Skip to main content

Cape Town Marriages 1764


page 23

1764

Den 1 Januarij
Cornelis de Kat, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman
met Johanna Catharina van Beulen van Cabo voorn: Jonge Dogter

Den 8 Januarij
Johan Andreas Rausch, van Narva, Pr: Meester Knegt op 's E: Comp:
wapenkamer, Jongman, met Magdalena Heijdenrijk van Cabo de Goede Hoop,
Jonge Dogter

Den 15 Jan:
Hendrik Tiaar, van Rootswilderen in Duits Lotharinge, Burger alhier
Jongman, met Regina Elisabeth van Batavia. Vrijgegevene lijfeijgen

Den 22 Jan:
Pieter Kintsius, van Amsterdam, Adsistent Carga bij E: 's Comp:
directen vaart en handel op China, Jongman, met Jacoba Wilhemina
Blankenberg van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 22 Jan:
Johan Pieter Zeeger, van Berlijn, Burger alhier, Jongman met
Eva van de Caap. Vrijgegeven lijfeigen

Den 5 Februarij
Pieter van de Küst. Vrijgegeven lijfeigen, met Christina Thomasse van de Caap
Weduwe van Arend van Java

Den 12 Febr:
Anthonij Berrangeë de jonge, van Delft, Burger alhier, Jongman, met
Elizabeteh Flek van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 1 April
Johan Godlieb Maas, van Dresden, Burger alhier, Jongman, met Wilhelmina
Jacobse van de Caap

Den 8 April
August Christoffel Kock, van Bevera in ’t Vorstendom Zwartsburg, Burger alhier, Jongman, met
Catharina Margaretha Harmsz van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 8 April
Johannes Michiel Niemand, van Cabo de Goede Hoop, Burger aan Stellenbosch, Jongman, met
Susanna Magdalena Guillaumet van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 13 Meij
Johannes van den Bosch, van 's Gravenhage, Opper Chirurgijn in dienst der E: Comp:, Jongman, met
Maria Johanna de Nicker van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 13 Meij
Stephanus Beyer, van Würtsburg, Gewezene Pompemaker in dienst der E: Comp:, Weduwnaar met
Elisabeth Andriese van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 13 Meij
Hendrik Godlieb Meyer, van Hanover, Burger alhier, Jongman, met Anna van Beuling van
Cabo de Goede Hoop, Weduwe wylen den medeburger Gerrit Coetseè

Den 20 Meij
Pieter Soermans, van Hamburg, Jongman met Aletta Susanna Eksteen van Cabo de Goede Hoop, Weduwe
wylen den oud Burger Commissaris van Civiele en Huwelykszaken Dirk Weydenaar

Den 20 Meij
Johan Simon Weedel, van Erfurth, Houtschryver in dienst der E: Comp:, Jongman, met Anna Maria
Knoop van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 20 Meij
Jan Frans Ophausen, van Brandenburg Minde, Burger alhier, Jongman met Margaretha Adamse
van de Caap

Den 10 Junij
Ferdinandus Appel, van Cabo de Goede Hoop, Burger aan Stellenbosch, Jongman, met Catharina
Apolonia Heems van Cabo voornoemd, Weduwe wylen den burger Lucas Hector

Den 17 Junij
Johan Andreas Thomas Rempff, van Hilburgshausen, Burger alhier, Jongman met Christina
Gerritze van Cabo de Goede Hoop, Weduwe wylen den medeburger Jan Christiaan Waal

Den 24 Junij
Hendrik de Jong, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman met Anna Catharina Victor van Cabo
voornoemd, Jonge Dogter

 

page 24

1764

Den 5 Augustus
Jan Casper Scholts, van Willemberg, Onder
Meester in 's E: Comp: hospitaal alhier,
Jongman met Margarietha Oelofs
van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 12 Augustus
Lambertus Voorn, van Rotterdam, Burger alhier
Jongman, met Maria Weijers van de Caab

Den 19 Augustus
Casper Schalher, van Witflingen in Zwitserland
Burger aan Drakensteijn, Jongman, met
Maria Guillaumet van Cabo de Goede Hoop
Weedw: wijlen den landbouwer Louis Jordaan

Den 6 September
Frans Drago, van Venetien, Burger alhier,
Jongman, met Louisa van de Caab,
Vrijgegeevene lijfeijgene

Den 23 September
Nicolaas Anthon Alleman, van Cabo de Goede
Hoop, Boekhouder in dienst der E: Comp:, Jongman
met Anna Heuning van Cabo voornt.
Jonge Dogter

Den 28 October
Hans Pieter Becker, van Groot Glogau, Burger alhier, Jongman, met
Catharina Wilhelmina Thomasze van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 11 Novbr.
Johannes Smidt, van Nassau Dilburg, Burger alhier, Jongman
met Hendrika van de Caab, Wedw: wijlen den medeburger Frans
Jurgen Lampe

Den 18 Novbr.
Ernst Philip Sparrenberg, van Lingen, Burger alhier, Jongman
met Agatha Heuning van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 25 Novbr.
Salomon Salomonse van Solom, Vrijgegeven lijfeigen met
Anna Manuelse van de Caap

Den 2 December
Olof Abraham Bergh, van Cabo de Goede Hoop, Boekhouder
in dienst der E: Comp:, Weduw: met Neeltje Mosterd van Cabo
voornt., Jonge Dogter

Den 2 December
Nicolaas Godfried Heijns, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier,
Wedw: met Alida de Swart van Cabo voornt. Weduwe wijlen
den landbr. Andries du Toit Andriesz:

Den 9 Decbr.
Daniel de Winst, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman
met Helena Johanna Augustina van de Caap, Vrijgegeven lijfeigen

Den 16 Decbr.
Joachim Johan Lodewijk Wernich, van Cabo de Goede Hoop, Oud Burger Com-
missaris van Civiele en Huwelijxe Zaken, Wedw: met Anna Catharina Koekemoer
van Cabo voornt. Laatst wedw: wijlen den landbouwer Abraham Meijer

Den 16 Decbr.
David Reijnders, van Naarden, Derde Meester in 's E: Comp: hospitaal
alhier, Jongman, met Maria Anna Mellet van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 30 Decbr.
Petrus Keeve, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman, met Aletta
Jacoba Laubser van Cabo voornt. Jonge Dogter

 

Getrouwt 34 paar

 

  • Hits: 5898

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 622 - Cape Town marriages and memberships 1757-1803, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 267 of this register.

Citation instructions