Skip to main content

(page 75 continued)

Den 28 Febr' An' 1669
Coenraad Orbanus van Altenburgh met Cornelia Willems van der Linden van
Uitrecht.

Den 14 Juni An 1669
Theunis Dirckz van Schalckwyck jongm. met Jacomyntje Hermensz van
Philippine jonge docht.

Den 16 Novemb. An 1669
Wilhelm Belaert boeckhouder opt jacht Noortwijck met Dina Wijgans van Delft is met goet[..de]
van den E. Comm. Jacob Borghorst op 't voormelde schip getrouwt.

Den 15 Decemb
Arnoldus Willemsz van Wesel vrijman met Angila van Bengale

  • Hits: 6131

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions