1707 Mar 17 (Annex 'D' #24 - Stellenbosch KR to landrost Starrenberg) - p. 82

Page 2 of 7: p. 82

82

D

Op huijden den 17:e maart 1707 k:klicke
vergaderingh gehouden, ten huijse van de
oud land-drost Joannis Mulder, present de
predicant Hendricus Beck, Joannis Mulder
ouderling, alsmede Pierre Viliers, en Abraham
Villiers ouderlingen aan Drakenstijn, gesamentlijk
gecombineert, navolgens verleende authorisatie
daartoe van de ed: heer gouverneur Willem
Adriaan van der Stel.

Aan d' e: landdrost s:r Johannis
Sterrenbergh

Dewijl ue: op den 16:e Januarij deses loopende jaars, uijt
de kerke komende ten huijse van de predicant
aan Stellenbosch, de kk:licke geboden van
Wessel Pretorius tot ouderling voorgestelt
gestut heeft.

En mondelingh seide redenen te hebben, waarom
Jacobus van der Heiden van sijn ouderlingschap
moste afgeset worden, gelijk u:e de stutting
schriftelijk heeft gelieven te doen op den 18:e d:o.

Dogh de leeden van: k:kraad weegens de veraf gelegent-
heijd niet compleet, soo heeft deselve op dato
deses gecombineert sijnde met k:kraad van
Drakestein na dat u:e brieff gelesen, en met
alle opmerkinge gelet hebbende, besloten u:e
in volgende termen te antwoorden.

Dat de k:kraad sigh ten hoogsten verwondert, indien
die persoonen soodanige sijn, als u:e in sijn
schriftelijke overleveringe tot

p. 83
Page
  • Hits: 22993

The information on this site © eGGSA.org (2012) is free to all, but may not be used in or by any commercial enterprise