Skip to main content

Cape Town Baptisms 1731

page 60

A:o 1731 Naemen der gedoopte kinderen

Jannuarij, den 7
Catharina Maria,
de vader is Johannes Zacharias Bek, de moeder Geertruij Christina Blankenberg,
de getuijge Johannes Henricus Blankenberg, en Maria Magdalena Blankenberg.

Johannis Freedrik,
de vader is Johannis Bota, de moeder Anna van der Merwe,
de getuijge Jacobus Bota, en Elsje Snijman.

Den 14 Jan.
Jan Jacob,
de vaeder is den eerw: h:r Frans le Sueur, de moeder juff:r Johanna Catharina Swellengrebel,
de getuijge zijn de heer Johannes Swellengebel, en juff:r Johanna Smit.
is gebooren den 12 Jan: 1731

Johannes,
de vader is Johannes Strijdom, de moeder Judick Schreuder,
de getuijge Michiel Smuts, en Clara van Harting.

Jacobus,
de vaeder is Willem van As, de moeder Anna Margaretha Schenk,
de getuijge zijt 't kinds vaeder, en Johanna Schenk.

Jacobus,
de vaeder is Jacobus Louw, de moeder Willemina van Zijl,
de getuijge zijn Gidion van Zijl en Maria van Eeden.

Adriaan, (onecht)
de moeder is Rosetta van Java,
de getuijge zijn Johannes Prætorius en Maria Jourdaan.

Den 21
Magdalena,
de vaeder is Anthonij Lombaar, de moeder Johanna Snijman,
de getuijge zijn David D'Aillij en Magdalena Kiena.

Den 28
Albert Wilhelmus,
de vaeder is de h:r en m:r Willem Hendrik Fabricius, de moed:r juff:r Maria Leijhamers,
de getuijge zijn de h:r en m:r Albert Fabricius, de ew: h:r Wilhelmus Hoogerwant en juf:r Maria Fabricius, en juff:r Hendrina Rovein.

page 61

A:o 1731 Namen der gedoopte kinderen

Februarij, den 4
Pieter,
de vaeder is Jan Blingaut (sic), de moeder Anna Rousseau,
de getuijge Andries du [Toijt]<Toict>, en Marta Rousseau.

Anna Margaretha,
de vaeder is Jacob Hugot, de moeder Rachel Villiers,
de getuijge Jan Blingraut (sic), en Anna Rousseau.

Pieter,
de vaeder is Jan van Voore, de moeder Catharina Mare,
de getuijge Gijsbert la Febre, en Catharina van de Sande.

Anna, (on echt)
de moeder is Anna van Daport, de zoogezegde vaeder is Johannes Smiesing,
de getuijge is de moeder zelve.

Den 11 dito
Sara,
de vaeder Jochem Koekemoer, de moeder Maria Putters,
de getuijge Steeven Faetzen en Maria Olivier.

Moses, (on echt)
de moeder, en getuijge is Rachel van de Caeb.

Den 18 dito
Ocker,
de vaeder is Michiel Heins, de moeder Aletta Olivier,
de getuijge Claes van de Westhuijze en Trijntje Olivier.

Jurriaen Pieter,
de vaeder Philip Corje, de moeder Elisabeth Malerbe,
de getuijge Jurgen Pieterze van den Heever, en Maria van Hoeve.

Abraham,
de vaeder Abraham Addehaen, de moeder Helena Valentijn,
deeze zijn ook getuijge.

Den 25 dito
Rachel,
de vaeder is Abraham Paling, de moeder Maria Elizabeth van Helsdinge,
de getuijge zijn 't kints ouders.

page 62

A:o 1731 Naemen der gedoopte kinderen

Den 4 Maert
Willem Jan,
de vaeder is de h:r Rijk Tulbach, de moeder Elisabeth Swellengrebel,
de getuijge zijn de ed: heer gouverneur Jan de la Fontaine, en mejuff:r Engela ten Damme.

Aletta Maria,
de vaeder is Hendrik Heijns, de moeder Delila van der Storm,
de getuijge Hendrik Oostwald Ecksteen, en Aaltje van der Heiden.

Elizabeth Cornelia,
de vaeder is Dirck Craffort, de moeder Rachel Joubert,
de getuige Pieter Joubert de oude, en Elizabeth Resarde.

Johanna Felisida,
de vader George Fredrik Struijs, de moeder Anna Mouton,
de getuijge Mauritius Godlieb Duijmeling, en Margaretha Kreuger.

Maria Sebilla,
de vaeder is Johan Oberholster, de moeder Elizabeth Provo,
de getuijge Barent van der Schijf, en Maria Provo.

Hester,
de vader is Stephanus du Tooij, de moeder Deborra Mare,
de getuijge Charel de Mare de jonge, en Maria Russouw.

Johannes,
de vaeder is Leendert van Saxsen, de moeder Johanna Rijck,
de getuijge Willem Stols, en Johanna Barbara van Aaken.

Den 11 dito
Susanna,
de vaeder is Louwis Floris, de moeder Susanna le Ries,
de getuijge Louis le Rische, en Anna Jourdaan.

Den 18 dito
Jan Simon,
de vaeder is Jacobus Möller, de moeder Deborra de Koning,
de getuijge Simon de Groot, en Hendrina Roveen.

page 63

A:o 1731 Naemen der gedoopte kinderen

Johannes Daniel,
de vaeder is Hermannus Kriel, de moeder Elizabeth Anna Malan,
de getuijge Daniel Malan, en Maria Verdoux.

Pieter Willemze,
de vaeder Willem van Heerden, de moeder Marritje van der Merwe,
de getuijge Pieter Willemze van Heerden, en Anna Provo.

Den 25 dito
Catharina,
de vaeder is Gerrit Olivier, de moeder Maria Magdalena van de Westhuijze,
de getuijge zijn Claes van de Westhuijze en Catharina Olivier.

Cornelia,
de vaeder is Roelof van Wijk, de moeder Aletta Bezuijdenhout,
de getuijge Corns: Bezuijdenhout, en Johanna Bezuijdenhout.

Maria Magdalena,
de vaeder is Andries Burgers, de moeder Martha Mouton,
de getuijge zijn 't kints ouders.

Jacob,
de vaeder Jacob van Ambon, de moeder Dorothea van de Caab,
de getuijge zijn 't kints vaeder, en Amelia van de Caeb.

Den 1 April
Louwiesa,
de vaeder is Jan Laroche, de moeder Alida Heufke,
de getuige Abraham Lever, en Margaretha Paassen.

Jan Hendrik,
de vaeder is Jan Hendrik van Helsdinge, de moeder Elizabeth Znijman,
de getuijge Jan van Baarsenburg, en Susanna Meijer.

Den 8 dito
Marta Christina,
de vaeder is Christiaen Ackerman, de moeder Margaretha de Villiers,
de getuijge Jan Christoffel Schabort, en Maria de Villiers.

Den 15 dito
Anna Catharina,
de vaeder is Christiaen Victor, de moeder Catharina Kervel,
de getuige Isak Nieuwout en Anna van Wijk.

page 64

A:o 1731 Naemen der gedoopte Kinderen

Den 22 dito
Margaretha Regina,
de vaeder is Johannes Raek, de moeder Johanna Möller,
de getuijge zijn Michiel Gallart, en Abraham Dekker, en Anna Margaretha Möller, en Regina Möller.

Den 29 dito
Carel,
de vaeder is Carel Pietersz: de Jaeger, de moeder Magdalena Malerbe,
de getuijge Jurrij Radijn, en Maria Malerbe.

Den 6 Meij
Johanna,
de vaeder is Borgert Borgertz, de moeder is Isabella Hazewinkel,
de getuijge is 's kints vaeder, en Johanna van Wijk.

Den 13 dito
Elizabeth Catharina,
de vaeder is Albertus Berg, de moeder Elizabeth Bussieux,
de getuijge Daniel Godfried Carnspek, en Catharina Leij.

Jacobus Daniel,
de vaeder is Wijnant Victor, de moeder Susanna Werdoux,
de getuijge Daniel Malan, en Maria Werdoux.

Den 27 dito
Henderina Helena,
de vaeder is Hendrik Oostwal Eksteen, de moeder Aletta van der Heijde,
de getuijge 's kints vaeder, en Helena Josina Esser.

Helena,
de vaeder is Mathijs Basson, de moeder Martha Meijburg,
de getuijge Jan Lammertze Meijburg, en Sophia Sank.

Susanna Maria,
de vaeder is Rudolph Brits, de moeder Maria Gerritze,
de getuijge Paulus [Beck], en Adriana Janze.

Moses, (onecht)
de moeder is Ansela van de Caeb,
de getuijge is Catharina Janze.

Den 3 Junij
Christina,
de vaeder is Johannes Brand, de moeder Christiena de Veij,
de getuijgen, de zelvde.

page 65

A:o 1731 Naemen der gedoopte kinderen

Den 19 dito
Maria Alida,
de vader is s:r Gijsbert Lafebre, de moeder Catharina van der Sande,
de getuijge Jacobus de Hennion, en Johanna Roomond.

Maria Josina,
de vaeder is Gerrit Mos, de moeder Elizabeth Uijs,
de getuijge Johannes Möller, en Maria Uijs.

Petrus,
de vaeder is Jacobus Boota, de moeder de moeder (sic) Elsje Snijman,
de getuijge Pieter Venter, en Hester Nel.

Christiaen,
de vaeder is Christiaen Smit, de moeder Anna Boota,
de getuige Harmen van Marlo, en Izabella Fransz.

Den 24 dito
Catharina,
de vaeder is Pieter Paessen, de moeder Magdalena Munniks,
deeze zijn ook getuijge.

Den 1 Juli
Anna Margaretha,
de vaeder is Jurrij Pietersz van den Heever, de moeder is Maria van Hoeven,
de getuijge Carel Hendrik van Hartmanstorph en Helena Pas.

Den 8 dito
Johannes,
de vaeder is Daniel Godfried Carnspeck, de moeder Johanna Magdalena Berg,
de getuijge Petrus Wimbach, en Sophia Elisabeth Carnspek.

Michiel,
de vaeder is Hermannus Commering, de moeder Magdalena Leij,
de getuijge 't kints vader, en Maria Fransina Kleeff.

Jan Jurgen,
de vaeder is Christiaen Biezel, de moeder Aletta den Nijs,
de getuijge Johan Jurgen Vos, en Clara Bock.

Den 15 dito
Tobias,
de vaeder is Ernst Mostert, de moeder Sophia Cloete,
de getuijge Adam van Dijk, en Geesje Piepers.

page 66

A:o 1731 Naemen der gedoopte kinderen

Den 29 dito
Adam,
de vaeder is Adriaen Lekkerwijn, de moeder Maria van Nieuwenbroek,
de getuijge Tobias van Neck, en Elizabeth van Nieuwenbr:

Johan Hendrik,
de vaeder Casper Badenhorst, de moeder Christina Matijsze,
de getuijge Nicolaes van Wieling, en Maria Kleeff.

Poul, (on echt)
de moeder is Johanna de Nees,
de getuijge Pieter Hameling en Maria Verschuuring.

Johanna Rebecka, (on echt)
de moeder Johanna Storm,
de getuijge Hans Jurgen [Kouk], en Anna Rebekka van Bengaelen.

Den 12 Augustus
Margaretha Barbara,
de vaeder Martinus Heems, de moeder Maria Möller,
de getuijge Hendrik Möller, en mejuff:r Barbara Elizabeth de la Fontaine.

Johanna Maria,
de vaeder is Cornelis Eelders, de moeder Johanna van der Poel,
de getuijge Jonas van der Poel, en Sophia Meijburg.

Johannes Zacharias,
de vaeder Gerrit van der Linden, de moeder Geertruij Putters,
de getuijge 't kints ouders.

Den 19 dito
Ocker,
de vaeder Tobias Mostert, de moeder Geertruijt Olivier,
de getuijge Dirk Olivier, en Hilletie Olivier.

Den 26 dito
Jacomina,
de vaeder is Abraham Lever, de moeder Margaretha Paassen,
de getuijge Jacob Lever en Jacomina Brommert.

Pieter Jurgen,
de vaeder Willem van der Heijden, de moeder Helena Josina Esser,
de getuijge Pieter Jurgen van der Heiden, en Josina van der Burg.

page 67

A:o 1731 Naemen der gedoopte kinderen

Den 9 Septemb:
Borgert,
de vaeder is Andries Mulder, de moeder Susanna van Dijk,
de getuijge Borgert Borgertz: van Dijk, en Maria Westerhof.

Den 16 dito
Andreas,
de vaeder is Isack Daille, de moeder Sara van Wijk,
de getuijge Andries Mulder en Susanna van Dijk.

Susanna Elizabeth,
de vaeder is Mauritius Godlieb Duijmeling, de moeder Margaretha Krugel,
de getuijge Melt van der Spuij, en Sara Krugel.

Den 23 dito
Jacomina,
de vaeder is Borgert van Dijk, de moeder is Marritje Visser,
de getuijge zijn Johannes Meijboom, en Anna Margaretha van der [Heide].

Den 30 dito,
Poulus,
de vaeder is Andries Bester, de moeder Anna Bock,
de getuijge de zelve.

Carel Hendrik,
de vaeder is Carel Diederik Boetendag, de moeder Catharina Valck,
de getuijge Carel Hendrik van Harmansdorf, en Helena Pas.

Den 7 8:ber
Catharina,
de vaeder is Borgert Brand, de moeder Anna van der Bijl,
de getuijge Christoffel Brant, Hester Thewinkel, en Sara van Braekel.

Jan Fredrik,
de vaeder is Jan Jurgen Schreuder, de moeder Grisella Sweetman,
de getuijge Jan Stavorinus, en Catharina den Hollander.

Maarten,
de vaeder is Jacobus Smit, de moeder Elizabeth Slabbert,
de getuijge Gerrit Kloeten, en Huijbregje Slabbert.

page 68

A:o 1731 Naemen der gedooopte kinderen

Den 14 8:ber
Paulus,
de vaeder is Steeven Foetze, de moeder Maria Olivier,
de getuijge Paulus Artoijs en Anna Olivier.

Beatrix,
de vaeder Pieter van de Westhuijze, de moeder Beatrix Olivier,
de getuige Christiaen Sprig, en Neeltie Olivier.

Den 21 dito
Lambertus Wilhelmus,
de vaeder is Willem Franze, de moeder Maria Hijlon,
de getuijge Dirk van den Berg, en Cornelia Romond.

Anna, (on echt)
de moeder en getuijge is Catharina Pieterze.

Den 28 dito
Beatrix Cornelia,
de vaeder is Jacob van Reenen, de moeder Johanna Siekermans,
de getuijge 's kints vaeder, en Anna Margaretha Siekermans.

Johanna Sophia, geb:re den 23 8:ber
de vaeder is Pieter Venter, de moeder Hester Nel,
de getuijge Jacob Cloete, Jacob Bruijns, Sophia van der Merwe, en Catharina Jansz.

Gerrit,
de vaeder Paulus Hartog, de moeder Barbara Oberholster,
de getuijge Jan Jurgen Schreuder, en Gresella Sweetman.

Den 2 X:ber
Johan Jacob,
de vaeder is Jacob Nissen, de moeder Barbara Harting,
de getuijge zijn Hans Compterman, en Marritje Keijsers.

Johanna, (on echt) de oudste    }
Catharina, (on echt) de jongste }
de moeder is Rosetta van Java,
de getuijge Titus Jacobze, en Diana van Makasser.

Den 16 dito
Barbara Theresia,
de vaeder is Joachim Nicolaes van Dessijn, de moeder Christina Eelers,
de getuijge David Daillij, en Magdalena Elisabeth Kina.

Hendrik,
de vaeder is Pieter Swaenepoel, de moeder Maria Sebilla Sax,
de getuijge Hendrik van Hoven, en Anna Catharina Obitz:

  • Hits: 7218

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 605 - Cape Town baptisms 1713-1742, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The baptisms cover pages 1 through 191 of this register.

Citation instructions