Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

eGGSA tak
 
  Algemene Jaarvergadering van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika
Port Elizabeth Women’s Club, Summer Strand, 25 Februarie 2006
 
    

SKAKELING & BEMARKING

JAARVERSLAG 2005

VERGADERINGS

Verkies by AJV tot Vise President en portefeulje van Skakeling en Bemarking deur NUK-lede toegewys.
Twee NUK-vergaderings te Pretoria (29/06/05 (neem waar as voorsitter) & 25/11/05 (neem waar as notulehouer)) & een te Kaapstad (25/08/05)
Voortdurende e-poskommunikasie tussen bestuurslede, asook gesprekke mbv SKYPE.

SKAKELING

Gesprek met Direkteur van Nasionale Argief, Pretoria vir kontak; ontvang onderneming van goeie diens aan lede; oorhandig nuutste bemarkingspamflette; wysig ook GGSA-inligting op webblad van Nasionale Argief mbv hul webmeester (April 2005).
Besoek saam met President, GGSA die Voortrekkermonument en tree in gesprek met Cecilia Kruger, Adjunk Hoof Uitvoerende Beampte, asook Estelle Pretorius, Navorser (27/06/05). Bevestig voortgesette bruikleenooreenkoms mbt GGSA Biblioteekversameling.
Besoek saam met President, GGSA die FAMILY HISTORY CENTRE, Parktown en tree in gesprek met hoof aldaar (27/06/05). Voortdurende kontak met besoeke aldaar.
Gesprek met Hoof: UNISA Argief re aankoop van verdere mikrofilms met genealogiese rekords vir hul versameling en identifisering van aanvullende bronne – stem daartoe in (Aug 05).
Besoek Nasionale Biblioteek & Kultuurhistoriese Museum, Kaapstad (26/08/05), asook Hugenote Museum, Franschhoek (27/08/05) en oorhandig nuutste bemarkingspamflette.
Woon jaareindbyeenkoms van GGSA: Noordwes op uitnodiging by en tree op as paneellid wat lede se vrae antwoord (7/11/05).
Skakeling met takke per e-pos om hul aan te moedig om plaaslike media vir bemarking te gebruik en aankondiging van takbyeenkomste oor RSG

BEMARKING

Bemark GGSA by Voortrekkermonument Antiek Mark (21/03/05 & 16/06/05): bestuur en beman stalletjie namens GGSA: Noord-Transvaaltak
Radio-onderhoud oor RSG (07/05/05) en aankondigings mbt GGSA gebeure oor die Saterdagoggend-program ‘Brękvis met Bekker – werf belangstelling in aktiwiteite, asook nuwe lede.
Onderhoud met joernalis van Radio Rippel (90.5 FM) (27/06/05 net voor 16:00 nuus) re GGSA aktiwiteite – werf nuwe lede.
Stuur geredigeerde GGSA Inligtingspamflet aan takke vir gebruik na behoefte (29/08/05)
Voorlegging en aanvaarding van artikel (in privaat hoedanigheid) aan ‘n joernalis van Creative Reflections, asook ‘n joernalis van DIT (Julie 2005) – verskyn Februarie 2006 in Maart-uitgawe van DIT & WOMAN’S VALUE - vermeld die GGSA webblad.

BEMARKING (volg)

Bemarking van GGSA by AARDKLOP voor en tydens genealogie-werkswinkels dmv skakeling met media o.a. BEELD, Die Burger, RAPPORT, SABC TV2, plaaslike koerante te Pretoria, onderhoude met AARDKLOP-joernalis vir SPAT-feeskoerant, Radio Sonder Grense (voor en tydens fees), Overvaal Stereo (2 onderhoude tydens fees, ongeveer 50 000 luisteraars & Radio Lichtenburg (voor fees) (aanbieding in privaat hoedanigheid; Sept 05) – werf nuwe lede.
Help met bemarking van Genealogiefees te Stilbaai & Genealogie kursus van GGSA: Wes Kaaptak deur RSG (Nov 05).

 

Met dank vir geleentheid om te dien.

 

Isabel Groesbeek

Vise-President : GGSA

 


home | benefits | contents | join | privacy policy | code of conduct | about us | links