Skip to main content

Cape Town Marriages 1759


Page 9

1759

Den 7 Jannuarij
Carel Fredrik Pitzer, van Tangermunde Burger aan
Stellenbosch, Jongman, met Maria de Wege van Cabo de Goede Hoop

Den 14 dito (Jannuarij)
Jacobus Möller, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman
met
Geertruijd Dorothea Beck van Cabo voorn. Jonge Dogter

Den 4 Februarij
Marthinus Schoester, van Bautzen. Burger alhier, Wed:r met
Johanna Elisabeth de Wit Thomas-dr. van Cabo de Goede Hoop
Jonge Dogter

Den 25 Februarij
Johannes Hanewinkel, van Bakel, Krankbezoeker in dienst
der E: Comp:, Jongman, met Johanna Eversdijk van Cabo
de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 11 Maart
d' Eerw: Johannes Fredricus Bode, van Lier, Bedienaar
des Goddelijken woordts alhier, Jongman met juff:r
Geertruijda Isabella Heijning van Cabo de Goede
Hoop, Jonge Dogter

Den 11 dito (Maart)
Christoffel Brand, van Cabo de Goede Hoop, Adsistent
in dienst der E: Comp: alhier, Jongman met
Catharina Maria Blankenberg van Cabo
voornt. Jonge Dogter

Den 8 April
Jan de Burlett Everhardsz:, van Amsterdam
Sergeant in dienst der E: Comp, Jongman met
Regina Geertruijda Heems van Cabo de
Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 15 April
Jacob Cloete, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier
Jongman, met Johanna Christina Kruger van
Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 6 Maij
Johannes Jonas Wind, van Serbst, Burger alhier
Jongman, met Helena Jacobse van de Caab
Vrijgegeeven lijf eijgene

Den 13 Maij
Alexander Grant, van Groot Brittanien, Geweezene
Capitain Militair in dienst der Engelsche Oost-
Indische Comp:, Jongman met Margaretha
Hendrina Beck van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 13 dito (Maij)
Jan Blom, van Otterendorp, Burger alhier, Jongman
met Christina Diederikse van Cabo de Goede Hoop

Den 27 Meij
Hendrik Swarts, van Suijdzach in Canton Zurich Ciepier
in dienst der E: Comp: alhier, Jongman met Engela Mar-
garetha Bruins van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter


Page 7

1759

Den 10 Junij
Jan Tano, van Bengalen, Vrijgegeven lijfeigen met Clara van
Batavia mede vrijgegeven lijfeigen

Den 24 Junij
Hendrik Pietersz, van Gale Vrijswart alhier, wed:w met IJda van
Ceilon Vrijgegevene lijfeigen

Den 24 dito (junij)
Jacob van Balij met Johanna van Ceijlon
En
Titus van Ceijlon met Sanna van de Kust
Alle vrijgegevene lijfeigenen

Den 15 Julij
Joseph Koel, van Geppingen Ondermeester in 's E: Comp:s hospitaal
alhier, met Maria Smuts van Cabo de Goede Hoop, Weduwe wijlen
den burger Frans Jurgens

Den 22 Julij
Willem Krüger, van Keulen, Burger alhier, Jongman, met
Susanna Margaretha Venton van de Caab

Den 22 dito (Julij)
Daniel van Bouton met Elizabeth van de Caab beijde vrijge-
gevene lijfeigen

Den 29 Julij
Johan Nicolaas Schot, van Marpurg, Boekhouder in dienst
de Ed: Comp:, Wedw: met Johanna Levina Colijn van Cabo de
Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 29 dito (Julij)
Daniel Coenraad Braun, van Zuedlenburg, Burger alhier,
Jongman, met Johanna Jacoba Bester van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 29 dito (Julij)
Pieter Pietersz, van Paliacatte, met Alida van Java, beijde vrij-
gegevene lijfeigene

Den 5 Augustus
Hendrik Gijser, van Lommenk, Oonderzeilmaker in dienst der E: Comp:, Wedw:
met
Judith de Weth van Cabo de Goede Hoop

Den 5 dito (Augustus)
Hendrik Borselman, van Bremen, Burger alhier, Jongman met Sara Pieters
van de Caab, Vrijgegeven lijfeigen

Den 5 dito (Augustus)
Jan de Vlieger, van Amsterdam, Burger alhier, Jongman, met Magdalena
Adriaanse van Cabo de Goede Hoop

Den 5 dito (Augustus)
Jan Mostert, van Wieringen, Ondertimmerman in dienst der E: Comp:,
met Juliana Adriaanse van Cabo de Goede Hoop

Den 12 Aug:
Leendert Hendrik Vermehr, van Amboina, Commandeur
der soldaten op 't thans in de Baaij Fals vertoevende schip Neijenburg,
Jongman, met Catharina Abigael la Febre van Cabo de Goede Hoop
Jonge Dogter

Den 12 dito (Aug:)
Nicolaas Niemand, van Cabo de Goede Hoop, Burger aan Stellen-
bosch, Jongman, met Susanna Delport van Cabo voorn. Jonge Dogter

Den 2 Septembr:
Joachim Fredrik Mentz, van Stendel, Boekhouder en Secretaris
van Swellendam, Jongman, met Maria de Waal van
Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter


Page 8

1759

Den 23 Septmbr:
De Eerw: Johannes Fredericus Bode, van Lier
Bedienaar des Goddelijken Woords alhier, Wed:r met juffr:
Johanna Florentina Eelders van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Op dato (23 Septmbr:)
Bernhardus van Seijst, van Amsterdam, Burger alhier, Wed:r
met Maria Helena Eversdijk van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Op dato (23 Septmbr:)
Thomas Arentz, van Cabo, Vrijgegeven lijfeigen, met
Clara Dirkz meede van Cabo

Den 14 Octobr:
Gerhardus Hendrik Cruijwagen, van Cabo de Goede Hoop
Adsistent in dienst der E: Comp:, Jongman met
Cornelia Sophia Eelders van Cabo voornt. Jonge Dogter

Op dato (14 Octobr:)
Jan Casper Wijvenbach, van Hamburg, Burger alhier, Jongman
met Anna Catharina Borgh van Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Den 21 Octobr:
Hendrik Reeter, van Frankfort aan den Main, Burger alhier,
Jongman, met Johanna Schaap van Amsterdam, laast wedw:
wijlen den ciepier Jan Valentijn Ekard

Den 28 October
Pieter Lange, van Merm, Kooperslager in dienst
der E: Comp:, Jongman met Eva van de Caap, Vrijgegeven lijfeigen

Den 16 Decemb:r
Hendrik Swart, van Cabo de Goede Hoop, Burger aan Stellen-
bosch, Jongman, met Maria du Plessis van Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 23 Decembr.
Nicolaas Christoffel van der Lip, van Cabo de Goede Hoop
Adsistent in dienst der E: Comp:, Jongman, met
Johanna la Febre van Cabo voornt. Wedw: wijlen den Oudheemraad
Hendrik Emanuel Blankenbergh

Den 23 Decembr.
Hans Sijmonsz, van Sonderburg, Vlaggeman in dienst der E: Comp:,
Wed:r met Maria van Hoeting van Cabo de Goede Hoop, Weduwe
wijlen den burger Jan Fredrik Schreuder

Den 30 Decemb:r
Jan Crol, van Dantzig, Burger alhier, Jongman, met
Isabella Schonk van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

 

Getrouwt te zamen 39 paar (in fact there were 40 couples)

  • Hits: 5877

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 622 - Cape Town marriages and memberships 1757-1803, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 267 of this register.

Citation instructions