Skip to main content

Cape Town Marriages 1699

(page 93 continued)

11 Jan: 1699
Johannes Heufke van Hamburg jongm:
met Aletta Botma vande Caep de
G: Hoop jongd:

6 Feb:r 1699
Jan Barentz van Lingen jongm:
met Catharina Blaupert van
Amsterdam jongd:

15 Mart 1699
Jan Lambregthz Meijburg van
Buijcksloot met Sophia Sanck
van Keulen wed: wijlen Hendrik Leenh[old]

19 Octb: 1698
Cornelis Snoeck jongm: van [Nuport]
en Susanna Maria Brouw jongd:
van Rotterdam getrout door d:us
Bastor op t'schip Berckenroode
versocht om alhier in te boecken
(this date above is probably the date of the ceremony on board their ship, but the actual entry was made after the ship arrived at the Cape. The Berkenrode arrived on 24 Feb 1699 and departed on 24 Mar 1699. One can deduce the entry may have been made between 15 Mar and 24 Mar 1699)

page 94 (folio 54v)

19 April 1699
Christiaan Winoch van
Halberstad jongm: met Johanna
Schilproort van Gravenhage jongd:

28 Juny 1699
Johannes Swellingrebel van
Muscou jongm: met Johanna Cruse
van de Caep de G: Hoop jongd:

26 Julij
Willem Wiederhold van Wiederhoven
van Cabo jongm: met
Hendriette Wittebols mede van Cabo wed:e
wijlen Jan Mulder

13 Sept:
Pieter Lens van Vlissinge met
Margarita Blaupart van Amster-
dam jongd:

20 Septb: 1699
Jacobus Victor van Negombo jongm:
met Magdalena Wendels van Amsterdam
jongd:

25 Octob: 1699
Nicolaus Oortman geboortig van
Amsterdam jongman met
Johanna Rosendaal geboortig vande Caab
wed:e wylen Fredricus Russouw

8 Noveb: 1699
Gabriel Doman van Hamburg jongm:
met Elisabeth Adriaans vande Caap jongd:

8 Novb: 1699
Pieter Jobels geboortig van Ceulen
jongm: met
Margriet Desobrij van Calais
wed:e van Antony Matthyssen

22 Novb: 1699
Cornelis Ockers vande Caap jongm:
met Anna Rigman vande Caab
jongd:

page 95 (folio 55)

27 Dec: 1699
Johannes Pythius uijt de Beverwyck
met Johanna de Hoog van Delft jongd:

  • Hits: 7218

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 89 through 110 of this register.

Citation instructions