Skip to main content

Cape Town Baptisms 1685

(page 29 continued)

ao' 1685

(entries written in columns across the page,
date, De name der gedoopen, de ouders, de getuigen.
These columns are transcribed vertically below - that is
first line: date
second line: name of the baptised child
third line: the parents
fourth line: the witnesses, if recorded)

Den 25 Febru.
Magteld
Adriaen van Brakel en Sara van Rosendael
Barbara Geens

Den 25 dito (Febru.)
Susanna Lybertina
Isaac van Schinne en Aletta de Witter
de Edel. Heer Commandeur Van der Stell. en Matthaus van Cuylenburgh: mevrou Maria Bortide Vogel, en Catharina van Adrichem van Goens

Den 18 Maert
Maria van Bengale, een vrye meit
(no parents; witnesses)

Eodem dito (18 Maert)
Titus een iongetie van 3 jaer, toebehorende Hans Jurien Grim en syn huisvrouwe Jannetie Ferdinandus, vrygegeven als sy uit syn jaren sal gecomen syn

Den 1 April
Anna
Louvys van Bengala en Maria van de Caep
Maria van de Caep

Den 15 dito (April)
Neeltie
Ockker Cornelis en Aeltie Gysberts
Beatris Gijsberts

Den 22 dito (April)
Alexander een vry slaef van de Ed. Heer van Goens bejaerdt

Den 8 Mai
Willem
een kint van Armosys suster
[peeten] Armosy en Jan Pasquael

Den 20 dito (Mai)
Claes
een slavin van halfslagt, Jannetie, de vader Dirck Corporael
getuige Marytie

Den 27 dito (Mai)
Sybrant  
de moeder Catrina van Bengale en de vader Jan Willemse Vermeulen van Utregt, vryman
Maria Mostert

Den 17 Jun
Isaack 
Johannes Overnej en Barbara Simons
Johannes Baecherus opperkoopman en juffr Francina van Reede

Den 29 dito (Jun)
Johannes
Hendrick Muller en Margarita Marquart
Judith Marquart en Jan Vlock

Den 8 Julii
Francina-Helena
de moeder Volandien een Malyasies slavyn en, de vader Steven Sinte-Pas soldaet
de agtbare Heer van Rede in syn [e] plaets stont de E. Heer [...therus], de Ed. Heer Commandeur van der [Stel], juffrou van Rede en juffrou Breugel

page 30

Den 29 Julij
Lourens 
Jan Andries van Ryssen en Lysbet Jans
Jan van Brienen

Eodem dito (29 Julij)
Susanna Maria beiaert, slavin van de Edele Heer Commandeur Van der Stell

Eodem dito (29 Julij)
Willem
Isabel van de Kaep, slavin, vader Guilliam in de Stall
(no witnesses)

Eodem dito (29 Julij)
Margareta
Anna van de  Kaep, slavin, vader is Guilliam Friesnet
(no witnesses)

Eodem dito (29 Julij)
Juliana
Catharina van de Kaep, vader monsr' Abraham de Linge [scren]
(no witnesses)

Den 19 Aug
Joanna
Calo, de vader Andries houtsager in't bosch
Marritie van de Caep

Eodem dito (19 Aug)
Angenietie
Cicilia van Angola, de vader Jan Herfst
Margarita van de Caep

Den 2 September
Joannes
Caspar Willerts en Arriaentie Sterrevelt
Joannes Smith en Catrina Brons

Eodem dito (2 September)
Joannes 
Andreas Beier en Catarina van de Caep
Joris van Stralen en Catrina Hilbrants

Den 9 dito (September)
Christyna
de vader onbekent, de moeder Maria haer slavin
Elsie van Suurwarden

Den 7 October
Antie
Matys Greve en Susanna Claesen
Aegie Rycks en Theunis van Schalckwyck

Den 14 dito (October)
Dirck Johannes 
Moeder Maria Sara een comp slavin, de vader Dirck Adam:
groot Armosij

Den 21 dito (October)
Maria een beiarde, een slavin van de company

5 November
een slavin kint, Diana
de moeder Meitze, de vader Jan van Sluis, timmerman
Maria een gedoopte slavin

Den 18 dito (November)
Jannetie
Diederyck Putter en Zacharia Wagenaer
Christina Stans

(apparently the same date - 18 November)
Sybilla
de moeder Meinte de vader Jan
Margarita [Lamniers]

(apparently the same date - 18 November)
Leendert
Gerrit Kloeten en Caet syn vrou
Catarina van Brienen

(apparently the same date - 18 November)
Hendrina
Cornelis Stevens Botma, en Jannetie Gerrits
Hendrickie Stevens

Den 16 Decemb.
Sibilla
de moeder Maria van de Caep, de vader Dirck Pr√¶torius
Jan Pasquael

Eodem dito (16 Decemb.)  Adam Sol
Sara de moeder slavine, de vader Niclaes Kleef
Jan Pasquael

Eodem dito (16 Decemb.)
Johannes Hendrick
de vader Hans Kuiper
Jan Pasquael

Den 30 Decemb.
Hendrick
Claes Gerritsen van Bengalen en Sara van Soloor
Armosy en Jan Pieters

Eodem dito (30 Decemb.)
Maria 
Anna Liberta van juff Coon
Margarita

 

  • Hits: 8142

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.