1707 Mar 7 (Annex 'E' #25 - Landrost Starrenburgh to Henricus Beck) - p. 86

Article Index

86

E

(Inserted in the left margin. The date is not complete due to damage. It seems to be 7 Mar 1707 as this letter is discussed in the next meeting of the church boards on 9 Mar 1707. See annex 'F')
<...n den 7:e maart>
<...menrs>

Aan den eerw:de h:r Predicant
Henricus Beck en de verdere
leeden van de gecombineerde
kerke raaden van Stellenbosch
en Draakenstijn

Uwe letteren van den 30:e maart jongst-
leeden aan mij gericht doen mij sien
wat resolutie u:e eerwaard:e aangaande
de persoonen van Wessel Pretorius en Jakobus
van der Heiden hebben gelieven te neemen.

Dunkt het haar eerw:e vriend dat die
twee luijden, door mij soodaanigh aan
haar vertoont worden, sonder dat
ik alle de reedenen, die mij daar toe
moveeren in scriptis voor haar open leg:e.

Mij dunkt nogh vreemder dat men sulcx
van mij ter die[n] plaatse verwagt wan dat
is uijt mijne intentie geweest, alsoo ik hare
eerwardens nimmer als gequalificeerde rechter[s]
over de saak in sig selven sal
consi[t]reeren en daarom niet [..]
[...od..kelijk], daar van opening te [de..]
[maar]

Print Email