Welkom by eGGSA - die virtuele tak van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA). Sluit by ons aan vir 'n opwindende genealogiese ervaring!

eGGSA, wat in 2004 gestig is, is die virtuele tak van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika, en verskaf 'n virtuele tuiste vir alle vlakke van genealoë - van die beginner-navorser tot die mees gesoute familiehistorikus.

2017 eGGSA AJV - 27 Januarie tot 3 Februarie

Ons AJV open op 27 Januarie 2017 en sluit om middernag –SA tyd- op 3 Februarie 2017. Lede word genooi om per e-pos deel te neem, deur Lynn Couperthwaite by pcoups@aapt.net.au. te kontak. Indien u enige punte wil bespreek, of enige voorstelle wil maak, laat ons asseblief weet. Ons benodig u e-pos om te verseker dat daar ‘n kworum vir ‘n vergadering is. Ons ontvang graag terugvoer en voorstelle van ons lede.

Indien ons nie van u hoor nie, neem ons aan dat u saamstem met alle voorstelle, wat hieronder gemaak word.

Op ons agenda:

1. Algemene verslag vir 2016 (pdf aflaaibaar – 204 MB)

2. Verkiesing van die bestuurspan vir 2017.

Die bestuurspan is verantwoordelik dag vir dag werkingvan die tak.

Die huidige span het almal aangedui dat hulle weer beskikbaar is vir verkiesing. Indien u egter graag op enige posisie wil dien, nomineer uself, of enige ander lid. Ons moet egter voor 3 Februarie 2017 van u hoor, om dit moontlik te maak, om ‘n herverkiesing te organiseer. Ons sal graag wil weet of u tevrede is met die huidige nominasies.

Bestuurslede:
•Alta Griffiths - Voorsitter
•Daan Hamman- Ondervooorsitter
•Carol Beneke- Tesourier
•Lynn Couperthwaite – Lede diens, kommunikasie en bemarking.
•Richard Ball – Web dienste
•Judi Meyer- Redakteur genesis

Addisionele lede:
•Annelie Els- Redakteur Stamouers
•Corney Keller- Nederlandse Transkripsies
•Daan Botes - Poskaarte
•Riana le Roux- Begrafplaas projek.

Ons wil graag van die geleentheid gebruik maak, om al ons lede net die beste, vir 2017 toe te wens en bedank u vir die voortgesette ondersteuning van ons tak en die GGSA.
Alta Griffiths 26 Januarie 2017

26 Desember 2016 - Fort Beaufort Register 1840-1850

Die register van die Anglikaanse pastoor in Fort Beaufort, (daar was geen kerkgebou in daardie tyd nie), wat die Dope, Huwelike en begrafnisse insluit, is getranskribeer deur Lorraine Beechy, vanaf die foto's van Tessa King. Die foto's is van die oorspronklike register, wat in die Cory Biblioteek is, geneem. Die proeflees is deur Brenda Gassner gedoen.

Dit is in die eGGSA se DBM databasis, gevoeg.

Baie dankie aan almal wat betrokke was. Ons is opreg dankbaar.

10 Desember 2016 - Cape of Good Hope Government Gazette

Alta Griffiths het 'n aantal jare van hierdie publikasie geskandeer. Brenda Gassner en Lorraine Beechey is besig om hierdie deur te gaan. Die eerste quartaal van 1827 is nou tot die Koerant Uitreksels seksie van die eGGSA webwerf, bygevoeg.

Bykomend het Liz Esmade haar transkriberings van Colin Graham Botha se vroeër, periodieke transkripsies van Dope van Engelse mense, 1810-1821, asook Engelse huwelike van 1806-1821, by te dra. Hierdie is by die BDMs databasis seksie van die webwerf gevoeg.

15 Julie 2016 - Drie Bybels bygevoeg

Foto's van die Familieregisters in drie Bybels deur Marietta van Zyl geskenk: THORPE George Lodewyk (Louw) en Barendina Johanna KOORZEN getroud 1932,   SNYMAN Christoffel Frans en Helene GOUWS getroud 1977,    GOUWS Charles Louis en Martha Magdalena SCHWARTZ getroud 1955

Baie dankie.

24 Oktober 2016 – Vier Bybels is by die eGGSA se kolleksie bygevoeg

Foto’s van die 4 Bybels is bygeveoeg by die eGGSA kolleksie: BOTMA Abraham Carel, Cornelis Zoon en Anna Sophia Magareta MALAN, David Dochter getroud 3 Jul 1854; KRUGER Gert Lodewyk 1882-1957 en sy vrou Hester Hendrina AUCAMP 1884-1961; REDELINGHUIJS George Frederik en Helena Johanna LEROUX, getroud 11 November 1895; VAN HEERDEN Isaac Petrus Jacs.Sts.Zoon en Geertruida Maria AURET, getroud 1 Maart 1836; VAN WIJK Petrus Lodewikis Julie 30 1876.

Ons betuig dank aan Allan Carson, Dirk van Heerden, Riana le Roux en Adriaan Redelinghuys.

3 Oktober Drakenstein/Paarl NGK huwelike 1815-1839

Transkripsies van diè huwelike is by die eGGSA BDM databasis gevoeg. Hierdie is veral interessant, aangesien hulle, vir die meeste van die inskrywings, die ouderdomme van die partye, asook die name van die vaders (as patroniem), insluit. Die is nie algemeen vir die NGK (Nederduits Gereformeerde Kerk) huwelike, van daardie tydperk nie en daarom van groot waarde, vir die genealoog en navorser.

Ons dank aan Jonathan Heath, Corney Keller en Richard Ball vir die transribsies.

20 September - Aantekeninge van die Kaap Kolonie

In die laat 1890s en vroeë 1900s het George McCall Theal 35 volumes van die Registers en aantekeninge van die Kaap Kolonie gepubliseer, wat alle korrespondensie van 1793 tot 1827 behels, van wat toe die Publieke Rekord Kantoor (nou die Nasionale Argiewe), in London opgeteken.

Sue MacKay het elkeen van die aanlyn kopieë van die volumes deur gegaan en die skakels daarheen, aan die eGGSA web werf voorsien.

Sue skryf: Hierdie volumes kan gratis afgelaai, (of aanlyn deursoek) deur middel van die Internet Argief, deursoek word. Volumes 12 en 13, dek die 1820 Setlaars en verskaf baie van die korrespondensie, wat ek vir die werf transkribeer het, alhoewel Theal se werk baie meer selektief is en nie-party leiers of die wat nie emigreer het, insluit nie.

Dit sluit egter sekere antwoorde wat by die Koloniale Kantore van briewe wat elders op die werf gevind kan word. Daar is 'n indeks in elke vyfde Volume en Volume 35 beskik oor ?n volledige indeks. Volume 36 is 'n Register van die inhoud van Volumes 1-35.

12 September 2016 - Kaapstad NG Kerk Kaapstad huwelik transkripsies

Corney Keller het ses ekstra jare (1756 tot 1762), by sy reeds manjifieke reeks transkripsies, aangaande die Kaapstad Nederduits Gereformeerde (NGK) rekords, bygevoeg.

Sy transripsies aangaande die huwelike (1696-1756), is ook verwerk, sodat dit soekbaar is op die eGGSA BDM databasis en kan reeds daar gevind word.

'n Groot dankie aan Corney, vir sy volhardende en wonderlike werk, wat hierdie belangrike rekords aanbetref.

24 Augustus 2016 - Drakenstein dope 1733-1745

Hierdie dope is deur Corney Keller getranskribeer - hulle is nou op die eGGSA BDM databasis beskikbaar

Ons opregte dank aan Corney.

24 Julie 2016 - Cape of Good Hope Government Gazette

Alta Griffiths het 'n aantal jare van hierdie publikasie geskandeer. ‘n Begin is aan die transkribering van die uitreksels, deur Brenda Gassner en Richard Ball, gemaak. Die eerste uittreksels, van die jaar 1826, is tot die Koerant Uitreksels seksie van die eGGSA webwerf, bygevoeg.

Bykomend het Liz Esmade haar transkriberings van Colin Graham Botha se vroeër, periodieke transkripsies van Dope van Engelse mense, 1810-1821, asook Engelse huwelike van 1806-1821, by te dra. Hierdie is by die BDMs databasis seksie van die webwerf gevoeg.

15 Julie 2016 - Drie Bybels bygevoeg

Foto's van die Familieregisters in drie Bybels deur Marietta van Zyl geskenk: THORPE George Lodewyk (Louw) en Barendina Johanna KOORZEN getroud 1932,   SNYMAN Christoffel Frans en Helene GOUWS getroud 1977,    GOUWS Charles Louis en Martha Magdalena SCHWARTZ getroud 1955

Baie dankie.

2016 Junie 21

Dit is met groot hartseer dat ons vandag geleer het dat ons vriend Wilna Eygelaar oorlede is op die 18 Junie 2016.

Wilna was vir baie jare aktief betrokke by ons begraafplaas projek. Saam met haar dogter Deirdre, het hulle al die grafte in Upington gefotografeer en later een van die vrywilligers geword wat gehelp het om die massas van grafsteen fotos op ons webwerf te etiketteer en beweeg.

Ons sal Wilna altyd onthou vir die spesiale persoon wat sy was. Ons innige meegevoel aan die familie Eygelaar.

2016 Junie 17 - Grahamstown Journal 1871 en later word nou op eGGSA.

Sue Mackay skryf: I have finally been able to photograph the next couple of years, from 1871 onwards, of the Grahamstown Journal at the British Library in London. The first batch can be seen among the eGGSA Newspaper Extracts.

This batch is considerably longer than usual, not only because there are a few lengthy obituaries but because I got seduced by a series of articles on Life at the Diggings, describing the burgeoning businesses at the diamond fields.

2016 Mei 22 - Voortrekker Dope tot die eGGSA BDM databasis bygevoeg

Cornel Viljoen het goedgunstiglik 'n bydrae van sy transkriberings van die Voortrekker Dope, FK 2290 in die Pretoria Argiewe, 'n foto koepie van 'n vroeër transkribering deur onbekendes van registers van Natal, Vrystaat en die ou Transvaal, vanaf 1837 tot 1850, tot ons beskikking gestel.

Hierdie addisionele 4,600 dope is verkrygbaar en soekbaar by die eGSSA BDM databasis. Vanne ingesluit kan hier ... gesien word.

14 Mei 2016

Dit is met groot hartseer, dat ons U moet meedeel dat Hobbie Stoffberg, na 'n lang siekbed, oorlede is.

Hobbie het 'n reuse taak vir Suid Afrikaanse Genealogie gedoen. Gedurende die afgelope 4 jaar hy sy 'n reuse aandeel aan die eGGSA Bybel kolleksie gehad, wat sy herorganiseer, onderhou en hanteer het. Sy het ook die Begrafnis Briewe en Kerk foto's op die GGSA webwerf hanteer en was ook betrokke met die transribering van die stemrol by GenZA.org.

 Sy sal werklik baie erg gemis word.

11 Mei 2016 – Helena Garner se Kriel kolleksie is by die eGGSA Dokument Biblioteek gevoeg.

Helena het goedgunstiglik haar werk wat bestaan uit Boedeldokumente ( Sterfkennisse, Testamente em Likwidasie en Distribusierekeninge) aan eGGSA geskenk vir ons aanlyn Dokumenteafdeling.

Helena het baie tyd daaraan spandeer om die inhoud te vereenvoudig. Die byskrifte is deur Anina du Plessis gedoen en voltooi deur Lorraine Beechey.

Die dokumente kan in vier afsonderlike albums gevind word:
Wes Kaap Argief
Pretoria Argief
Bloemfontein Argief
Pietermaritzburg Argief.

Ons opregte dank aan Helena, Anina en Lorraine

28 April 2016 - Uniondale NGK doopregisters 1866-1920 tot die eGGSA BDM databasis bygevoeg.

Die doopregisters van Uniondale Nederduits Gereformeerde Kerk (NGK) 1866-1920, is deur Carol Beneke getranskribeer vanaf Mechelle Beneke se foto's van die oorspronklike register, in die Uniondale kerk afgeneem by ooreenkoms met die dominee.

Hierdie rekords is tot die eGGSA BDM databasis bygevoeg en is nou vir gebruikers beskikbaar. Enige navrae of regstellings kan aan Richard Ball gerig word by richard.ball@eggsa.org.

25 February - Gipsy Bride Passenger list added

Richard Wolfaardt se span vertalers het Kaapse Argief IB7 en IB8 passasierslyste getranskribeer. Hierdie word in by IF9 aangepas, wat in enekele gevalle ekstra inligting bevat. Bygevoeg vandag tot die eGGSA Passenger lyste databasis is dié van die Gipsy Bride, deur Ray Pitt getranskribeer. 'n Lys van die vanne in hierdie lys vervat kan hier gesien word ....

Londonderry Standard - Thursday 01 April 1858 - Emigration to the Cape. On Saturday, the magnificent 'Black Ball' ship Gipsy Bride, sailed for the Cape of Good Hope, with 500 emigrants, selected by the Hon. William Field, who has been deputed by the Cape Government to represent them in England. They were chosen almost entirely from the pastoral districts of Scotland, and a finer set of people have rarely left our shores. The Aurifera has been chartered for the conveyance of emigrants to Algoa Bay, and she will leave the Mersey on the 22d of April. Liverpool Albion.
Courtesy: British Newspaper Archive

Montrose, Arbroath and Brechin review; and Forfar and Kincardineshire advertiser. - Friday 09 July 1858 - Cape of Good Hope.
Dr Livingstone's expedition sailed from Table Bay on the 27th Apr8l, for the Zambesi. An elegant silver box, containing 800 guineas, had been presented to Dr Livingstone, as a testimonial, by the colonists. A proposal was made by the Governeor to establish five intermediate posts between the colony and the Zambesi, to ensure a line of monthly communication.
A fierce struggle continues on the frontier between the Bisutos and the Orange Free State. Sir G.Grey consented to act as mediator. Two Basuto towns and four French mission stations were destroyed. The colony was peaceful and prosperous.
The first batch of emigrants has arrived in the Gipsy Bride and gave great satisfaction.
Courtesy: British Newspaper Archive

Reynolds's Newspaper - Sunday 11 September 1859 - Emigration to the Cape of Good Hope.

The Cape Town Immigration Board at their last meeting, a few days before the departure of the mail, resolved to forward the following communication to the Emigration Commissioner in England.

Immigration Office, Cape Town, July 30, 1859.
The Honorable W.Field Esq., Emigration Commissioner, London.
Sir, I have the honour to acknowledge the receipt of three letter from you of the 6th ultimo, acquainting me, for the information of the Immigration Board, of the departure of the Burlington with emigrants on the 30th May, and of your having chartered the Lord Raglan to convey emigrants to Table Bay, which were to embark on the 16th instant. The board instructs me to inform you that the immigrants per Bride have all taken employment, and with the exception of a few, have quitted the depot - those remaining being the parents of children suffering from measles. Several remained also for some days owing to the unfavourable state of the weather, and the difficulty existing at the present time in procuring conveyance for their removal to the interior. The wages obtained by most of them are quite equal to former rates, as will be seen by a list accompanying this. The board desires me to call your attention to the circumstance of one of the immigrants per Bride, named Simon Lucas, having died of consumption the day after his arrival, and would recommend a more strict inquiry into the health of emigrants generally, and that none be sent out but such as are and have been for some time in perfect health, and in the habit of working for wages. Lucas, according to the statement of the surgeon-superintendant, Dr Pearce, came on board in a very delicate and precarious state of health, showing evident symptoms of consumption; and it has come to the knowledge of the board that several sent out on former occasions, particularly of the Scotch per Gipsy Bride, were invalids in search of health, some of whom have died, and a few recovered. Lucas leaves a wife and six children, with the prospect of a seventh, all of whom continue at the depot at the expense of the Government. With regard to farm labourers, the board considers it most undesirable that such immigrants should be encumbered with large families, and particularly with any number of young children, such operation as a hindrance to their obtaining ready employment, the wages they receive are sometimes as inadequate to meet their expenses that they naturally feel dissatisfied, and become disheartened. The board deem sit necessary to remark upon the practice adopted in some cases by the immigrants themselves of describing a man incorrectly in regard to his trade or calling, in proof of which I herewith enclose a list of names of men who declared the were refused to be received under the head of their proper calling, but were allowed to enter themselves under some other head, in order to render themselves eligible. This false statement has given rise to considerable unpleasantness and disappointment in one or two cases; it misleads the public, and causes the immigrant who refuses employment to suffer.
...
W.Hampson, Secretary.

The following is the scale of wages at which engagements were made in Cape Town by the immigrants per Bride: - Farm labourers £2 to £2.10s with board and lodging, and 3s to 4s per day without ditto; railway labourers, 4s6d to 5s per day; stonemasons 6s6d per day; wheelwrights 6s; sawyers, piece-work, equal to 6s to 7s per day; [s]bines makers, 5s to 7s per day; tailors, piece-work, 4s to 5s per day; painters and glaziers, £3.10s per month and found, or piece-work; brickmakers, piece-work; dressmakers, £1.10s per month and found; female cooks, £1 to £2 per month and found.

Courtesy: British Newspaper Archive

24 Februarie 2016 - Kaapse NGK Ledelys tot 1712 getranskribeer

Transkribeering van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) ledelys deur Corney Keller is nou tot 1712 voltooi en is beskikbaar by die eGGSA webwerf: Cape Town Memberships 1665-1832. Daar sal meer in die toekoms bygevoeg word.

2 Februarie 2016 - 7 Bybles by die eGGSA versameling bygevoeg.

Sewe Bybels uit die versameling van die Erfenistigting, Pretoria, is deur Annelie Els afgeneem en tot die eGGSA Bybel/Familieregister versameling geskenk: DUPREE A., gebore 1836; ERASMUS Lodewikus Johannes, gebore 1845 & Magrietas Martins VAN DEN BERG, gebore 1844, getroud 1866; HATTINGH Johannes Dewald, D.zoon. geboren 1794 en Anna Elisabeth RETIEF geboren 1798, getroud 1812; MALAN Stephanus Petrus, gebore 1849 & Martha C.A. LOURENS, gebore 1886, getroud 1904; MOCKE F.G. & S.E. NEL getroud 1831; NAUDE Stefanus Jacobus, gebore 1872; and DU PREEZ Nicolaas Johannes Jakobus, gebore 1865.

Hartlik dank aan Annelie Els asook aan Basil Royston wie die opskrifte geskep het. Verbeterings of navrae kan aan Richard Ball gerig word.

26 Januarie 2016 - Nog vier Bybels

Vier Bybels is by die eGGSA Bybel/Familieregister deel van die webwerf bygevoeg: COETSEE Abraham Petrus Carolus gebore 1876 & Wilemina Lodeweika LOMBARD gebore 1881 getroud 1898, geskenk deur Susan (Coetsee) de Bruyn; GEYSER, Johannes Jacobus Stephanus gebore 1801 & Magdalena Susina CALITZ gebore 1910 getroud 1827, deur Tracey Itta bygedra; RAFFERTY, Elsie Susarah Aletta Maria born 1853 deur Andrea Furness (nee de Jager) geskenk; and TRUTER Johannes Andries gebore 1778 & Hilletje Aletta SMIT gebore 1778 getroud 1788 contributed deur Matty van Rensburg aangebied.

Hartlik dank aan die bydraers asook aan Basil Royston wie die opskrifte geskep het. Verbeterings of navrae kan aan richard.ball@eggsa.org gerig word.

23 Januarie 2016 - TANAP, 'n skatkis vol inligting.

Mariana Olivier se reeks wenke oor die aanlyn TANAP transkripsies van Kaapse boedelinventarisse op FaceBook is nou voltooi.

Die volledige reeks kan hier ... op die eGGSA webwerf gevind word.

21 Januarie 2016 - 1877-1917 Begrafnisregister van Christchurch, Grahamstad, tot die eGGSA BDM databasis bygevoeg.

Die begrafnis register van Christchurch ( Anglikaanse ), Grahamstad, 1877-1917 , is deur Lorraine Beechey getranskribeer vanaf William Jervois se foto's van die oorspronklike register in die Cory Biblioteek, Rhodes Universiteit, Grahamstad, MS 17 633, by ooreenkoms met die Cory Biblioteek en die Aartsbisdom van Grahamstad. Brenda Gassner het dit geproeflees.

Hierdie rekords is tot die eGGSA BDM databasis bygevoeg en is nou vir gebruikers beskikbaar. Enige navrae of regstellings kan aan Richard Ball gerig word by richard.ball@eggsa.org.

14 Januarie 2015 - Passasierslyste opgedateer

Passasierslyste vir drie skepe is tot die eGGSA databasis van Passasierslyste bygevoeg: Die Burlington, Die Matilda Atheling en die Sedgemoor. Hierdie is van die Kaapse Argief klasse IBC 7 en IBC 9 verwerk deur Richard Wolfaardt en sy span vrywilligers, James Anderson en Ray Pitt. 'n lys van die vanne bygevoeg kan hier gevind word.

Evening Mail - Wednesday 01 June 1859. Government Emigration - The Government emigrant vessel Burlington, 676 tons, Captain Victor Howes, sailed from Southampton on Monday, the 30th ult., for Table Bay, Cape of Good Hope, with 267 emigrants under charge of Surgeon-Superintendant Samuel Leonard Crarie, M.D. The emigrants who embarked in this vessel were selected by the Hon. William Field, the officer appointed by the Colonial Government to conduct the emigrantion to the Cape of Good Hope.  (Dankie aan die Britse aanlyn koerant argief)

Hereford Times - Saturday 20 August 1859. Emigration to the Cape of Good Hope. On the 12th inst. there were embarked at Liverpool, under the superintendance of the Hon. Mr. Field, in the ship Matilda Atheling, for Table Bay, 288 emigrants. They were principally agricultural labourers and female domestic servants, with some country masons, blacksmiths, and joiners. They comprise also 53 statute adults, under engagement with Messrs. Pickering, contractors for the Cape Town Railway. The emigration to this colony during the present year has now reached a total of 2,588 souls, exclusive of assisted passages.  (Dankie aan die Britse aanlyn koerant argief)ine)

London Evening Standard - Tuesday 21 May 1861. Free Emigration to the Cape of Good Hope. The Sedgemoor, of 920 tons, Captain M.W.Kett, being the 28th free emigrant ship dispatched at the colonial expense, sailed from Southampton for Table Bay on Saturday last, with a selection made from the artisans and agricultural classes by the acting emigration agent for the colony, Mr A.C. Saunders. They number 283 souls, equal to 223 statute adults, and are under the general charge of Mr. Surgeon Superintendent S.P.Chennell. Mr Saunders appointed from among them John M'Kay to be schoolmaster, Jane M'Connell to be matron, and Alice Wright to be sub-matron. The free emigration to the Cape, under the local act of 1857, has now reached a total of 8260 souls. (Dankie aan die Britse aanlyn koerant argief) 

Desember 20 2015 - Emosionele oomblik

Wil net baie dankie se vir fotos wat jy van grafte neem. As dit nie vir jou was nie, sou ek nie my pa se pa se graf kon opspoor nie. Hy is dood toe my pa 2 was, my pa word nou 77, en ek het op jou foto van my lang verlore oupa se eensame graf afgekom. Dankie, voordat my pa nie meer daar is nie gaan ons hom nou na al die jare na sy pa John R Lindsay se graf toe kan neem. Watter emosionele oomblik gaan dit nie vir ons wees nie!

Groete Monica (op eGGSA se Facebook)

12 Desember 2015 - Grahamstad St George begrafnisse 1837 - 1876

Buiteblad - druk om te vergroot

Buiteblad
(druk om te vergroot)

Die tweede deel van die twede begrafnisregister, 1837-1876, van St George, Grahamstad, is deur Lorraine Beechey verwerk van William Jervois se foto's van die oorspronklike register in die Cory Biblioteek, Rhodes Universiteit, Grahamstad, MS 14 880-2, volgens ooreenkoms met die Cory Biblioteek.

Die reeks St George begrafnisse 1823-1876 is soekbaar by die: eGGSA Begrafnisregisters. Ook beskikbaar is die Grahamstad St George dope 1823-1908 en die trouwe 1823-1923.

Verbeterings of navrae kan aan Richard.Ball@eggsa.org gerig word.

22 November 2015 - TANAP (A treasure trove of information!)
Inventories of the Orphan Chamber of the Cape of Good Hope
Parts 1, 2, 3 and 4 (eGGSA Facebook 11, 22 Nov and 5 and 20 Dec 2015)
Introduction - information about the Inventories.
5 downloadable maps of the Cape: 1660, 1760, 1785, 1786 & 18th century

Spelling - by today’s standards, very free.
A good place to start ‘de-learning’ the current spelling is geographical name. The letter D was selected for the following example.

Free search: Not case sensitive, searches on part of a word.  'cillie' yielded 40 results – Cillie & Cilliers, but not Cillié.
Ref. no. can be the Estate Inventory of the ‘search word’ person or that of another person containing the search word.

Click on the Ref. no. to either print the Inventory from the internet or download it as a pdf file.  Search word is highlighted when opening the file on the internet.
Pieter Cilliers
(MOOC8/21.32, Estate Inventory of Josua Joubert)
        Information found in Estate Inventories
Varies from inventory to inventory - name of deceased, spouse(s), children/heirs, ages of minor children, birth & death dates, spouses of female children/heirs, inventory of assets, monies owing to/by deceased.  Inventory of assets - early inventories, lists everything owned by the deceased, down to the number of old handkerchiefs. (MOOC8/13.10, Estate Inventory of Jacob Haager – ‘5 oude neusdoeken’.)

As far as I know, this is the only database where one can search for names in a document of another person – to put it grandly: information encapsulated in a data source – and this provides interesting snippets of information.


Snippets of Information in Estate Inventories

Warning: It is not always clear from the information in the Estate Inventories who the person is that is being referred to or the location of property. More research is usually required.

MOOC8/13.10, 1766.07.25, Estate of Jacob Haager. Jan Cillie is the executor of the estate and sole heir. There are only two known Jan Cillie’s for this period, one died in 1755 and the other died a month before Jacob Haager. Possibly it’s the latter Jan Cillie, but this could not be confirmed.

MOOC8/17.31a, 1779.05.22, Estate of Dirk Pretorius. Amongst others, Dirk Pretorius owed money to Henricus Kronenburg and Johannes le Sueur.

MOOC8/20.45, Undated, Estate of Maria Lombard & Pieter Willem van Zyl. Money is owed to the estate by various people who bought animals from the deceased: Jacob de Villiers who bought 3 oxen and 3 cows; Willem van Zyl Frederikzn who bought 1 ox; Pieter Cilliers, Joh: Swart Jacobzn, Pieter Rossouw and Jan Gideon de Weeger who each bought a castrated sheep.

MOOC8/21.32, 1795.05.11, Estate of Josua Joubert. He owned the farm Welbedagt situated in the Wagenmakers Vallij and a homestead on two loan farms: Elands Jagt situated on the Molenaars Rivier in de Toits Cloof and de Varkens Kop situated in agter de Sneewberg, in Brakke Riviers Veld.

MOOC8/39.28, 1822.01.21, Estate of Elisabeth Catharina van der Westhuizen. Amongst other debt, money is owed to Guill: Joh:s Oberholzer M:l z:n for a wagon he made; to Rudolph Nagel for looking after 15 horses for 7 months and to Ger:t Pet:s Visser Jan z:n for cash borrowed from him.

MOOC8/40.67, 1823.06.03, Estate of Richard Stear. He was born in London and died on 16 April 1823 at 3pm on the farm of Hermanus Steyn Joh:s zoon, named Leuwe Rivier, situated in the district of Swellendam.


Moveable Property of Deceased in Estate Inventories

Sometimes the inventory is a long list of moveable property without any indication of its location, but some inventories do list the location of the moveable property.

Wigs 1700s - Google imagesThe inventory of Jan Christiaan Roode (MOOC8/13.59, 1768.01.08) is an example.
In the room on the right (camer ter regterhand), in the kitchen (combuijs), in the attic/loft
(zolder), in the cellar (kelder), in the stable (stal), etc.

This inventory has many references to wigs (paruijke) which gives the impression that
the deceased was either a wigmaker or traded in materials required to make wigs.

Women's Fashions 1700s - Google ImageThe inventory of Elisabeth Catharina van der Westhuizen (MOOC8/39.28, 1822.01.21), on the other hand, is an example of the other kind.

There are four pages listing miscellaneous movable property: 1 crow-bar (koevoet), 4 spades (graaven), 2 pieces of wood (stukken hout), 1 old bed (oude katel), 1 small bottle of turpentine (botteltje terpentyn), 5 cups (kopjes) & 10 saucers (pierings), 1 woollen blanket (wolle combaars), 132 buttons (11 doezyn knoopen), 2 hats (hoeden), 1 silver watch (zilver horlogie), 3 knives (messen), 1 glass (glas), etc., etc., etc.

From many of the items listed in her inventory one gets the impression that she was a seamstress. 


Mariana Olivier

26 September - Bybels uit die Johannesburg Openbare Biblioteek bygevoeg

Druk om te vergroot

Die Frijlinck Bybel
(druk om te vergroot)

Sewe Bybels uit die Johannesburg Openbare Biblioteek, afgeneem deur lede van die Wes-Gauteng Tak van die GGSA, is by die Bybelversameling bygevoeg - BONHAM John Samuel & Lucy Ann PARSONS, COOMBE Richard & Emily WILLS, FRIJLINCK Thomas Philippus & Hendrina Helena V HEERDEN, KRUGER Hendrik Gerrit Lodewyk & Maria Magdalena Kathrina, LOWTHER Thomas & Margaret DIVER, POWELL Thomas Meredith & Susanna Maria GARDNER, PRETORIUS Jacobus Stephanus Franzoois.

Asook drie Bybels van Neels Coertse: COERTSE Cornelius Johannes & Anna Elizabeth Wilmiena KLIJNGELD, HAYCOCK Johannes Gerhardus Henderick en Dorothea MAREE, WHITE Albert Johannes Augustus gebore 1852 & Anna VILJOEN.

Hartelik dank aan Neels Coertse en sy span, Lucas Rinken en Giel Nel.

September 25 2015 - Genesis - Opdatering van inhoud

Lynn Couperthwaite het die indeks van Genesis, die joernaal en nuusbrief van eGGSA, opdateer. Hierdie lys bevat alle uitgawes tot die einde van 2014.

6th September 2015 - New additions to Bible collection

Buiteband - druk om te vergroot

Deale Bybel buiteband
(druk om te vergroot)

Foto's van twee nuwe Bybels is by die Familie Bybel / Register versameling bygevoeg; een van die Deale familie 1848 , deur Charlie Els bygedra; en een deur Basil Royston van Joseph Royston en Mary Owen 1846 . Dankie aan die bydraers en fotograwe wat hierdie versameling moontlik maak.

Baie , baie dankie ook aan Hobbie Stofberg wat hierdie versameling georganiseer en getitel het - sy moet ongelukkig nou aftree as redakteur en ons verwelkom as die nuwe redakteur van hierdie versameling, Fr. Basil Royston.

Verbeterings of navrae kan aan Richard.Ball@eggsa.org gerig word

5 September 2015 - Grahamstad St George trouwe 1849-1870

Titel bladsy - druk om te vergroot

Titel bladsy
(druk om te vergroot)

Die vierde trouwregister, deel 2, 1871-1923, van St George, Grahamstad, is deur Lorraine Beechey verwerk van William Jervois se foto's van die oorspronklike register in die Cory Biblioteek, Rhodes Universiteit, Grahamstad, MS 14 879-3 deel 1, volgens ooreenkoms met die Cory Biblioteek.

Die reeks St George trouwe 1823-1923 is soekbaar by die: eGGSA Trouwregisters. Ook beskikbaar is die Grahamstad St George dope 1823-1908 en die begrafnisse 1823-36.

Verbeterings of navrae kan aan Richard.Ball@eggsa.org gerig word.

19 Julie 2015 - Passasierslyste opgedateer

Bydrae van transkripsies is ontvang vanaf Allan Beeby. Hy het die kennisgewing van nuwe aankomelinge getranskribeer uit die koerant The Cape of Good Hope Exchange Gazette, 4 Mei 1850. Hirdie lys van immigrante is afkomstig van die skip Duchess of Northumberland

Hierdie lys is ter aanvulling van die 1700 skeepsreis lyste wat reeds in die Passenger List Databasis voorkom. U sal `n lys familiename wat in hierdie vier nuwe lyste voorkom hier vind...

KWT baptisms 1849-186316 Junie 2014 - King William's Town dope 1892-1908 voltooi

Die transkribeerinig van die derde doopregister, 1883-1908, van Holy Trinity, King William's Town, is deur Brenda Gassner voltooi. Die transkribeering is van William Jervois se foto's van die oorspronklike register in die Cory Biblioteek, Rhodes Universiteit, Grahamstad, MS 19 189/2 gedoen, volgens ooreenkoms met die Cory Biblioteek.

Die reeks Holy Trinity dope 1849-1908 is soekbaar by die: eGGSA Doop Registers.

13 Junie 2015 - Databasis van Passassierslyste opgedateer

Richard Wolfaardt se span transkribeerders het die transkripsie van die passasierslyste vervat in die Kaapse Argief classs PWD 2-753 voltooi. Hierdie lyste bestaan uit aankomelinge by Kaapstad tussen Desember 1873 en 1876; van 71 skepe en 669 immigrantname. Die vanne van hierdie immigrante kan hier gevind word. Hierdie transkripsies is ingesluit by die eGGSA Passassierslys databasis wat nou besonderhede bevat van 1794 reise en 79,184 passasiersname tussen 1850 en 1911.

Hierdie besondere lys sluit nie in die name van vroue en kinders as hulle manlike immigrante vergesel nie maar noem dat hulle so gemaak het en gewoonlik gee hulle die ouderdom en geslag van die kinders.

Baie dankie aan Alta Griffiths as fotograaf, die Wes- Kaapse Argief vir toestemming om dit te doen en die vertalers: James Anderson, John Deare, Basil G. Royston , Ray Pitt en Richard Wolfaardt

Forest Hill Cemetery, Port Elizabeth3 Mei 2015 - Forest Hill-begraafplaas opgedateer

Carol Beneke het haar transkripsie van die Forest Hill, Port Elizabeth, begrafnis-register opgedateer.

Alle begrafnisse tot die middel van April 2015 is nou ingesluit - eGGSA Begrafnisse.

Foto's van die grafstene in hierdie begraafplaas is ook beskikbaar in die eGGSA Suid-Afrikaanse Grafstene Versameling.

17 March 2015 - Passasierslyste opgedateer

Bydrae van transkripsies is ontvang vanaf Allan Beeby. Hy het vier kennisgewings van nuwe aankomelinge getranskribeer uit die koerant The Cape of Good Hope Exchange Gazette. Dit wil voorkom asof hierdie koerant tussen 1850 en 1851 in Kaapstad gepubliseer is. Die lyste van immigrante is afkomstig van die skepe Dalhousie, Zenobia en Collinwood in 1850 en die Diadem in 1851.

Hierdie lyste is ter aanvulling van die 1700 skeepsreis lyste wat reeds in die Passenger List Databasis voorkom. U sal `n lys familiename wat in hierdie vier nuwe lyste voorkom hier vind...

25 Februarie 2015 - 1820 Settlaar Lyste

Die finale 1820 setlaar lyste vir elke party, CO48/47 in die Nasionale Argief, Kew, word deur Sue Mackay getranskribeer en bygevoeg by die webwerf. Met die uitsondering van hoofletters vir vanne, is die tafels ware oordragte van die lêer in die Nasionale Argief, hoewel daar soms kommentaar deur die transkribeerder in vierkantige hakies aangedui is.

Hierdie lyste het die basis gevorm van die Settler Handbook deur M.D. Nash, maar daar is 'n paar verskille, siende dat sy ook lyste gebruik het wat aan die Kaap gehou is. Vorige weergawes van die lyste kan dikwels onder die 1819 setlaar korrespondensie gevind word.

20 October 2014 - Swartland dope opgedateer

Lizette Svoboda uit Thailand het die jare 1810-1816 van die Swartland (Malmesbury) NGK doopregisters by haar transkripsie bygevoeg - haar sover voltooide transkripsie, 1745-1816, is by die eGGSA DTB databasis ingesluit.

23 Augustus 2014 - Meer Passasierslyste

Die name van 260 immigrante wat tussen November 1883 en Januarie 1885 in Kaapstad aangekom het is tot ons databasis van Passasierslyste bygevoeg. Hierdie is deur Richard Wolfaardt verwerk van die Kaapse Argief lys PWD 2-756, deur middel van foto's deur André van Wyk geneem.

'n lys van die vanne bygevoeg kan hier gevind word

1 Augustus 2014 - eGGSA Webtuiste kompetisie

Baie geluk aan ons deelnemers. Die Burger webtuiste het die kompetisie gewen.

‘n Groot dankie aan Dewald, Richard, Gina, André, Josey en Sarel wat aan die kompetisie deelgeneem het; asook die publiek wat hulle deel bygedra het deur die deelnemers te ondersteun en vir hulle te stem.

18 Junie 2014 - 50ste herdenking van die sigting van die GGSA

Die Stigters - druk te vergroot

By die geleentheid
(druk om te vergroot)

Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika is gestig op 18 Junie 1964 op die plaas Joostenberg by Muldersvlei naby Stellenbosch, op die inisiatief van die destydse eienaar, mnr Philip Myburgh.

Ter viering van die geleentheid was ‘n monument op Joostenberg onthul op Woensdag 18 Junie 2014. Die monument is geskenk deur die Myburgh familiebond. Die plaas Joostenberg behoort aan die Myburgh familie en het ‘n belangrike bydrae gelewer tot die ontstaan van GGSA.

Vir 'n volledige uiteensetting van die geleentheid met baie foto's sien asseblief GenZA.org.za

10 Junie 2014 - Grahamstad trouwe 1836-1849

Titel bladsy - druk om te vergroot

Titel bladsy
(druk om te vergroot)

Die derde doopregister, 1836-49, van St George, Grahamstad, is deur Lorraine Beechey verwerk van William Jervois se foto's van die oorspronklike register in die Cory Biblioteek, Rhodes Universiteit, Grahamstad, MS 14 879-22, volgens ooreenkoms met die Cory Biblioteek.

Die reeks St George trouwe 1849-1892 is soekbaar by die: eGGSA Trouwregisters.

Ook beskikbaar is die Grahamstad St George dope 1823-1908 en die begrafnisse 1823-36.

Liebenberg family bible 5 Junie 2014 - 34 nuwe Bybels met Familie inskripsies bygevoeg

34 Bybels met familie inskripsies is by die eGGSA Bybel versameling bygevoeg. Dit maak nou 358 van hierdie baie waardevolle items.

Hierdie is afgeneem deur Neels Coertse van die Wes-Gauteng Tak van die GGSA in die Museum Africa in Johannesburg. Dankie aan al drie vir hul vrygewigheid.

En met spesiale dank aan Hobbie Stoffberg vir die katalogisering en byskrifte.

4 Junie 2014 - Nog Britse Setlaar Briewe

Sue Mackay het verdere Britse Setlaar briewe afgeneem van CO48, Engels Nasionale Argief te Kew, van die jare 1830-1834, en 'n begin gemaak aan transkribeering vir die 1820-Setlaar Korrespondensie by die eGGSA webwerf.

Die nuwe transkripsies kan onder Post 1820 Briewe menu-item op die regterkant gesien word. Voltooi dusver is die 1830 briewe van Richard ADDISON weens Timothy WILSON, George en Isak DYASON, Samuel Hood HART, Henry MURPHY, John MURRAY weens George MORGAN, en William en James WHITAKER, asook die 1831 briewe van Josef DYASON (seun George), Thomas Jervis BIDDULPH en Duncan CAMPBELL.

KWT baptisms 1849-18633 Juni 2014 - King William's Town dope 1883-92

Die derde doopregister, 1883-1892, van Holy Trinity, King William's Town, is deur Brenda Gassner verwerk van William Jervois se foto's van die oorspronklike register in die Cory Biblioteek, Rhodes Universiteit, Grahamstad, MS 19 189/2, volgens ooreenkoms met die Cory Biblioteek.

Die reeks Holy Trinity dope 1849-1892 is soekbaar by die: eGGSA Doop Registers.

17 Mei 2014 - Humansdorp Museumdag 2014

Humansdorp Museumdag te Jeffriesbaai (druk vir foto's)

Humansdorp Museumdag te
Jeffriesbaai (druk vir foto's)

eGGSA lid Carol Beneke en haar span het weer ‘n suksevolle Humansdorp Museumdag te Jeffriesbaai beleef.

‘n Dag met ‘n groot verkill, a kans wat ek gevat het en wat besonders goed afgeloop het. ‘n Dag wat ons nie deur tafels van besoekers geskei is nie, maar wel wat hulle in ons spasie toegelaat het.

‘n Keuse om saam met die Humansdorp Museum een te word vir genealogie. Een groot spasie waar die bekoekers welkom was om in te kom en ons boeke na te slaan, te kyk na wat daar was en met ons op ‘n persoonlike vlak te praat. ‘n Baie meer persoonlike basis.

‘n Heel bevredigende dag.

Carol Beneke

The South African Records web site13 Mei 2014 - Kaapse dope 1713-1720

Die tweede fase van 'n projek om Corney Keller se afskrifte van die Kaapstad Nederlandse Gereformeerde registers 1665-1756 te indekseer, is nou by die DTB databasis bygevoeg.

Eerder is die huwelike van 1713-1742 gedoen, nou sluit die dope 1713-1720 daarby - sien die geboorte, huwelik en begrafnis registers.

5 Mei 2014 - Isaack Dalgue Scheepssoldijboek bygevoeg

Scheepsoldijboek Nesserak 1713-14Corney Keller het foto's van die skip rekening (scheepsoldijboek) vir Isaack Dalgue, wat op die skip Nesserak aan die Kaap aangekom het in November 1713, aan die groeiende versameling van hierdie dokumente wat hy handhaaf bygevoeg. Dit is beskikbaar op die eGGSA webwerf: Rekeningen uit de Scheepssoldijboeken 1662-1805..

Hierdie boeke bevat besonderhede van al die manne en al die transaksies op 'n enkele uitgaande reis. Elke keer 'n skip vir die ooste vertrek het, was 'n nuwe grootboek in duplikaat opgestel. Toe die skip Batavia, in Indonesië, bereik is 'n afskrif (skaduwee-kopie) daar gedeponeer en die ander afskrif (meester-kopie) het na Nederland teruggekeer. Dit was die kopieë wat tuis gekom het wat oorleef en is nou in die Nasionale Argief in Den Haag beskikbaar.

By die 18de eeuse dokument van Dood Kennisgewings in die Kaapse Argief, op die bladsy waar Dalgue se dood aangeteken is, kom daar 'n nota deur Colin Graham Botha bygevoeg: Vide wills of the Orphan Chamber vol 11 no 29 of 1795, Will of Isak Dalque (died 6.4.1759) and Sara van Wijk wherein he states his proper name was Johannes Augustus Dreyer.

13 April 2014 - Adelaide dope 1861-1909

Die Adelaide, Christ Church (Anglican), dope 1861-1909, is verwerk deur Patricia Putter. Die oorspronklike register is in die Cory Biblioteek, Rhodes Universiteit, Grahamstad, MS 19 063. Eers op die Rootsweb Oos-Kaap poslys gepubliseer, hierdie data, deur die ooreenkoms van die transkribeerder, en soos per die eGGSA ooreenkoms met die Cory Biblioteek, is nou bygevoeg by die soekbare BDM data op die eGGSA webwerf: eGGSA doop registers.

25 Maart 2014 - King William's Town dope 1863-1883

KWT baptisms 1849-1863Die tweede doopregister 1863-83 van Holy Trinity Kerk, King William's Town, is verwerk deur Brenda Gassner van foto's van die oorspronklike register in die Cory Biblioteek, Rhodes Universiteit, Grahamstad, MS 19 189/2, by ooreenkoms met die Cory Biblioteek. Die data is nou beskikbaar op die webwerf: eGGSA doop registers. Foto's deur William Jervois afgeneem.

2014 Februarie 22 - eGGSA op die Hexpas-Express

Druk vir foto's

Hexpas-Express (druk vir foto's)

eGGSA het sy eerste uitstappie van die jaar gehad. 27 mense het op die Hexpas Express buite De Doorns gegaan. Die 6 uur lange uitstappie het ons tot diep binne die Hexrivierberge geneem.

Die treinspoor was in die 1870's gebou, na die ontdekking van diemante in Kimberley en was die hoof treinroete tussen die Kaap en die Noorde tot in 1989, waarna dit vervang was deur 'n korter route.

Op die uitstappie het ons geleer van treinspore, brue, gradiente, plante, Britse soldate in die omgewing tydens die ABO, sowel as van die plaaslike De Doorn inwoners.

16 Februarie 2014 - Nuwe toevoegings tot die Bybel versameling

Cronje familieregisterSes nuwe items is bygevoeg by die Familie Bybel / Register versameling; vanne Cronje en Farr, bygedra deur Charlie Els, twee Froneman Bybels geskenk deur Barbara Fourie, en twee Grobbelaar Bybels van Hendrik Grobbelaar. Baie dankie aan al die bydraers en fotograwe wat hierdie versameling moontlik maak.

4 February 2014 - eGGSA is 10 jaar oud!

Vier saam op Facebook

2014 is eGGSA se 10de verjaardag en die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika se 50e herdenking. Dit word in baie maniere gevier - hou ons dan dop vir spesiale geleenthede. Ons uitdaging op die Facebook-blad is om met 'n daaglikse pos aandag te vestig op iets historiese van Suid / Suider-Afrikaanse belang - Nogal 'n groot uitdaging hierdie!

2 Februarie 2014 - Kaapse NGK trouwe 1713-1756 voltooi

Corney Keller se transkripsie van die Kaapse NGK trouregister 1713-1756 is nou klaar en beskikbaar op die eGGSA webwerf.

Hierdie transkripsie is van die Kaapse Argief Verbatim Afskrifte, dokument VC 621, gedoen. Dit is 'n fotokopie van die oorspronklike register wat word nou in die Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1, gehuisves.

28 Desember 2013 - Swartland (Malmesbury) NGK dope 1783-1809 bygevoeg

Swartland dopeDie tweede doop register van die Swartland Nederduits Gereformeerde Kerk gemeente is deur Lizette Svoboda uit Thailand getranskribeer. Hierdie data is by die eGGSA doop registers bygevoeg.

Dit is interessant om in hierdie register daarop te let dat die vroulike naam Huibregtje, soos in die dope van die 1700's gevind, by die vroeë 1800's verander het tot die moderne Afrikaanse vorm van Huibrecht, nou 'n vroulike naam in Afrikaans, maar in Nederlands nog 'n manlike naam.

Die data is van foto's van die Kaapse Argief dokument VC 667 getranskribeer. Hierdie is 'n fotokopie van die oorspronklike register wat gehuisves word in die NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as dokument G5 3/3.

22 Desember 2013 - King William's Town, Holy Trinity Kerk doopregister 1849-1863

KWT dope 1849-1863Die doopregister 1849-1863 van Holy Trinity, King William's Town, is verwerk deur Brenda Gassner van foto's van die oorspronklike register in die Cory Biblioteek, Rhodes Universiteit, Grahamstad, MS 19 189/1, by ooreenkoms met die Cory Biblioteek. Die data is nou beskikbaar op die webwerf: eGGSA doop registers. Foto's deur William Jervois afgeneem.

16 Desember 2013 - 23 nuwe Bybels met Familie inskripsies bygevoeg

Cape Frontier Times heading23 Bybels met familie inskripsies is by die eGGSA Bybel versameling bygevoeg - daar is nou 318 van hierdie baie waardevolle items.

Met dank aan die bydraers: Fish River Museum, Cradock,  Gereformeerde Kerke Argief Potchefstroom,  NG Kerk Argief Bloemfontein,  Anina du Plessis,  Dora Opperman,  Jacobus Tancred De Wet,  Johann Montgomery van Eijk en Lodewyk Wilhelm Goosen asook die fotograwe.

En met spesiale dank aan Hobbie Stoffberg vir die katalogisering en byskrifte.

11 November 2013 - Voltooi: Cape Frontier Times 1840 tot 1853 uitreksels

Cape Frontier Times headingNou afgehandel is Sue Mackay se afskrifte van die bogenaamde koerant wat in die Britse Nasionale Argief te Kew bewaar word - nog 'n reuse-transkripsie oefening deur Sue voltooi.

Ongelukkig bestaan nie die jare 1845 en 1846 in hierdie argief nie, maar die res, 1840-1844 en 1847-1853, kan in die eGGSA Koerant Versameling gevind word, saam met die vele ander uittreksels uit Suid-Afrikaanse koerante oud en nuut deur baie verskillende vrywilligers gedoen en hier deur Sue versamel.

5 November 2013 - Nuwe lyste van Vryburgers op die webwerf

In die Nederlandse Nasionale Argief is 'n afdeling van rekords wat Ingekoomen Stukken van die Kaap die Goeie Hoop genoem word. Elke jaar het die administrasie aan die Kaap 'n bondel briewe en verslae, aan die Sentrale Administrasie in Nederland gestuur, vermoedelik met die retoervloot. Elkeen van hierdie bundels is vergesel deur 'n inventaris van die dokumente ingesluit.

Corney Keller het, in mikrofilm formaat, al hierdie inventarisse 1655-1683 deurgelees. Baie, seker die meeste van hierdie jaarlikse bondels het ' Lijste van alle de vrijeluijden ... " bevat, maar slegs twee is in werklikheid gevind, die van 1672-1673 en 1678-1679. Hierdie twee bevestig dat die dokumente die oorspronkelikes is, waarvan die VC transkriberings gemaak was. Benewens die 1681-1682 bundel bevat dit ook 'n Vrijboek, wat 'n lys van vryburgers is.

Hierdie transkripsies is nou op die eGGSA webwerf beskikbaar: Den Haag Lyste van vryburgers

21 October 2013 - Meer Bibles op die webwerf

Foto's van 53 Bybels met familie inligting uit die versameling van die Voortrekker / Msunduzi Museum, Pietermaritzburg, is by die Bybel versameling bygevoeg: Vind hulle hier. Hierdie is deur John Deare van die Natalse Midland Tak van die GGSA afgeneem en bygedra.

Almal is deur Hobbie Stoffberg getitel en geindekseer

1 October 2013 - Tulbagh sterftes 1744 to 1775 getranskribeer

Marcia Bezuidenhout van Australië is tans besig om die lys van Tulbagh distrik sterftes te transkribeer. Hierdie lys, wat by die Tulbagh NGK kerkregister ingesluit is, sluit in sterftes 1744-1793 en 1816-1848. Tot dusver het sy 1744-1775 voltooi en hiedie is in die soekbare eGGSA databasis ingesluit: Burial, Cremation and Death Registers

16 September 2013 - Swartland (Malmesbury) dope 1745-1782 getranskribeer

Lizette Svoboda van Thailand het die Swartland NGK doopregister 1745-1782 getranskribeer en hierdie data is nou by die eGGSA DTB data soekbaar, saam met die ander kerkregisters daar; Kaapse Militêre Kapelaan, 1795-1803, 1806-1817, 1824 - 1839, Kaapstad, die Engelse Kerk (vanaf 1847 St George-katedraal) 1811-1839, Barkly-Wes, St Mary (Anglikaanse) 1878-1910; Colesberg (NGK) 1827-1843: Grahamstown, Christchurch (Anglikaanse) 1877-1910; Grahamstown, St Bartholomew (Anglikaanse) 1859-1912, Grahamstad, St George (Anglikaanse) 1823-1908: Potchefstroom, St Mary (Anglikaanse) 1891-1910; Sidbury, St Peter (Anglikaanse) 1841-1910, Stellenbosch (NGK) 1688-1732 ; Tulbagh (NGK) 1743-1800.

12 September 2013 - Nuwe Bybels bygevoeg

Foto's van 64 Bybels wat familie inligting bevat, by die Albany Museum deur Johan Hefer vir eGGSA afgeneem, en 24 soortgelyke Bybels in die Potchefstroom-biblioteek versameling, deur Dirk Bloem vir die Noord-Wes-tak afgeneem, is nou tot die Bybel versameling bygevoeg: Vind hulle hier

Almal is deur Hobbie Stoffberg getitel en geindekseer

eGGSA Genealogiese Werkswinkel by Grahamstad 12 – 13 Julie 2013

eGGSA Grahamstown Workshop - Click pic for slideshow

eGGSA Werkswinkel by Grahamstad 2013
(druk vir foto's)

eGGSA, tak van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika, het die werkswinkel gereël en georganiseer. 81 mense het die geleentheid bygewoon. Sprekers by die geleentheid was Prof Michael Whisson, Trudie Marais, Fleur Way-Jones, Merle Martin, Prof Pat Irwin and William Jervois. Onderwerpe het ingesluit Antropologie en Genealogie, vroeë Duitse Setlaars, erfstukke en voorwerpe, die 1820 Setlaars, die St Helena Setlaars, militêre geskiedenis as ook mites en legendes van familie geskiedenis. Die sprekers was uitstekend, die praatjies interessant en goed voorbereid.

Daar was ook 'n toer deur die historiese gedeelte van Grahamstad, navorsings gleenthede by die Cory biblioteek en 'n fotosessie in die begraafplaas Sondag.

Al die help en harde werk van die vrywilligers het bygedra tot die naweek se sukses - dankie aan almal.

Die naweek se fotos was geneem deur Méchelle Beneke, en kan gesien word deur op die foto hier bo te druk.

18 Mei 2013 – eGGSA Uitreik te Humansdorp – Museum Dag 2013

Humansdorp Museumdag te Jeffreys Baai - kliek om die 
prentjies te sien

Humansdorp Museumdag te
Jeffreys Baai (kliek om die prentjies te sien)

Museumdag in Suid Afrika was gevier om aandag te vestig op die toestand van Museums in die land. Ek was genader om deel te neem aan die Humansdorp Museum Uitstalling waar ek eGGSA se Uitreik Program kon bevorder.

Ek, Trudie Marais, en ons eggenotes Tinus en Ludwic het al voor sonop vertrek om betyds te Jeffrey’s Baai Fountain Mall te arriver om 8 vm gereed te wees vir die uitstalling. Voordat ons gereed was met die opstel van die uitstalling van eGGSA het die eerste belangstellendes gearriveer. Van daardie oomblik was dit n aaneen stroom mense wat navrae oor vanne, name en families gedoen het. Sommige van hierdie persone het egter uitgestaan as gevolg van hulle navrae.

WILLIAMS – n Jong paartjie wat nou in Mexico woonagtig is.
SCHARNIK – n Aangename man wat desperaat was om alles van sy voorsate uit te vind.
OLIVIER – Hom kon ons help deur hom te verwys na een van die Jeffrey’s Baai-groep wie besig is met navorsing van die OLIVIERS en wie op daardie oomblik by ons kom inloer het.
DEYSEL – (Duitse afkoms) Hierdie person het ons verwys na n person wie n stalletjie in die arkade beman het en wie die volledige boek oor die DEYSEL stamboom het.
FOWLDS – Yvonne wat soek na haar ouers (COCKROFT/FOWLES) huwelik.
ARENDT – Doen navorsing van sy Duitse familie en het lekker gesprek gevoer met Trudie MARAIS, leier van die Duitse Groep in Port Elizabeth.

Ongelukkig kan ek nie die van onthou nie, maar die beste storie van die dag was n dame wat niks van haar familie geweet het nie aangesien haar vader in n weeshuis groot geword het. Sy kon my net sy naam en geboorte datum verskaf. Groot was haar verbasing toe ons die familie opspoor en haar kon meedeel dat haar pa een van twintig kinders was.

eGGSA het toestemming verkry om n ou HUMAN register wat in die museum bewaar word asook n aantal familie bybels, te kan gaan fotografeer. Ek sal dit so gou as moontlik gaan doen.

Verskoon ons as ons onsself op die skouer klop aangesien dit duidelik was date eGGSA se stalletjie by verre die meeste aandag geniet het. Die gevolg was dat ons n besige dag gehad het met hulp aan verskeie mense en kon ons meeste In die regte rigting stuur.

Ek glo deur die Uitreik Program bereik ons baie mense wie nie besef het dat hulp beskikbaar is nie en dit bewys dat die Uitreik Program sy doel bereik.

Carol Beneke

8 Maart 2013 - Indeks tot Stellenbosse NGK 1788 to 1815 trouwe bygevoeg

Ockert Malan het 'n indeks aan, en beelde van die Stellenbosse NGK huwelike 1788 tot 1815 by sy groeiende versameling van transkripsies en indekse bygevoeg. Die nuwe indeks kan hier in die SA Records getranskribeerings gevind word, en aantekeninge oor die hele versameling kan in hierdie artikel, NGK Stellenbosch registers, gevind word.

3 Maart 2013 - Kaapse NGK transkripsies nou by 1712-1756

Corney Keller vorder met sy transkripsies van die vroeë Kaapse NGK kerk registers en is nou besig met die huwelike van 1713 tot by 1756. Hy het tot dusver die jare van 1713 tot 1733 voltooi en hierdie kan in die eGGSA transkripsie biblioteek gesien word. Hierdie projek, wat hy in Maart 2012 begin het, dek tot dusver die vroegste kerk registers, van 1665 tot by die einde van die tweede registerboek 1712, dope en huwelike.

Daarbenewens het hy die verslae wat deur die sieckentrooster, Pieter van der Stael aan die Classis Amsterdam gestuur is, getranskribeer. Hierdie briewe dek die tydperk 1656 tot 1663, voor daar 'n gereelde dominee of kerkregister aan die Kaap was.

Hierdie transkripsies kan hier gevind word: The Van Der Stael Letters, en die geboortes en die huwelike in hulle vervat is onttrek en hier beskikbaar: Dope 1653 tot 1664 en Huwelike 1656 tot 1662.

graf van H N Minnaar in Potchefstroom

20 November 2012 - Mary Beth Frederick skryf:

We all owe a debt of gratitude to you and the other volunteers who have participated in the gravestone photo project. Thursday is Thanksgiving Day here in the United States; your group will be at the top of my list.

My husband's great-grandfather's stone has appeared recently on your site. H N MINNAAR died in 1903 and is buried in a cemetery in Potchefstroom.

As you probably know, all of those with the surname MINNAAR are descended from the same French Huguenot who landed at the Cape in 1688. However, so far I haven't been able to fill in the large gap between that person and Hendrik Nicolaas. The blog has generated some responses from other MINNAARs, and I hope that it will help to solve this mystery.

graves in Graaff-Reinet

7 November 2012 - eGGSA Passasierslys opdateer

'n Aantal rekords is by die Passasierslys databasis gevoeg.

'n Nuwe byvoeging tot die databasis is die lyste in die IBC 6 reeks van die Kaapse Argief. Passasierslyste van emigrantskepe van 1858 tot 1861 - twintig skepe met sowat 5000 passasiers aan boord. Die transkribsie is deur Richard Wolfaardt en sy internasionale span transkribeerders gedoen.

Omtrent 42,000 passasiers van die passasierslyste, vertrek en aankoms, uit die The Colonies & India ('n weeklikse koerant) van April 1883 tot Desember 1888. Die trankripsie is deur Trisha McLeod gedoen.

23 Oktober 2012 - eGGSA op Facebook

eGGSA on Facebook

eGGSA is nou op Facebook - kliek op die blou Facebook simbool om die eGGSA bladsy te bekom. Dit is opgestel deur June Barnes en word onderhou deur June, Daan Botes, Judi Meyer en Leith Woodall. Hulle hoop dat jy dit sal geniet.

23 April 2012 - 'n Nuwe afdeling op die webwerf vir transkripsies :

'n Nuwe afdeling is toegevoeg tot die webblad om sodoende al die transkripsies wat ons beskikbaar het bymekaar te bring. By Suid-Afrikaanse Getranskribeerde Rekords kan u nou die Monsterrolle, Kaapse Doop en Huwelike 1665-1696 kry. Dit is deur Corney Keller hersien en gekorrigeer en hy het ook nou 'n transkripsie van die Kaapstadse NG Kerk huwelik 1698 tot 1712 bygevoeg. U sal ook sommige vroeere dope en huwelike uit die De Stael briewe van die Amsterdam Classis, wat Corney in die Amsterdam argief opgespoor het en toestemming bekom het vir dietranskribering van die briewe - briewe verslae aan Amsterdam van Peter
Stael, sieketrooster aan die Kaap vanaf 1654 tot 1663. Daarbenewens is daar ook 'n transkripsie van die Franse doop register van Drakenstein, 1694 tot 1713 met vertalings in Engels.

Corney het verder ook skanderings van 25 soldy boeke van die vroeë 17de en 18de eeu setlaars aan die Kaap bekom way met die toestemming van die Nationaal Archief, Den Haag, Nederland vertoon word. 'n Aantal kom ook met 'n transkripsies ingesluit.

19 Desember 2011 - 'n waardering van Dianne Dever:

I am the niece of a '19 year old lad' from Manchester England who found himself in a war and a country I am certain he had little knowledge of. He tragically lost his life in January 1943 and is buried in Stellawood Cemetery, Durban. His name is Bernard Vaughan Healey, born to impoverished parents who had 7 children to feed and clothe. His childhood was miserable and before he had a chance at making a better life for himself, lost that life at such a young age. He was buried thousands of miles from home and of course no family members ever visited his grave. He has been long forgotten, his parents and siblings all long dead. I never knew him, being born 15 years after he died.

But because of the fantastic work you all have done, including those who tend and care for the graves, Bernard Vaughan Healey has been cared for more in death than he ever was in his short sad life.

He is 'at peace' in a beautiful corner of the world being watched over by angels who at the least deserve heartfelt thanks and praise for the dedicated work you all do. I will always think of you all with gratitude and praise.

Yours sincerely
Dianne Dever
Manchester

1 Desember 2011 - GGSA Kieserlys projek - Letter S voltooi

Toe eGGSA aanvanklik aan Projek S (die transkripsie van die hele letter in die 1984 Suid Afrikaanse Kieserslys) begin werk sou is net verewig tik!! Julle moet weet toe die S'e eers by my tafel gearriveer het, het ek sommer my rekenaar vir 2 weke afgeskakel. eGGSA se oorspronklike plan vir die hantering van die projek was ook na die man en ons moes 'n nuwe plan bedink. Die eenvoudigste was om almal wat slegs net 'n moontlike belangstelling in 'n S van te kontak, familie en vriende was ook nie veilig nie.

Die eerste transkripsies was gedoen met die begin van die 2010 Sokker Wêreldbeker. In die eerste kwartaal van die jaar het ons vir onsself egter 'n doelwit daargestel om Projek-S te voltooi teen die einde Desember 2011. Ons het reg deur die Rugby Wêreldbeker getik en vandag het ons ons eie S-BEKER gewen!! Die transkribering van letter S is voltooi - 31 dae VOOR die afsluitings datum.

Baie dankie aan almal wat soveel ure aan die projek gespandeer het. Ons waardeer julle tyd, toewyding, geduld en vriendskap. Dit was vir my lekker om saam met julle te werk. 'n Groot dankie aan al die S-pensionarisse wat hulle dienste beskikbaar gestel het vir die transkribering van die ander vanne. Alta Griffiths

Die Ererol (trankribeerder en getal name getranskribeer):

Alet Swanepoel, 4200
Alta Griffiths, 26504
Amanda Stander, 4033
Annette Goussard, 3801
Carmen van de Riet, 3570
Carol Beneke, 10542
Celeste Rachman, 20055
Dalina van Zyl, 4242
Dan Strydom, 5271
Deirdre Eygelaar, 7519
Erna Buber-de Villiers, 715
Fay Lea, 588
Frans Rudolph, 28603
Gert Schepers, 106
Glynis Millet-Clay, 1053
Hannetjie Riekert, 76550
Heleen Nel, 11602
Hobbie Stoffberg, 4819
Jacobus Swanepoel, 7119
Jacqui Foster, 273
Judi Meyer, 5271
Karn Kruger, 1764
Kobus Snyman, 3507
Lee Marais, 273
Levien Smuts, 13399
Melanie Smit, 5271
Minnie Pretorius, 2814
Paul Bosman, 819
Paxie Kelsey, 3261
Richard Atkinson, 5271
Richard Wolfaardt, 26355
Straffen Short, 462
Swannie Swanevelder, 1197
Talita Lofty-Eaton, 1764
Tanite Smart, 1029
Tobie de Villiers, 421
Wolfaardt familie, 2625 (Richard Wolfaardt, Dalina van Zyl and Henry Wolfaardt)

Berlin se Begraafplaasregister ontdek:

Ek het vir etlike maande lank die Cambridge begraafplaas kantoor aanhoudelik gevra vir die begraafplaas register van die Berlin (Oos-Kaap) begraafplaas.

Die dame by die Cambridge begraafplaas kantoor, ek ken haar persoonlik en sy woon al haar lewe lank in Berlin, het my meegedeel dat iemand van die Dorpskantoor (Buffalo City) 'n koerier gestuur het om die register wat nou soek is, te haal.

Heel toevallig, ongeveer drie weke gelede, het ek dit aan 'n personeellid wat by die Cambridge kantoor werksaam is, genoem. Hy deel my toe mee dat hy seker is hy het die register by die Mdantsane kantoor, net buite Oos-Londen, gesien het en gee toe aan my die selfoonnommer van een van die toesighouers daar wie hy daar ken. Ek het met die persoon kontak gemaak en reelings getref dat die register aan die Cambridge kantoor terug besorg word.

Berlin, is ongeveer 40 kilometers van Oos-Londen op die pad na King Williamstown. Die dorp het in 1973 deel van Oos-Londen geword, voorheen die dorp sy eie Dorps Bestuursraad gehad het. Die dorp se inwoners was hoofsaaklik afstammelinge van die vroeë Duitse Setlaars (vandaar die naam).

Daar is tans baie min afstammelinge van die oorspronklike Duitse setlaars as permanente inwoners oor, maar ek is meegedeel dat van die oorspronklike inwoners wat wel daar gewoon het, na hulle heengaan, hulle as by die grafte van hulle ouers laat plaas tesame met 'n gedenksteen.

Ek het nou die register gefotografeer en genoteer. Die transkripsie kan by eGGSA se begrafnisblad besoek word.

Brian Barrett

Dokumentbestellingsdiens

Ons kan bestellings vir dokument fotos uit die Argiewe by Pretoria(TAB), Bloemfontein(VAB), Pietermaritzburg(NAB) en Durban(TBD) onderneem.

Lees asseblief ons Hulpblad vir meer inligting.

Die eGGSA e-Winkel

Baie CD boeke, van GGSA en ander uitgewers, kan by ons e-winkel bestel word

Stamouers.com

Hierdie webwerf, deur Andre van Rensburg geskep, word nou deur die eGGSA tak van die GGSA onderhou.

Dit verskaf die besonderhede van die Suid-Afrikaanse Stamouers of oorspronklike immigrante en hul kinders, soos deur bydraers verskaf. Daar is nou geen t;yd limiet vir die aanvaarding van hierdie inligting.

Net die inligting van die eerste familie word verskaf.

Dit kan hier gesien word: Stamouers.com

GGSA bedien sy lede deur:

  • Die ontwikkeling van genealogiese vaardighede deur die verskaffing van inligting, publikasies, navorsings-onderrig en ook deur skakelingsmoontlikhede.

  • Die daarstelling van skakels met verskeie groepe wereldwyd.

  • Die verhoging van publieke bewustheid van die navorsing oor en ontdekking van familiegeskiedenis.

  • Die bemarking van ons fassinerende genealogieveld.

  • Die aanbieding van 'n aantal projekte, gerig op die uitbreiding van die aanlyn beskikbaarheid, van Suid-Afrikaanse genealogiese bronne.

Jare lank is daar reeds mense wat om verskeie redes nie by 'n GGSA- tak kon aansluit nie. Van hierdie redes sluit in dat hulle te ver van 'n tak woon of dat hulle buite Suid-Afrika woonagtig is. Tog het hierdie persone steeds die behoefte om aan 'n tak te behoort en ook in die voordele van GGSA-lidmaatskap te kan deel (voordele soos die ontvangs van GGSA se tydskrif Familia). eGGSA is gestig om aan hierdie behoeftes te voldoen.

eGGSA het 'n aanlyn-winkel waar verskeie van die GGSA se publikasies sowel as 'n aantal ander genealogiese, geskiedkundige en kultuur-historiese publikasies aangekoop kan word.

Ons webblad bied nou ook indekse van die artikels in Familia (die kwartaallikse tydskrif van die GGSA) sowel as van die artikels in genesis (die eGGSA se eie kwartaallikse tydskrif).

Een van ons opwindende nuwe aanbiedinge is die Aflaaibiblioteek wat onlangs aangekondig is. Hierdie biblioteek bevat 'n aantal gratis aflaaibare boeke (in PDF formaat), 'n groot aantal dokumente uit die SA Argiewe sowel as fotos van grafstene in verskeie SA begraafplase. Al hierdie dokumente in geindekseer en kruisverwys.

Besoek gerus on voordelebladsy om te kyk hoekom jy 'n lid van eGGSA móét word!