1706 Dec 30 (Annex 'A' #21 - Willem Helot to Stellenbosch KR) - p. 77

Article Index

77

A

Stellenbosch

Aan den eerw:
predicant Henricus Beck
ende verdere leeden der
kerkenraad aldaar

Goede Vrinden

[Ue:] overgebragte nominatie van een twee dubbeld
getal diaconen, en gedaane electie van ouderling
om in de gemeente van Stellenbosch daar voor
te dienen geexamineert zijnde, zoo heeft den ed:e
heer gouverneur, en e: agtb:e raad na resumptie
deselve, in plaatse van de afgaande diaconen
Wessel Pretorius en Adam Tas, geeligeert
Pieter Rocheford en Jacobus de Lange, en
vervolgens [.br] geapprobeert de electie bij ue:
op den persoon van Wessel Pretorius voornoemde
als ouderling gedaan met authorisatie omme
de voorsz: geboorene persoonen, in haare resp:e
bedieningen, na kerkelijke ordre, tot behoorlijken
tijd en plaatse, te bevestigen, tot het naarsien
der reekening en 't opnemen der armgelden
aldaar, is bij welgemelde zijn ed:e en den
raad

Print Email