1707 Mar 9 (Annex 'F' #25 - Combined church boards of Stellenbosch and Drakenstein) - p. 90

Page 3 of 5: p. 90

90

geaccuseerde niets geobtineert heeft, onder-
halven nogmaals seggen, dat het de kerkeraad
niet gevoeglijk nog betamende is de leden van
kerke eerst te straffen.

En vervolgens dat men met de bevestigings sal
voortgaan.

Dit goetgevonden en geresolveert in gekombineerde
kerkeraade ten dage en jaare utsupra.
Henricus Beck van d:m. J. Mulder
(was getekent) Pierre Villiers. Abraham Villiers

gecollatroneert en accoort bevonden
Henricus Beck VDM
J: Mulder
ouderling

 

notes
Page
  • Hits: 23244

The information on this site © eGGSA.org (2012) is free to all, but may not be used in or by any commercial enterprise