Skip to main content

(page 85 continued)

Den 23 Januarij 1689
Anna Hommes van 's Heeren Veen weduwenaar
met Marritie Pietersse van de Caap.

Den 4 April
sijn in den huijwelijken staedt vereenigt den E. Pieter
Stins van Amsterdam, jonghman, ende onder coopman in dienst
der E Compe' met den eerbare juffr' Joanna Padbrug[ghe]
van Batavia, wedu' wijlen den E Heer Jeremias [van Vliede]
in leven opper coopman in dienst der E Comp'

Den 8 Maij
sijn in den huijwelijke staedt vereenigt den E Andries de Man
van Amsterdam, jonghman, administrateur, en secunda persoon
deeses Commandements met D: Eerbare juffr. Elsie [van]
Suyrwaerde, van de Caep de Goede Hoop, wed: van wijlen
Sr' Albert van Breugel, in sijn leven onder coopman in
dienst der E Compa.

Eodem dito (8 Maij)
Jacobus van As jongman van de Caep de Goede Hoop met
[...] (one whole line has been crossed out, unreadable)
Maria Clemet jongedoghter van de Caep de Goede Hoop

Eodem dito (8 Maij)
Jan Visscher jonghman van de Caep de Goede Hoop [met]
Catrina [Jansen] van der Zee van Rotterdam jonge
doghter.

page 86

Den 4 September
sijn in den huijwelijken staedt vereenigt Sr. Mel-
chior Kemels van Schravenhage jonghman, met Juffr. Mettie
van Vilthuijsen, wede. van wijlen Sluijter.

25 dito (September)
sijn in den huijwelijke staedt vereenigt Monsr. Theunis
Dirkze van Schalkwijk, vrijborger, met de eerbare juffrou, Gijs-
berta Adriana van Breugelen, weduwe

Den 13 9vember (November)
sijn in den huijwelijken staedt vereenigt Bernardus
Mensingh, van Herfordt, jonghman ende vrijborger alhier, met
Caterina Hoffers, van Dordt, wedu. ende vrijborgeresse alhier

  • Hits: 6961

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions