Skip to main content

eGGSA Graves - IMPORTANT NOTICE - April 2024

We are in the process of upgrading the Graves website to new software, so any additional photographs, as well as corrections to existing captions will only be done after the upgrade.

Please do continue sending any edits, as well as new grave photographs to us, we will attend to it as soon as we can.

Riana du Toit  and George Crewe

  • Hits: 1171

VOC-argiefindeks van die Nationale Staatsargief in Den Haag

Die argiewe van die Nederlandse Verenigde Oos-Indiese Kompanjie, afgekort tot VOC (Verenigde Oostindische Compagnie), wat in die Nationale Staatsargief in Den Haag, Nederland bewaar word, strek oor 1277 meter aan dokumente. Die indrukwekkende hoeveelheid dokumente verskaf nie net inligting oor die kommersiële, finansiële en diplomatieke aktiwiteite van die Kompanjie nie, maar is ook baie belangrik vir die geskiedenis van Nederland en vir die lande en streke in Asië waar die VOC aktief was. Dit dek die tydperk 1602 tot 1795, en vir Java tot 1811.
Hierdie argiewe bevat onder meer die briewe en papiere wat van die verskillende inrigtings ontvang is. Elke jaar het afskrifte van die administrasie en ander dokumente van die goewerneur-generaal en raad in Batavia, en van die ander vestigings in Asië en die Kaap, met die retoerskepe aangekom.
Die Briewe en Papiere wat van die Kaap die Goeie Hoop oor die tydperk 1652 tot 1795, is van besondere belang vir navorsers en genealoë wat die Suid-Afrikaanse geskiedenis en genealogie navors. Hulle bevat 'n groot hoeveelheid waardevolle materiaal.
’n Tipiese jaar kon die volgende bevat:
Generale missiven (algemene briewe) plus omhulsels,
Resoluties (verrigtinge),
Dagregisters,
Joernale en grootboeke,
Dokumente oor die besigheid van die Kompanjie,
Dokumente van die Raad van Justisie,
Monsterrolle en ander dokumente.

Hierdie reeks “Overgekomen brieven en papieren uit Kaap de Goede Hoop en Mauritius, 1651-1794, aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam”, is saamgestel uit 374 bande (gebonde boeke). Om 'n mens se pad deur die honderdduisende folio's van hierdie reeks te vind, moet indekse van die inhoudsopgawes gemaak en gepubliseer word.
Hierdie deel van die South African Records Transcribed webwerf is 'n poging om sulke indekse te skep. Die indekse begin met die jaar 1652 en soos elke jaarlikse indeks beskikbaar word, sal dit hier gepubliseer word.
Hierdie indekse word direk getranskribeer vanaf beelde van VOC-argiewe wat in die Nationale Staatsargief in Den Haag gehuisves word, en veral vanaf die inventarisnommers 3988 tot 4360.

  • Hits: 2006

Soek deur die hele webwerf met Google

Hierdie vorm sal die hele eGGSA-webwerf deursoek, insluitend die Prentversamelings, Koerantversameling, ens.
Tik die woorde waarna jy wil soek in die blokkie hierbo.

Om net vir prente in die eGGSA Grafsteenversameling te soek, sluit die woord Grafstene in
As jy grafstene net in die Oos-Kaap wil soek, sluit die woorde in: Grafstene Oos-Kaap
Om slegs grafte te vind wat in 2010 bygevoeg is, voeg 2010 by die soekterme: Grafstene Oos-Kaap 2010
Om slegs die Bybelversameling te soek, sluit die woord Bybels in, vir Poskaarte die woorde Poskaart,
om slegs deur die dokumentversameling te soek, sluit die woord Dokumente in

Om vir 'n presiese frase te soek, plaas dubbele omgekeerde kommas aan weerskante van die frase,
bv: soek op Willem Burger sal elke item vind waar albei daardie woorde voorkom, maar soek aan
"Willem Burger" sal net daardie bladsye kry waar daardie twee woorde presies so voorkom.

  • Hits: 1542