1706 Dec 30 (Annex 'A' #21 - Willem Helot to Stellenbosch KR) - p. 78

Article Index

78

raad benoemd den landdrost s:r Johannis
Starrenbergh dewelke soo haast de opneeming
der vrijluijden sal weesen gedaan, ten dien
einde na derwaarts sal comen, waarmeede
blijven,

Ue goede vrinden

Ter ordonnantie van den ed:e h:r
gouverneur enden raad
(signed) Willem Helot secret:s

Actum ter politicque
vergadering van Cabo
de Goede Hoop den 30
decemb: 1706

(in the handwriting of Hendricus Beck)
gecollatroneert en accoort bevonde[n]

(signed) Hendricus Beck VD[M]

(signed) J. Mulder
ouderling

 

Print Email