Skip to main content

Cape Muster Roll 1667 - free men

Lijst van alle de vrijlieden
sooals deselve Medio April deses
jaers 1667 alhier zijn bevonden

Page 31

Frans Gerrits van den Uthoorn, getr. met Neeltje Jacobs, van Rosendael
Knechts i d    { Claes Gerrits van den Uthoorn
                    { Gijsbert Claes’, van Amsterdam

Carel Broers’, van Stockholm
do. knechts    { Jan Cornelis’ van Strijers
                     { Ernst Claes’ van Fredrickstad
                     { Gillis Gillis’ van Haerlem

Thielman Hendricx, van Utrecht
getr. met Maijken Hendricx van den Bergh.
do. knechts    { Albert van Campen, van Campen
                     { Pieter vande Westhusen
                     { Laurens Corenlis’ van Gottenb.
                     { Jeronimus de Vos van Gent.
                     { Jan van Leuven 
                     { Adriaen Hitsen van Naerden
                     { Hendrk Dircx van Bremen
                     { Jan Mahen, van Middelburgh.

Jacob Cloeten, van Ceulen
do. knechts    { Jan van Gorcum, van Rotterdam
                     { Claes Vechtman, van Tirole
                     { Jacob Cornelisz [Sem], van Amsterdam

Page 32

Willem Willems’ van Deventer, geh. met Maria Jans’ van Hardenbergh
do. knechts    { Hendrick Baert van Haringen 
                     { Jan Egberts’ van Utreght

Willem Schalck, vande Merwede
do. knechts    { Hendrik Coster van Stift Minden
                     { Jan Cornelis’ van Oudbeijerlant
                     { Hendr. Paulus’ van Dorth
                     { Pieter Hendricx van Hasfelt.

Pieter Jong, van Stadmoor, geh. Met Annitje Barents van Emden
do. knechts    { Dirck Cornelis’ Widdelwaert

Hans Ras, van Angel, gehl met Catharina Ustincx van Lubecq
do. knechts    { Matthijs Hoff van Aernhem
                     { Albert Matthijs’ van Wesel

Dirck Andolphs’, van Lnagesont, vrijsmith
do. knechts    { Francois Bastiaen v. Arement.
                     { Andries Bescoo van Brandenb.

Jacques Brakenij, van Bergen in Henegouwen
Steven Jans’ van Wageningen
Hendr. Wouters’ vann Utreght
                      Jan van Vleuten
                      Gerrit Hendricx van Campen

Page 33

Leendert Leenderts’ van Velsen
do. knechts    { Matthijs Talake van Neuremb.
                     { Marten de Rue van Tiel

Claas Jacobs’ van Meldorp
do. knechts    { Harman Jans’ van de Noordhoorn
                     { Cornelis Jacobs’ van Voorhout
                     { Pieter Claas’ vande Linde

Jacob Cornelis’ van Rosendael, geh. Met Catharina van den Bergh
do. knechts    { Leendert Jans’ van Gieselen
                     { Claes Aerts’ Goes.

Jan Pieters’ van Caspel ter Mare geh. Met Beatrix Weijman van Uttr.
do. knechts    { Hendrick Harmans’ van Ingeren 
                     { Hendrick Alberts’ van Eupe
                     { Leendert Martens’ van …
                     { Jasper de Smit van Middelburg

Hendrick Hans, van Ceulen
                      Robbert Maurits van Amersfoort
                      Gijsbert Claas’ van Steeckelenburg 
                      Jan Hendricx van Bergen in Noorwegen

Hendr. Dircx, van Emden, in ‘t bos
do. knechts    { Jochem Stalper van Leijden
                     { Jean Isacq Griewaert
                     { Hendr. Jans’ van [Me]ntfoort

Page 34

Jan Coenraet Visser, van Ommen geh. met Grietje Gerrits van Hardenb.
do. knechts    { Zacharia Peters’ van Straelsunt
                     { Jan Catou van Lillo
                     { Jacob Cornelis’ van Dantzigh
                     { Dirck Pieters’ van Tonderen
                     { Jan de Wolff van Hamb.

Cornelis Dircx van Zanten.

Wouter Mostaert, geh. met Hester Weyers
do. knechts    { Jan Takes, van Nes 
                     { Francois Schanfelaer van Gent

Joris Jans’ van Amsterdam geh. Met Jannetje Ferdinandus van Ostende
do. knechts    { Hendrick Barents’ van Leeuwaerden 
                     { Arnoldus Willems’, van Wesel

Jan Ysraels’ van Borkelo, geh. met Hilletje Jans’ van Amsterdam
do. knechts    { Pieter Jans’ van Nimwegen
                     { Jan Jans’ van Enckhuijsen

Elbert Diemer, gehuut met Christina Does, van Doesburg

Page 35

Jochum Marcquart van Gorcum ende Coenraet van Alten burgh
do. knechts    { Hans Wolff van Faer
                     { Jan Everts’ van Wesel
                     { Zacharias Cornelis’ van Emden
                     { Gijsbert Gijsberts van Bakenes
                     { Pieter Cornelis’

Matthijs Coeymans, van Herentals, geh. met Catharina de Clerck van Philipina

Jam Maretens’ de Wacht van Vrelant gehuwt met Neeltje Arents’ van Brederode
do. knecht        Jan Baarten, van Middelb.

Harmen Remajenne

Thomas Muller, van Lijpsigh, geh. met Catharina Croons, van Bommel

Hendr. van Zuerwaerden, geh. met Grietje Frans, van Meerhoff.
do. knecht         Jan Staets van Wijnoxbergen

Hendr. Rijnste, van Dirxlant, geh. met Barbara Geens, van Amsterdam

Jan Reijniers’, van Amsterdam, geh. met Lijsbeth Jans, van Amsterdam

Hendr. Jans de Bruyn van Kniphuijsen
do. knechts        Jan Hendr. Vlack van Meurs

Bartholomeus Borns, van Waerden geh. met Theuntje Bartholomeus van Rosendael

Arent Ysraels, van Berkulo, bode

Anthony van Malacca, geh met Annike van Bengalen

Gerrit Pieters’ van der Bijl, vrij timmerman

 

  • Hits: 9848