Skip to main content

(page 83 continued)

ao' 1684

Den 2 Jan.
Monsr' Henningh Huisen jonghman, vryman en Maria Lindenhovius weduwe van
Jan Hampen.

den 30 dito (Jan.)
Niclaes Cleef van Salse jonghman en Barbara Laverebere van Fleurbay, jonge dochter.

Den 20 febr.
Willem Adrianus1 jonghman onderkoopman 2van der Stell, en Maria de Haeze, jonge dochter.

Den 12 Maert
Jan Holtsmit van Sitter jonghm, vryburger en schoenmaker en Juffrou Hester Weiers
van Lier, weduwe van Wouter Mostart.

Den 26 Maert
Claude Marreaux jonghman van Lion, opper-chyrurgijn opt schip Europa en
Gertruidt Run, van Amsterdam, weduwe van Johannes Flesscher.

Den 23 April
Claus Gerrits, jonghman, onderstierman van Amsterdam, en Margarita Helmers
jongedogter, van de Caep de Goede Hope.

Den 10 7br (September)
Jan Wessels, weduwenaer, baesslager, en Helena Wynants, jonge-dochter, van de Caep.

Den 17 dito (September)
Casparus Wilders garnisoen schryver, jonghman, en Arriaentie Sterrevelt,
weduwe van Hendrick Everts Smith.

Den 15 October
Jan Andriesen van Coninghsbergen, jonghman en vryburger en Lysbet Janssen van de Caep.

Den 12 9br' (November)
Roelof Pasman van Meurs, jonghman, vryburger, en Fytie Willems Schalck, van de Caep, jonge-dochter

Eodem dito (12 November)
Mathys Greve, jonghman, vryborger en Susanna Claessen, jonge dochter, van de Caep.

Den 20 December
Godefried Meyhusen van Maegdenburgh, bode, weduwenaer en Femmetie Couthof van Hasselt, jonge dochter.

  • Hits: 6652

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions