Skip to main content

1707 (letter 19 - Church board, Pierre Villiers, DeVilliers)

71
(B7 1707 written in pencil)
Cabo 1707

Aan den wel ed:le gestr:e heer
Wilhem Adriaan vander
Stel, raad extraördinaris
van India, gouverneur aan
Cabo de Goede Hoop &:a, &:a
midsgrs: aan den ee: agtb:r
raad dezes gouvernements.

Verthoonen met alle ootmoedigheijd en schuldige
eerbied, den kerkenraad /:uijt naame vande gantse
gemeente:/ aan Drakensteijn; hoe dat haar
supplianten, door haar hoog ed:n tot Batavia
is toegezonden, den eerw: predicant Franciscus
Le Bocq, als bedienaar des h: Godelyke
woords aldaar.

Opwelkens aankomste, zijn eerw: aan Draken-
stijn gekomen zijnde, alleenijk niet gevonden
heeft, een kerk ofte bekwaam huijs, omme de
chrijstelijke gemeenten te bedienen; zeggenede zijn
eerw: /:inde bij een geroepene kerkevergadering:/
van gantsen herten tot haar luijden te willen
overkomen, maar ommogelijk zijn verblijv
in het woeste veld niet konde neemen.

Waaromme de supp:ten tot maintenue van de
gereformeerde godsdienst /:met een h: ijver
aangedaan:/ zig keeren tot uwe ed:e gestn: en
uee: agtb:r

72

uee: agtb:r met ootmoedige beede dat aan
voorm: colonie, tot kosten vand' e: comp: mag
gestigt worden, een bekwaame plaats tot de
bediening van Gods heijlig woord, nevens een
noodig verblijv voor den eerw: dienaar der zelve.

Op 't welk vertrouw &:a &:a

Nous anciens de leglise de
Drakestiine voyant linpocibilite que monsieur
Le Boucq nostre tres honoré pasteur puise demeurer
parmy nous àcause quil ny a porrit de maison batie
pour son logement ny aulcune parmy les paisant
ou il ce puise. Loger ny mesme deglise pour prescher
la parolle de dieu q'uune pauvré cabane que lesdis
habitam ont batie avec de la boue et couverte
avec de lherbe voyant toutte les dificultes nostre
dit pastuer nous a dit quil demeureroy au cap
ne pouvant faire autrement jusque a ceque nos
seigneurs en maistre luy aye fait batir une maison
et une eglise mais en atandent nostre dit pasteur
nous promet de venir nous administres les sacrement
quatre fois par an nous y consontons vollontiers
voyant toutte les dificuiltes cy dessus

(signed) Pierre Villiers
DeVilliers

Signature Pierre Villiersnotes:

French addition by Pierre de Villiers
It basically states that the elders of the church at Drakenstein agree that monsieur Le Boucq cannot stay on as minister at Drakenstein to fill the vacancy. There is no church and no house for him. He cannot live or preach God's word in a grass covered mud-hut and will remain at the Cape until the authorities have built a church and house (Le Boucq had many more demands, see his letter dd. 14 Apr 1707). The elders also willingly give their consent to the proposal by Le Boucq, that he will visit Drakenstein 4 times per year to deliver the holy sacrament.


Source: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk: Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Kaap de Goede Hoop,1655 -1792

Citation: NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 71-72

  • Hits: 20364