Switch to English
Switch to English

Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

eGGSA tak

eGGSA projekte

Titel:  Die eGGSA Passasierslys Projek

Projekleier:  Richard Wolfaardt

Status:  Begin 2011 - Steeds in proses

Web skakel:  The eGGSA Passenger List Project

Die projek se hoofdoel is om alle passasierslyste wat by die Suid Afrikaanse Argiewe geberg word en wat die Argivarisse vir ons kan vind, te transkribeer en in n soekbare databasis aan te bied.

 

Titel:  Suid Afrikaanse Getranskribeerde Rekords

Projekleier:  Richard Ball - richard@eggsa.org  and Corney Keller

Status:  Begin Januarie 2012 

Web skakel:  South African Records Transcribed

Die getranskribeerde rekords bevat die vroer argivale rekords aangaande Suid Afrika (hoofsaaklik die Kaap van Goede Hoop) in die laat 17de en vroe 18de eeue.

 

Titel:  Suid Afrikaanse Koerant Uitreksels

Projekleier:  Sue Mackay - rhoosesue@yahoo.co.uk

Status:  Voortgaande

Web skakel:  South African Newspaper Extracts

Die versameling uittreksels van die Suid Afrikaanse koerante is deur Sue Mackay begin. Sedert die aanvang van die projek het n aantal ander persone, wat ook toegang tot die oorspronklike koerante het en ook tot transkribsies wat op verskeie ander Suid Afrikaanse poslyste verskyn het, goedgunstiglik aangebied om dit tot die databasis by te voeg.


Titel:  Die 1820 Setlaar Korrespondensie

Projekleier:  Sue Mackay - rhoosesue@yahoo.co.uk

Status:  Voortgaande

Web skakel:  The 1820 Settler Correspondence

Die korrespondensie betreffende die 1820 Kaapse Setlaarskema word deur die Nasionale Argiewe te Kew van die Verenigde Koningkryk bewaar en onderhou in Klas C048. Sue Mackay het die informasie wat met die projek n verband het bygevoeg.

 

Titel:  Doop, Huwelik en Begrafnis soekbare databasis

Projekleier:  Richard Ball - richard@eggsa.org

Status:  Voortgaande

Web skakel:  The eGGSA BDM project

Ons is stadig maar seker besig om n hoeveelheid kerk registeres te transkribeer en op die databasis by te voeg.

 

Titel:  Grafsteen foto en inskripsie projek

Projekleier:  Alta Griffiths - cemphoto@genza.org.za

Status:  Voortgaande

Web skakel:  Gravestone project

Die doel van die projek is om digitale fotos van graftene op die eGGSA webwerf bekikbaar te stel. Die fotos van die grafsteenskrifte word deur vrywilligers geneem en is beskikbaar in n ten volle soekbare databasis wat vir beide eGGSA lede en nie-lede toeganklik is.

Die projek is in 2006 begin en het n reuse hupstoot gekry deur die skenking van nagenoeg 25 000 fotos deur Kobus Snyman. Daar is tans nagenoeg 400 000 fotos in hierdie versameling.

 

Titel:  Poskaarte

Projekleier:  Daan Botes

Status:  Voortgaande

Web skakel:  Postcard Collection

Fotos van poskaarte wat deur verskeie mense beskikbaar gestel is.

 

Titel:  Familie Bybel Register projek

Projekleier:  Richard Ball - richard@eggsa.org

Status:  Voortgaande

Web skakel:  Bible inscriptions

Die doel van die Bybel projek is om fotos van familieregisters wat in Bybels opgeteken is in n soekbare fomaat op die eGGSA webwerf te plaas, waar tersake transkripsies ook bygevoeg sal word.

 

Titel:  Argief Dokument Foto Diens

Projekleier:  Richard Ball - richard@eggsa.org

Status:  Voortgaande

Web skakel:  Archives Document Photograph Collection

Die eGGSA se dokument fotograferingsdiens stel beide eGGSA lede en nie-lede instaat om digitale fotos van dokument, gehou by argiewe in Suid Afrika, te bekom, dit sluit boedel lers, sowel as etlike ander dokumente in. Sulke dokumente kan deur ons dokument fotograferingsdiens bestel word. Hierdie digitale fotos - meestal sterfkennisse (SKs) en ander boedel dokumente word dan later op die eGGSA se webwerf geplaas, ge-etikeer en ge-indekseer. Die fotobasis is ten volle soekbaar en toeganklik vir die algemene publiek. Teen April 2012 was daar reeds 20 000 fotos van sulke argief dokumente beskikbaar

 

Titel:  Cambridge krematorium (Oos-London) transkrpsie projek

Projekleier:  Brian Barrett - brianjill@telkomsa.net

Status:  Voortgaande

Web skakel:  East London, Cambridge Crematorium

Die Cambridge krematorium in Oos London het aan ons toestemming gegee om die 13 registers wat kremasies oor die periode van 1959 -1996 insluit, te fotografeer en transkribeer. Die projek leier - Brian Barrett - het die fotos wat hy reeds van die herdenkings plaatjies geneem het, goedgunstiglik ook aan eGGSA beskikbaar gestel en is besig om die registers te transkribeer. Die getranskribeerde registers sal aan die fotos wat reeds by eGGSA se soekbare biblioteek beskikbaar is, gekoppel word.


tuisblad | voordele | inhoud | sluit aan | privaatheidsbeleid | gedragskode | meer oor ons | skakels