1707 Apr 21 (letter 20 - Hendricus Beck) - p. 75

Article Index

75

persoons, en gemeente in uweerwd:s gunstige sorge en
toesigt, wij sijn en blijven,

Eerwaarde heeren, vaderen, en seer geagte
medebroederen in Chr:us.

Ueerwd:s dienstpligtige dienaaren
en medebroederen

De kk:raad van Stellenbos, en
uyt der selver naam.

(signed)
Henricus Beck V.D.M.
J. Mulder
ouderling

Stellenbos
1707
21 Appril

Print Email