1707 Mar 17 (Annex 'D' #24 - Stellenbosch KR to landrost Starrenberg) - p. 85

Article Index

85

Uijt desen hoofde is 't, mons: Landrost
dat de gekombineerde k:kraad en oordeelen moeten
gelijkse oordeelen, dat u:e stuttingh van Wessel
Pretorius, als meede de getragte renovatie van
Jakobus vander Heiden ten opsigte van u:e onge-
fondeert is en bij haar niet aangenoomen kan
worden, maar respecterende de approbatie van
haar hooge overigheijd oordeelen, dat met de derde
proclamatie en vervolgens tot bevestiging
van W. Pretorius tot ouderling op sijn tijd
moeten en sullen overgaan, als mede Jakobus
van der Heiden in sijn k:kedienst laten
continueeren.

(from here on the left margin of the page is torn off, missing some of the left most letters of the paragraph. Tha paper is also damaged down the middle of the paragraph where the page was folded.)

[..]orts dat in u:e [laaste] missieve de dato 23:e Januarij
[...] bij forme va[n] [dreiging] gelieft te schrijven dat
in onse [k:kelicke] vergaderinge niet verschijnen [soud]
vooren al eer deselve van op gemelte persoon[en]
gesuijvert [was] daar over moet sig de k:kraad
ook ten hoogsten verwonderen, dewijl 't
geen minder collegie of officier betamende
sijn sou tegen d'ontfange orders van
haar hoge overigheijt aantegaan, endeselve
commissie niet te gehoorsaamen.


Aldus eenpaarigh gedelibereer, geadviseert,
en beslooten ten dagen en jaare utsupra
/was getekent/ Hendricus Beck vand:m, J. Mulder
Pierre Villiers, Abraham Viliers.

(in a different handwriting)
Gecollatroneert en accoort bevonden
(signed)
Hendricus Beck V.D.M.

(signed)
J. Mulder
ouderling

Print Email