Skip to main content

page 91

1695

9 Januari
sijn in de huwelijken staet bevestigt
Mahiu de Rijke van Ligterveld weduw'
met Adriana Jaarsveld, van Rotterdam.

22 Meij
sijn in den huwelijken staet bevestigt
Christophel Haesewinkel jongman van
Bronswijk gerechtsbode in dienst der E.
Comp: met Margareta Clemet jonge
dochter van Caap de Goede Hoop.

4 Julii
sijn in den huwelijken staet bevestigt
Barent Janse van Swol, van Amster-
dam jongman met Annetje Lakens
van de Caap.

31 dito (Julii)
sijn in den huwelijken staet bevestigt
Christophel Rudolph, van Veenen,
jongman met Anna Geertruij Reenis
van Dortmont wed Paul Maron.

Dito (31 Julii)
sijn in den huwelijken staet bevestigt
Pieter Robbertze, van der Zee in Engeland
jongman, met Lijsbeth Piterse de Groot,
van Leijden jonge dochter.

2 Octob'
sijn in den huwelijken staet bevestigt den
Eerw: Diakon Jacob Pleunes met Willemi
na Adriaenz wed: Didelhof Bibout.

(Here this set of register books ends)

  • Hits: 6537

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions