Skip to main content

Cape Muster Roll 1661 - free men

(in the VC39 transcript the data is entered in 4 vertical columns, Vrijeluijden, Vrouwen, Kinderen, Nederlandse Dienaers)

page 9

Stevensgeselchap
Steven Jansz van Wageningen }
Hendrick Elbrechtsz van Ossen brugge } vrije luijden
Nederlandse dienaars
Willem Willems’ van Deventer
Pieter Jongh, van Stadtmeer

Vredensgeselschaft
D’Heer Commandr Riebeecq, voor d’helft } Vrijluijden
Jacob Cornelisz van Rosendael }
   Nederlandse dienaers
   Willem Pieters, van Nimwagen
   Jan Abrams fan der Bije

Harmansgeselchaft
Harman Remajenne van Ceulen } Vryijeluijden
Hans Ras, van Angel }
   Nederlandse dienaers
   Jacobu Bruyn, van Bon
   Hans Corn’ van tLegelant lis
   Jan Carels’ van Uijtrecht

Vrelants geselschat
Jan Martens’ de Wacht, van Vreelant }
Vrouw: Neeltje Ariens van Vreelant Vrijeluijden
Frans Gerrits’ van den Uijthoorn }
   Nederlandse dienaers
   Jan Severijns’ van Elserzee
   Hendricq Gijsb’ van Westerbeek

Particuliere landbouwers van d’Heer Comndr. Riebeeck

Uitwijck

Tieleman Hendricks van Uytrecht, Mr. Kneght }   2 kinderen
Vrouw: Mayken Hendricx van den Bergh        }
Nederlandse dienaers:
   Jan Verhagen van Arendonck

Bosheuwel

Barent Waenders van Barick, do.

page 10

Jan Pietersz van Caspel ter mare, lantbouwer
Nederlandsche dienaars:
   Hendrick Jansz, van Schaijck,
   Hendrick Hermans, van Inger,
   Mathijs Homs, van Coppenhaven

Jan Coenraet Visser, van Ommen
Nederlandse dienaers:  
   Hendrick Teman van Wenschenes
   Arent Theunis, van Duijsen
   Paulus Corn’ van Urdevoot

Cornelis Claes’ van Uijtrecht, eijgenaer
Nederlandse dienaar:
   Jan Homs, van Groeningen

Harmen ter Schelhoven, ende    } in Compie.
Hendrick Comments Hogeveen  }
Nederlandse dienaars:
   Jan Wessels van Havelbeecq

Jacob Cloeten, van Ceulen, vrijborger
Vrouw: Fijckje Raderottjes van Oijt         3 kinderen
Nederlandsche dienaars:
   Taecke Sybolts van St. A[er]bercq
   Bastiaen Castier, van Oostenden

Saldanhabaij vaerders

Gerrit Harmans’ van Deventer
Thomas Christoffel Muller, van Leijpsigh
Bartholomeus Borns, van Waerden
Nederlandse dienaars:
   Cornelis Cornelis; van Rotterdam
   Hendricq Barents’ van Leeuwarden
   Hans Louijs, van Amsterdam

Page 11

Leendert Cornelis’ van Levenhuijsen,
houtsager en timmerman
Nederlandse dienaars:
   Jaques Brackenij
   Jacob Hendricks Pot
   Roeloff Kief, van Liet
   Coenraet Claes’ van Delft
   Torckel Troens’ van Laerwijck
   Claes Topher, van ‘t Joumarum
   Hendricq Dircxs, van Embden
   Hendricq Hendricxs
   Cornelis Jacob’ van Voorhout
   Andries Tijss, van Maesterlant

Hendrick Hendricxs Boom, van Amsterdam
Vrouw: Annetje Joeris van Amsterdam             5 kinderen

Jan Reijmans’ van Amsterdam
Vrouw: Lijsbeth Jans, van Amsterdam             2 kinderen

d’ Wede. Van jan van Harwarden,
   Johanna Bodijs, van Doesburgh                   3 kinderen 
Nederlandse dienaer
   Harman Hendricx van Enschede

Jurrien Jans’ van Amsterdam, tapper
Vrouw: Jannetjen Ferdinandus van Cortrijck     1 kind
Nederlandse dienaer
   Isaq Pieters, van Leeuwarden

Hendricq Hendrikcks, van Leerwarden, cleermaker
Vrouw: Grietje Frans’ Meeckhoff                      1 kind
Nederlandse dienaar:
   Crijn Anthonisz van Gouda

Elbert Dircxs’ van Emmerick, cleermr.
Vrouw: Christina Dons, van Doesburgh            1 kind

page 12

Pieter Cornelis’ van Langesont, visser
Vrouw: Annetjen Bruijns van Langesont
Nederlandsche dienaar:
   Jan de Wolff

Carel Braens, van Stockholm, do.
Nederlandsche dienaar:
   Teunis Prs’ van Maesterlant

Wouter Cornelis Mostaert, steen backer
Vrouw: Hester Weijers van Lier                      1 kind
Nederlandsche dienaar:
   Pr. De Puijt, van Yperen

Dirck Jans’ van Petten, metselaer
Hendricq Stelman van Hamburg, do.
Jan Staets van Bergern in Wijnox

Inde Keucken van de borsten van deses
Nederlandsche dienaar:
   Pr van den Bos, van St Amant

Marten Jacobs’ van Amstertam, thuijnman,
Vrouw: Catelijntje Abrams, van Rijssel
Nederlandsche dienaar:
   Anthony Jans’ van der Schuijn

  • Hits: 10934