Skip to main content

Cape Muster Roll 1665 - free men

1665

page 26

Carel Broers van Stockholm vrij visser
Ned dien    Cornelis Adriaensen van L[eeuv]en

Pieter Cornelissen van [Langesont], vrij visser en Annetje Bruijns van [Langesont]

Thieleman Hendricqsen van Uijtregt, lantbouwer, en Maijken Hendricx vanden Bergh   2 kinderen
Ned. dien.    { Pieter vande Westhuijsen 
                   { Evert Jansen van Toonderen
                   { Laurens Cornelisz vn Gottenburg
                   { Cornelis Leendertsen van Strijen

Jacob Cloeten van Ceulen, ditto (= lantbouwer?) en Fijtge Raderootjes van Keulen . 4 kinderen
Ned. diens.   { Albert Gilhuijszen van Berg[s]tervoort
                    { Willem Jansen van Amsterdam
                    { Jacob Hendricqsen van Campen

Jan Coenraet Visscher van Ommen en Geertje Gerrits van Hardenberg 4 kind:r
Ned. diens.   { Jan Cornelisz van Strijen 
                    { Paulus Cornelisz van Uitwoudt

Willem Willemsen van Deventher en Maria Jans van ...
Ned. diens.   { Jan Goldenbergh Wolff
                    { Jan Catten van Lillo jongen

Pieter de Jongh van Statmeer en Annetje Barents van Embden
Ned. diens.   { Robbert Jansen van Amsterdam

page 27

Hans Rasch van Angel en Catharina Uftingh van Lubecq
Ned. diens.   { Bastiaen Jacobsen van Raemsdonck
                   { Dirck Pietersen van Dordrecht jongen

Frans Gerritsen van den Uithoorn, en Neeltje Jacobs Rosendael
Ned. diens.   { Gillis Gillissen van Haerlem
                   { Claes Gerritsen van den Uithoorn
                   { Marten Cornelisz van Sevenbergen

Jan Pietersen van Caspel ter Mare en Biateris Weijman van Uijtrecht
Ned. diens.   { Jan Teeckes van Nes
                   { Leendert Martense van Barendregt

Cornelis Claessen van Uijtrecht
Ned. diens.   { Hendrik Woutersen v. Uijtrecht

Claes Jansen van Meldorp      }
Jan Verhagen van Arendoncq    } houtsaeger
Claes Eldertsen van Meldorp     }
Ned. diens.   { Cornelis Jacobsen van Voorhout 
                   { Ghijsbert Claessen van Stekelenburg
                   { Harman Jansen vande Noorthoorn

Jan Reijnersen van Amsterdam en Elisabeth Jans van A’dam . 1 kind

Hendricq Dircxsen van Emden

Jacques de Brackenij vrij wagemaker

Steven Janssen van Wageningen, lantbouwer
Ned. diens.   { Hendrick Gijsbertsen van Amersfoort
                   { Matthijs Hansen van Coppenhagen
                   { Hendricq Jansen van Montvoort

page 28

Jacob Cornelisz van Rosendael en Catharina van den Bergh
Ned. diens.   { Hab Samuelson van Oldenb.
                   { Claes Aertsen van Uijtrecht

Leendert Leendertsen van Haerlem

Marten de Conigh van Hamborch do.
Ned. diene.     Christoffel Scholte van Campen

Andries Roelofsen van Hilversum

Matthijs Coeijmans van Heerenthals

Hendrick Reijnste van Dircxlant, timmerm’ en Barbara Geens   3 kinderen
Ned. dienr.   { Jan Jansen van Enckhuijsen

Wouter Cornelisz. Mostaert, vrijsteenbacker en Hester Weijers van Lier, 1 kind
Ned. diens.   { Dirck Jansen van Petten
                   { Hendricq Hendricksen van Schutteron 
                   { Willem Cornelisz van Uijtrecht
                   { Anthonij Jansen van Sleeswijk
                   { Pieter Michielsen van Coppenhagen

Elbert Diemer van Emmerick, vettewarier, en Christina Does van Doesburgh 2 kinderen

Juriaen Jansen van Amsterdam, herbergier, en Jannetje Ferdinandus van Cortrijcq 1 kind
Ned. dienr.      Hendricq Barentsen van Leeuwarden

Jan Ysraelsen van Barkelo, kleeremaker en Hilletje Redoucx van Amsterdam
Ned. diens.      Arent Israelsen van Barkeloo

Page 29

Hendricq Hendricxsen van Zeurwarden, herbergier en Grietje Farns Meckhoff van Steenwijk, 2 kinderen
Ned. diens.     Jan Staets van Winoxbergen

Thomas Christoffel Muller, vrijbakker, en Catharina Croons, van Bommel, 2 kinderen

Jan Martense de Wagt, van Vrelant, herbergier en Neeltje Ariens van Vrelant 1 kint

Harmen Remajenne van Ceulen, coperslager

Bartholomeus Borns van Waerder, saldanhia baij vaerder en Theuntje Bartholomeus

 

  • Hits: 9713