Skip to main content

Cape Town Baptisms 1703

(page 29 continued)

14 Jan: 1703
van Abraham van Dirxland en
Catrina Smits gent:
- Adriana

4 Feb:r
van Arend van der Hijden en
Catrina Rouw gent:
- Cornelia

Eodem die
van Bastiaan [Swol] en Cornelia
Huysing onder getuygen van Gerrit
Janse Visser en syn vrouw, gent:
- Maria

Eodem die
van Dirk Janse de [Graaf] en Eli-
sabeth [Matse], onder getuygen van
Jan [Hatuentz] en [Lunetie] van Bengale, gent:
- Johanna [Helena]

page 30

18 Feb:r 1703
van Adof (sic) Engels en Catrina Oortenbach
onder getuygen van Hans Juriaan Coetze en
Jedik (sic) Clink gent:
- Elisabeth

25 Feb:r
van Paulus Barhuijs en Willemyntie
de Vries gent:
- Cornelis

25 Feb:r
van Jan Brink en Jacomina Paddezon
onder getuygen van Cornelis Victor en
Cornelia Junius gent:
- Johannes

18 Maart
van Christiaan Maasdorp en Maria
Bason onder getuijge van Rijnier
vande [Sande] en Helena Clement, gent:
- Engela

18 Mart:
van Jacob Bisseus en Elisabeth
Poitgeou onder getuijgen van Daniel
Hugo en Elisabeth Soiller, gent:
- Elisabeth

18 Mart:
van Hendrik Coster en Dirkje
Everts onder getuygen van Aaltie
Willems gent:
- Maria

25 Mart:
van Jan Meerland en Christina
Stans, onder getuygen van Willem
vander Uel en Trijntie Stans, gent:
- Abraham

15 April
van Christoffel Michielse en Rosetta
[Voere], onder getuijgen van Bartholomeus
Perera [et] Cicilia Abramse, gent:
- Pascoelta

page 31 (fo. 18)

24 April
van Guilliam Heems en Anna van
Banken, gent:
- Martinus

12 Maij
van Johannes Heufke en Aletta
Botma gent:
- Catrina Margareta

20 Maij
van Gerrit Gerritze van Oldenburgh
en Susanna, onder getuijge van Christoffel
Luders en [Hansla] Hendrix gent:
- Hilletie

27 Maij
van Jan Lauwrentz en Woutrina Mostert
onder getuygen van Jan Mostert en syn
huijsvrouw gent:
- Petrus

10 Junij
van Christiaan Wijnog en Johanna
Schilperoort onder getuyge van
d' heer Samuel Elzevier en Johanna
Elzevier gent:
- Samuel

10 Junij
van Willem Corsenaar en Catharina
Cruse onder getuijgen van Urbanus Cruse
en Aletta Elbertz gent:
- Willem Mauritz

1 Julij
van Abraham Diemer en Anna Elisa-
beth Snewind, onder getuijgen van
Joan Blesius en Gijsbarta Johanna
Blesius, gent:
- Anna Hendrina

29 July 1703
van Johannes Pijthius en Johanna
de Hoogh, onder getuijgen van
Benjamin Pijthius en Jacomina
Paddezon, gent:
- Johannes

page 32

29 July
van Jan Garde en Susanna Taifje,
onder getuygen van Durand Soljer
en Martha Petel, gent:
- Susanna

13 Aug:
van Jacobus Victor en Magdalena
Wendels, onder getuijgen van
Christiaan Hofknegt, en Anna
Helena van Hakendoever, gent:
- Wijnandus

13 Aug:
van Pieter Christiaan, en Eremina
Karels, onder getuijgen van Pieter
Erasmus en Maria Jooste gent:
- Louis

19 Aug:
van Guilliam Visage, en Gerritje
Prinselo, onder getuygen van Isak
Visage, en Aaltie van Amyde, gent:
- Aaltie

9 Sept:
van Christiaan Elers en Barbara
de Savoije, onder getuijgen van
David Elers en Aletta de Savoye
gent:
- Christina

9 Sept:
van Harmannus vander Burgh
en Susanna gent:
- Catharina

30 Sept:
van d' edele heer Adriaan vander Stel
raad extr: van Ned: India, en Hillegonda
Kranendonck, onder getuijgen van
d' edele heer Harman de Wilde,
en d' ed:e heer Simon vander Stel oud
goeverneur, met mevrouw Maria de
Haasen huysvrouw van d' ed:e heer goeverneur, gent:
- Justus

page 33 (fo. 19)

25 Oct:
van Cornelis Janse Nys en Dirkje
Matthyse Westerhoud, onder getuygen
van Dirk Jacobse Mol, en Marritje
Jans, gent:
- Elisabet

28 Oct
een kind van Jan Feber en Annetie Sickerman
onder getuygen van Christoffel Groenwolt en
Catharina Niman, gent:
- [Meijna]

4 Nov:
van Pieter Janse Lauw en Elisabet Wendels
onder getuijgen van Christiaan Hofknegt en
Anna Helena van Hagenou gent:
- Catharina

(the following entry is squeezed in the left margin of the entry above which makes the reading more difficult)
11 Nov:
van Jan Corn: Stip
en Jannetie Aards, onder getuyge
van [Gerrit] Corn: Stip [...]
[Tessing], gent:
- [Niesje Jans]

11 Nov:
van Jan Stip en Jannetie Aarsen onder
getuijgen van Trijntie Joris, gent:
- Elsje

(the following entry is squeezed in between the previous entry and the one following it, suggesting it had been forgotten. The ink smudged making it more difficult to read)
11 Nov:
van Hugo de Goijer en Anna de Beer, onder
getuygen van Samuel Corsenaar en Margareta de Goyer, gent:
- Helena Elizabet

18 Nov
van Willem Bason en Helena Clement
onder getuygen van Michiel Bason en
Jannetie Rijnink, gent:
- Matthys Michielse

25 Nov:
van Michiel Leij en Engeltie Breda
onder getuijgen van Maria Lose, gent:
- Nicolaas

2 Dec:
van Willem ter [Meegde] en Marritje
Abrahams, gent:
- Gijsbarta

9 Dec:
van Jacob Kijser en Johanna Pretorius
onder getuygen van johannes Sterrenberg
en Johanna Victor, gent:
- Johannes

22 Dec: 1703
van Klaas Mijboom en Geertruyd
Spekking, onder getuijgen van Jan
Mijboom en Judith Carsten, gent:
- Alebarta

  • Hits: 6605

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The baptisms cover pages 1 through 87 and 126 through 143 of this register.

Citation instructions