaas, Uitenhage. (Die Burger Oos-Kaap 11/08/2007)

SALE, Peter. +08 Aug. 2007. Mamma & Pappa, Elmaré, Phillip en Albert. Jennilee, Quinsley, Zanielle, Ivan en Lindsay. Begrafnisdiens Woensdag 15 Aug. 2007 10:00 Milnerton Huis-kapel, First Avenue Funeral Home. (Die Burger Oos-Kaap 11/08/2007) Reëlings: First Avenue Funeral Home 041 581 5028

In Memoriam

VAN DER MERWE, Johanna Lewisa (Hannie). Een jaar oorlede op 12 Aug. 2007. Man Desmond, kinders, Gert en Stompie, skoondogter Ansie, kleinkinders Annika en Maryke. (Die Burger Oos-Kaap 11/08/2007)

VAN ROOYEN, Eric. Een jaar oorlede. Elria, ma, dogters en skoonseuns. (Die Burger Oos-Kaap 11/08/2007)

13 Augustus 2007

Sterfgevalle

LOURENS, Maria Magdalena Johanna (Tokkie). +Woensdag 8 Aug. 2007. Hennie, kinders, kleinkinders. Begrafnis Dinsdag 14 Aug. 2007 14:00 NG Kerk Retief, Despatch. (Die Burger Oos-Kaap 13/08/2007) Reëlings: Esmé Groenewald AVBOB Despatch 041 933 2039

RICHARDSON, Wilemina Catherina. +Dinsdag 7 Aug. 2007 na siekbed. Kinders, kleinkinders. Begrafnisdiens Dinsdag 14 Aug. 2007 12:00 Evangelisasiesentrum, Cotswold (P.E.). Forest Hill-begraafplaas. (Die Burger Oos-Kaap 13/08/2007) Reëlings: Alfred Jones AVBOB Port Elizabeth 041 484 2731

In Memoriam

TERBLANCHE, Mornay. 30/11/1977 - 13/08/1999. Verlangende ouers Fanie en Joey TERBLANCHE. (Die Burger Oos-Kaap 13/08/2007)

14 Augustus 2007

Sterfgevalle

CRAVEN, Beyera Johanna (née HAYWARD). +Woensdag 8 Aug. 2007 op Stellenbosch. Kinders en familielede. Teraardebestelling Saterdag 18 Aug. 2007 15:00 op haar geboorteplaas Noorspoort, distrik Steytlerville. (Die Burger Oos-Kaap 14/08/2007) Reëlings: Esmé Groenewald AVBOB Uitenhage 041 922 8006

FERREIRA, Lennox. +Sondag 12 Augustus 2007. Ons broer en vriend. Begrafnisdiens Donderdag 16 Aug. 2007 11:00 Kerksaal, Krakeelrivier. (Die Burger Oos-Kaap 14/08/2007) Reëlings: Oudtshoorn Begrafnisdienste 042 273 2425

HAARHOFF, Daniel. 16/01/1960 - 10/08/2007. Vrou Melony en Henrico. Suster Margaret, swaer Hendrik en kinders Juan en Rozaan VAN HUYSSTEEN - Plettenbergbaai (tel. 044 533 3721 huis). (Die Burger Oos-Kaap 14/08/2007)

KLEYNHANS, Susie. +Sondag 12 Aug. 2007. Kinders Buks, Gillian, Mike, Amanda, Koos, Heidi, kleinkinders Divan, Tiaan, Anél en Christopher. Begrafnisdiens Vrydag 17 Aug. 2007 14:00 NG kerk Sherwood. (Port Elizabeth) (Die Burger Oos-Kaap 14/08/2007) Reëlings: First Ave Funeral Home 041 581 5028

MATTHEUS, Connis Daniel. +Donderdag 9 Aug. 2007. Voorheen van Despatch. Dalene, Marlene, Denise, skoonseuns en kleinkinders. Roudiens Woensdag 15 Aug. 2007 12:30 NG Kerk, Da Gamaweg, Jeffreysbaai. (Die Burger Oos-Kaap 14/08/2007) Reëlings: Esmé Groenewald AVBOB Uitenhage 041 922 8066

OELOFSE, Hennie. +Saterdag 11 Aug. 2007. Eggenote Christine, suster Ducky. Verassingsdiens Woensdag 15 Aug. 2007 15:00 NG Kerk PE-Wes. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 14/08/2007) Reëlings: Jan Ackerman Algoa Begrafnisdienste 041 484 5748

In Memoriam

NELSON, Rhoda Delina. Twee jaar oorlede. Ons Sus van André, Eva, Carolynn en Evenith. Ons suster, skoonsuster en tante van Marilyn, Mervin, Merlyn en Marvin.

15 Augustus 2007

Sterfgevalle

BARNARD, Maria Magdelena (née LANDMAN). +Sondag 12 Aug. 2007. Eggenoot Barney, Thelma, Marié, Jannie, James, klein- en agterkleinkinders. Marié & James LOTTERING, Maryke, Charl, Wayne en Lizaan. Dogter en skoonseun Jannie en Thelma JONKER en kleindogter en familie Ronél, Marius, Veronica & Ruan CROUSE. Begrafnisdiens Donderdag 16 Aug. 2007 14:00 NG Kerk PE-Noord, Daltonweg, Sidwell. Forest Hill-begraafplaas. (Die Burger Oos-Kaap 15/08/2007) Reëlings: First Avenue Funeral Home, Walmer. (P.E.) 041 581 5028

HAARHOFF, Danie. +Vrydag 10 Aug. 2007. Eggenote Melony en Henrico. Begrafnisdiens Donderdag 16 Aug. 2007 14:00 Volle Evangelie Kerk, Kabegapark. Forest Hill-begraafplaas. (Die Burger Oos-Kaap 15/08/2007) Reëlings: Alfred Jones AVBOBV P.E. 041 484 2731

KLEYNHANS, Susie. +Sondag 12 Aug. 2007. Buks, Gillian, Mike, Amanda, Koos, Heidi en kleinkinders Lindy-Lee, Arno, Shaun, Divan, Tiaan, Anél en Christopher. Begrafnisdiens Vrydag 17 Aug. 2007 14:00 NG Kerk Sherwood. (Die Burger Oos-Kaap 15/08/2007) Reëlings: First Avenue Funeral Home 041 581 5028

KLEYNHANS, Suez. Ons innige meegevoel aan Ounooi, Koos en Buks met jul verlies. Ferdi, Rachel en kinders. (Die Burger Oos-Kaap 15/08/2007)

KLUYTS, Humphrey. *27/09/1938 +Donderdag 9 Aug. 2007. Ons broer, oom en vriend. Begrafnisdiens Donderdag 16 Aug. 2007 10:00 Louisa Meyburgh Huis, Kabega Park. Forest Hill-begraafplaas. (Die Burger Oos-Kaap 15/08/2007) Reëlings: Cindy Strydom DOVES Port Elizabeth 041 365 5399

SHARP, Walter. +Vrydag 10 Aug. 2007 in Durban. Gedenkdiens Donderdag 16 Aug. 2007 in die St. Barnabas kerk, Rhodesstraat, Sydenham. (Die Burger Oos-Kaap 15/08/2007)

In Memoriam

GERBER, Ivy. Een jaar oorlede 15de Aug. 2007. Man Willie, kinders, klein- en agterkleinkinders. (Die Burger Oos-Kaap 15/08/2007)

16 Augustus 2007

Sterfgevalle

BOTHA, Willem Abraham. +Dinsdag 14 Aug. 2007. Kinders, klein- en agterkleinkinders. Begrafnisdiens Vrydag 17 Aug. 2007 11:00 Algoa Park Gemeenskapskerk. Forest Hill-begraafplaas. (Die Burger Oos-Kaap 16/08/2007) Reëlings: Alfred Jones AVBOB Port Elizabeth 041 484 2731

DU PIESANIE, Johanna Isabella Elizabeth (Bettie). +Maandag 13 Aug. 2007. Kinders, klein- en agterkleinkinders. Begrafnis Saterdag 18 Aug. 2007 11:00 Aandmymering Ouetehuis, Uitenhage. Jubileepark-begraafplaas. (Die Burger Oos-Kaap 16/08/2007) Esmé Groenewald AVBOB Uitenhage 041 922 8066

LAMBRECHT, Willie. +Dinsdag 14 Aug. 2007 op Graaff-Reinet. Eggenoot van Queenie, vader van Irma, Nettie en Erika, oupa van Reghard, A.J., en Lambré. Roudiens Vrydag 17 Aug. 2007 11:00 NG Kerk Aberdeen. (Die Burger Oos-Kaap 16/08/2007) Reëlings: J P S Brummer & seun, Graaff-Reinet 049 892 2355

STANDER, Andries Herklaas. *05/10/1941 +Maandag 13 Aug. 2007 op Kareedouw. Eggenote, kinders, kleinkinders. Begrafnisdiens Vrydag 17 Aug. 2007 11:00 NG Kerk, Kareedouw. Munisipale-begraafplaas, Kareedouw. (Die Burger Oos-Kaap 16/08/2007) Reëlings: Bokkie Els AVBOB Humansdorp 042 291 1230

SWANEPOEL, Beatrice. +12 Aug. 2007. Kinders, kleinkinders. Begrafnisdiens Vrydag 17 Aug. 2007 10:00 Aandmymering Ouetehuis, Uitenhage. (Die Burger Oos-Kaap 16/08/2007) Navrae: Bossies 084 792 0442/041 991 1471

TURKSTRA, Jouwert. +Dinsdag 14 Aug. 2007. Vrou Sus, kinders, kleinkinders. Teraardebestelling Vrydag 17 Aug. 2007 10:00 Forest Hill-begraafplaas. Diens 11:00 Gereformeerde Kerk, Adcockvale. (P.E.) (Die Burger Oos-Kaap 16/08/2007) Reëlings: Miemie Grobler Algoa Begrafnisdienste 041 363 4874

In Memoriam

REYNOLDS, Sarie. Ons moeder en ouma vier haar eerste verjaarsdag in die Hemel op 16 Augustus. Rina, Corrie, Edi, Robert. (Die Burger Oos-Kaap 16/08/2007)

17 Augustus 2007

Gelukwensings

MYBURGH, Marishka. Geluk met 21ste verjaarsdag. Ma Marinda, suster Charné en oom Jan.

Sterfgevalle

DYSSEL, Johan Louwrence. +Dinsdag 14 Aug. 2007 54 jaar. Seuns en familie. Roudiens Maandag 20 Aug. 2007 14:00 NG Kerk De Mist, Uitenhage. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 17/08/2007) Reëlings: Annelie Fitchet DOVES Uitenhage 041 992 1349

18 Augustus 2007

Sterfgevalle

KLEYNHANS, Susie. My geliefde suster wat onverwags heengegaan het. Ek gaan haar veral mis wanneer ek kerrie maak en wanneer sy my naaldwerk moes doen. Norman, Marie en Werner. (Die Burger Oos-Kaap 18/08/2007)

20 Augustus 2007

In Memoriam

SWART, Merwe. Met liefdevolle herinneringe aan ons pa. J.J. en Liebe. (Die Burger Oos-Kaap 20/08/2007)

21 Augustus 2007

Geboortes

STOLTZ, Lenro en Moura. Geluk met geboorte van seuntjie op Vrydag (sic) 16 Aug. 2007. Leon en Antoinette.

Sterfgevalle

LABUSCHAGNE, Jan Harmanus Albertus. *07/12/1933 (kan ook 12/07/1933 wees) +17/08/2007. Rina, Seepies, Herman, Miranda, Wendy, Juan, Dylan, Caleb. (Die Burger Oos-Kaap 21/08/2007)

MYBURGH, Willem Petrous. +Vrydag 17 Aug. 2007 63 jaar. Eggenote, broer, skoonsuster, kinders, kleinkinders. Begrafnisdiens Donderdag 23 Aug. 2007 15:00 NG kerk Oos, Uitenhage. Jubileepark-begraafplaas. (Die Burger Oos-Kaap 21/08/2007) Reëlings: Annelie Fitchet DOVES Uitenhage 041 992 1349

STRYDOM, Ronnie. *09/01/1938 +18/08/2007 Vrou Delina, kinders, kleinkinders. (Die Burger Oos-Kaap 21/08/2007)

SWART, Jan (Blackie). Voorheen van S.A. Spoorweë en Hawens. +Saterdag 18 Aug. 2007 na kort siekbed. Suster Thelma, broer Peter. Diens Vrydag 24 Aug. 2007 10:00 Avbob-kapel, Harrowerweg, Noordeinde. Verassing privaat. Spesiale dank aan Hoësorg-afdeling, Greenacres-hospitaal (P.E.) (Die Burger Oos-Kaap 21/08/2007)

VAN ZYL, Aletta Elizabeth. +17 Aug. 2007 by Inggslaan 21, Uitenhage. Begrafnisdiens Dinsdag 21 Aug. 2007 11:00 VE Kerk, Chasestraat, Uitenhage. (Die Burger Oos-Kaap 21/08/2007) Navrae: Bossies 084 792 0442 / 041 991 1471

In Memoriam

DE KLERK, Steve. Drie jaar oorlede 21ste Aug. 2007. Marie-Louise, T.C., Millanie en Michaela. (Die Burger Oos-Kaap 21/08/2007)

HAYWARD, Peter John (Oubaas of Peppie). 02/09/1959 - 20/08/2006. Mamma, Marsha, Rolene, Erwin, Carman en Tay. (Die Burger Oos-Kaap 21/08/2007)

22 Augustus 2007

Gelukwensings

KITCHING, Leon C. Geluk met 50ste verjaarsdag. Vrou Karen, kinders en kleinkinders.

Sterfgevalle

BARKHUIZEN, Linda. +Sondag 19 Aug. 2007 na siekbed. Simon, Simen (sic) (Jnr), Simoné. Roudiens Donderdag 23 Aug. 2007 12:00 NG Kerk, Sunland. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 22/08/2007) Reëlings: Alfred Jones AVBOB Port Elizabeth 041 484 2731

DE VOS, Connie. +Saterdag 18 Aug. 2007 na lang siekbed. Eggenoot en familie. Roudiens Donderdag 23 Aug. 2007 10:00 NG Kerk Moedergemeente, Geardstraat (Port Elizabeth). Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 22/08/2007)

ELS, Johann (Oubaas) (KJ's). +Vrydag 17 Aug. 2007. Eggenote, skoonsuster, broers, kinders. Begrafnisdiens Vrydag 24 Aug. 2007 14:00 die plaas Baviaanskloof, Jansenville-distrik. Familiebegraafplaas. (Die Burger Oos-Kaap 22/08/2007) Reëlings: Jan Ackerman Algoa Begrafnisdienste 041 484 5748

MAPOE, Eugene. +Sondag 12 Aug. 2007. Ons geliefde broer, pa en Uncle. Sarah, Eric, Sandra, Charles, Johan, Abe, Rachel, hul kinders en jou kinders. (Die Burger Oos-Kaap 22/08/2007)

NEL, Tony Norman. +Saterdag 18 Aug. 2007. Vrou, 3 dogters, 2 skoonseuns en 3 kleinkinders. Verassingsdiens Donderdag 23 Aug. 2007 15:00 Algoapark Gemeenskapskerk. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 22/08/2007) Reëlings: Alfred Jones AVBOB Port Elizabeth 041 484 2731

VAN DEVENTER, Kota. +Sondag 19 Aug. 2007 op George 79 jaar. Kinders, klein- en agterkleinkinders. Begrafnisdiens Vrydag 24 Aug. 2007 11:00 NG Nuwe Kerk, Graaff-Reinet. (Die Burger Oos-Kaap 22/08/2007) Reëlings: Brummer & Seun Graaff-Reinet.

23 Augustus 2007

Geboortes

STOLTZ, Lenro en Moira. Geluk met geboorte van jul seun Vrydag 17 Augustus 2007. Leon en Antoinette.

Sterfgevalle

STRYDOM, Anna Magrietha. Oorlede 91 jaar. Gedenkdiens Vrydag 24 Aug. 2007 10:00 NG Kerk Sondagsrivier, Kirkwood. (Die Burger Oos-Kaap 23/08/2007) Reëlings: J T Schooling, Kirkwood 042 230 0508

ZENZA, Sarah (née AFRIKA) *11 Mei 1967. +18 Aug. 2007. Man en twee kinders, ZENZA- en MAJOLA-familie. Begrafnisdiens Saterdag 25 Aug. 2007 10:00 by huis, 11:30 by Dalestraat Congregational Kerk. (Die Burger Oos-Kaap 23/08/2007) Reëlings: Annelie Fitchet DOVES Uitenhage 041 992 1349

In Memoriam

KAPP, Michael. Een jaar oorlede. Vrou Magriet, kinders Renette, Eric, Riaan, Marlene, Deon en Alta en kleinkinders.

OLIVIER, Antoinette. Ons sal jou diens baie mis. FJ's Pub & Pizzeria personeel en kliënte.

24 Augustus 2007

Sterfgevalle

MINNE, Nonnie. +Woensdag 22 Aug. 2007. Kinders en kleinkinders. Roudiens Vrydag 24 Aug. 2007 14:00 NG Kerk, Sonheuwels, Westering (P.E.) Verassing privaat. (Die Burger Oos-kaap 24/08/2007) Reëlings: Alfred Jones AVBOB Port Elizabeth 041 484 2731

SMIT, John Daniel (Daan). +Woensdag 22 Aug. 2007. Kinders Gerhard (Gary), Jolenda en Eric, Poppie en Johan, kleinkinders, agterkleinkinders. Begrafnisdiens Maandag 27 Aug. 2007 14:00 NG Kerk Lorraine, Marnelaan (P.E.). Verassing privaat. Donasies i.p.v. blomme aan die St. Marks Hospitality-sentrum, Kaapweg 440, Framesby-Noord. (P.E.) (Die Burger Oos-Kaap 24/08/2007) Reëlings: Marie Steyn DOVES Port Elizabeth 041 365 5399

TAYLOR, Maria. +Dinsdag 21 Aug. 2007. Kinders, klein- en agterkleinkinders. Verassingsdiens Saterdag 25 Aug. 2007 11:00 Volle Evangelie Kerk, Suttonweg, Sidwell. (P.E.) Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 24/08/2007) Reëlings: Jan Ackerman Algoa Begrafnisdienste 041 484 5748

25 Augustus 2007

In Memoriam

BOTHA, Belinda (née TE BRUGGE) Een jaar oorlede 25ste Aug. 2007. Mammie, Benita, Yolandi en Cindy.

CROUSE, Chris. Pa, môre (26/08/07) jou 9de jaar by ons Hemelse Vader. Pa se vrou en kinders.

CUYLER, Manny. Een jaar oorlede. Thelma.

SWANEPOEL, Boet. Drie jaar oorlede. Vrou Gwen, dogter Maria, skoonseun Hendrik, kleinseun Enrique.

Dankbetuigings

OELOFSE. Dank aan familie, vriende en bure vir ondersteuning tydens Hennie se siekte en heengaan. Christine.

27 Augustus 2007

Dankbetuigings

SAMPSON, Keagan. Garth, Elmarie en Brittany bedank almal vir ondersteuning na die hartseer verlies van Keagan.

Sterfgevalle

GERBER, Daniel Andreas. +22 Aug. 2007. Eggenote, kinders, kleinkinders. Roudiens Dinsdag 28 Aug. 2007 11:00 NG Kerk, Da Gamaweg, Jeffreysbaai. (Die Burger Oos-Kaap 27/08/2007) Reëlings: Tammy du Pisane DOVES Jeffreysbaai 042 293 1730

SMITH, Stephen Paul. *19.06.1932. +Donderdag 23 Aug. 2007 op Humansdorp. Eggenote, kinders, kleinkinders. Roudiens Woensdag 29 Aug. 2007 15:00 NG Kerk Moedergemeente, Humansdorp. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 27/08/2007) Reëlings: Bokkie Els AVBOB Humansdorp 042 291 1230

28 Augustus 2007

Sterfgevalle

KRIEL, Deborah Christina (Borrie). +22 Aug. 2007 88 jaar in Aberdeen-ouetehuis. Kinders, klein- en agterkleinkinders. Roudiens Saterdag 8 September 2007 10:00 First Avenue begrafnisondernemerskapel, Walmer, PE. Verassing privaat. Navrae: 072 106 3036 (Die Burger Oos-Kaap 28/08/2007)

VAN ECK, Mirco. +Vrydag 24 Aug. 2007. Ons dierbare kind, kleinkind en nefie van ouers en familie; 'n ware vriend vir ons dogter van Herman, Selma, Eugene en Mariska; Nadine. Begrafnisdiens Woensdag 29 Aug. 2007 15:00 AGS Kerk, Krommestraat, Youngpark (P.E.) Forest Hill-begraafplaas. (Die Burger Oos-Kaap 28/08/2007) Reëlings: Miemie Grobler Algoa Begrafnisdienste 041 363 4874

In Memoriam

BOTHA, Shane. Een jaar oorlede. Mamma, Duwayne, Melissa, Bennie, Sherene en al jou vriende.

29 Augustus 2007

Dankbetuigings

HURTER, Hannes. Dankie vir meegevoel ná die dood van Hannes. Helené en familie.

Sterfgevalle

ELS, Willie. +Sondag 26 Aug. 2007. Vrou Sylvia, stiefkinders, kleinkinders. Roudiens Donderdag 30 Aug. 2007 15:00 NG Kerk, Sonheuwels, Westering. Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 29/08/2007) Reëlings: Miemie Grobler Algoa Begrafnisdienste 041 363 4874

MARAIS, Chris. +27 Aug. 2007 by Nightingale Lodge 90 jaar. Erina & Christo, Charl, Mariska & Ruaan. (Die Burger Oos-Kaap 29/08/2007)

In Memoriam

VERMEULEN, Myra. Nege jaar oorlede 29ste Aug. 2007. Tommie.

30 Augustus 2007

Sterfgevalle

DE LA MARE, Elizabeth Gertruida (Betty). Of Avondrust Retirement Home, Rondebosch, Cape Town (formerly of Queenstown). +28 Aug. 2007 95th year. Children Melda & Dudley SCHROEDER, Antoinette & Casper SMIT, grandchildren Justin & Carol, Lise & Ashley WESTAWAY, Lezanne BURMEISTER, great-grandchildren Adam, Thomas & Wiaan. Service Friday 31 Aug. 2007 11:00 Dutch Reformed Church, North End, Port Elizabeth. North End Cemetery, Port Elizabeth. (Die Burger Oos-Kaap 30/08/2007) Stones Funeral Home Queenstown 043 726 9828

FERREIRA, Fanie. +Saterdag 25 Aug. 2007 by Huis Formosa, Joubertina. Kinders, kleinkinders. Begrafnisdiens Vrydag 31 Aug. 2007 11:00 NG Kerk Joubertina. (Die Burger Oos-Kaap 30/08/2007) Helene Schreiber Oudtshoorn Begrafnisdienste 042 273 2425

KIRSTEN, Ivan Pieter. +Maandag 27 Aug. 2007 75 jaar. Ena, Ivan-Pieter, Lana. Begrafnisdiens Vrydag 31 Aug. 2007 11:00 NG Kerk Despatch Eendrag Gemeente, Despatch. (Die Burger Oos-Kaap 30/08/2007) Esmé Groenewald AVBOB Despatch 041 933 2039

MARCHAND, Byron. Tragies +27 Aug. 2007 21 jaar. Kerkdiens Vrydag 31 Aug. 2007 10:30 Cannon Hill Metodiste kerk, Uitenhage. (Die Burger Oos-Kaap 30/08/2007)

MEY, Floris. Verassingsdiens Vrydag 31 Aug. 2007 13:00 NG Kerk Lorraine (P.E.). Verassing privaat. (Die Burger Oos-Kaap 30/08/2007) First Avenue Funeral Home Walmer 041 581 5028

VAN DER MERWE, Dawid (Tone). + na kort siekbed (geen datum) Vrou Lorna, kinders Laverne en Aldridge, kleinkind Jayden. Diens Saterdag 01 Sept. 2007 11:00 - 12:00 Ou Apostoliese kerk, Uitenhage. Lorna 076 200 4440. (Die Burger Oos-Kaap 30/08/2007)

WAIT, Gerald. *26.10.1956. Tragies +Sondag 26 Aug. 2007 op St. Albans. Geliefde agtergeblewenes. Begrafnisdiens Vrydag 31 Aug. 2007 11:00 Evangelisasiesentrum, AGS Despatch. Munisipale-begraafplaas, Despatch. (Die Burger Oos-Kaap 30/08/2007) Bokkie Els AVBOB Humansdorp 042 291 1230

In Memoriam

BARNARD, Magriet. Ma, vandag dink ons ekstra baie aan jou. Johny, Rina en kinders.

BARNARD, Magrieta. Ma vandag is dit 1 jaar wat Ma by ons liewe Heer is. Danie, Meisie, Nicola, Danél, Entienne, Jacolene en Esmé.

DE WITT, Babs. Een jaar oorlede. Seuns Pieter, Gert, Alec, Fanie, Campari en kleinkinders.

STRUWIG, Valerie. Twee jaar oorlede. James, Morné en René

31 Augustus 2007

Gelukwensings

KRIEL, Johnny. Happy 50th birthday. Wife, children & grandchildren.

Sterfgevalle

GOULDING, Bertram Manuel. + na kort siekbed 17 jaar. Begrafnisdiens Saterdag 01 September 2007 13:00 vanaf Hankey Sekondêre Skool. Skakel 042 284 0984 (Die Burger Oos-Kaap 31/08/2007)

In Memoriam

DU PREEZ, Joyce. *28.12.1935 +31.08.2006. Liefdevolle eggnote, ma en ouma. Carel, Callie & Diana, Amanda & Johan en kleinkinders.

GUNN, Amanda (Mandy). Drie jaar oorlede. Melanie, Aiden, Goldene en Michael, Michael en Stan, kleinkinders Dean, Dillian en Matthew.

STEYN, Susan C. (née REBB) *14.03.1940 +31.08.2004. Sakkie.

WILLIS, Ossie. Ons dink aan jou. Margeret , Anna.

Print

2000 to 2029