Skip to main content

Cape Muster Roll 1658

Transcribed from Cape Archives Verbatim Copies VC39 vol 2, secion headed:

Monsterolle van d'officieren
matroosen ende soldaten bescheij-
den in't for de Goede Hope, aan
Cabo de Boa Esperance den
15en Februarij 1658

page 22

Vryluijden

    Stevens Compie.

Stevem Jansz, van Wageningen   } eijgenaers
Hendrik Elbertsz, van Ossenbrug  }
Willem Wilhelms, van Deventer, in haer dienst

    Vredens Compie.

Otte Jansz van Vrede              } eijgenaers
Jacob Cornelisz van Rosendael }
Hendrick Fransz, Knipbergen in haer dienst

    Hermans Compie.

Herman Remajenne van Keulen  }
Jan Martensz de Wacht              } eijgenaers
Jacob Cloeten, van Ceulen         }
Hans Cornelisz van t'Legelant List, in haeren dienst

page 23

    Brinckmans Compie.

Caspar Brinckman, van Vreedenhorst  } eijgenaers
Warnar Cornelisz van Nunspeet          }
Gerrit Sandersz, van Blecksum  } in haer
Thomas Robbertsz, van Kint      } dienst

    Vasagies Compie.

Pieter Visagie, van Antwerpen      }
Jacob Teunisz van Coultgensplast } eijgenaers
Frans Gerritsz, van den Uijthoorn }
Symon Jansz, in't Velt van Dorth  }

Henrick Henricksz Boom,  eijgenaer
Herman Evertsz Gresnich van Uttrecht  } in sijn
Cornelis Claesz, van Utrecht                 } dienst
Dirck Meyer, van Lunenborch               }

Jan Reyniersz, van Amsterdam,  eijgenaer
Wouter Cornelis Mostert,   d[it]o
Jan van Passel, van Geel           }
Roeloff Hanse, van Christianna  } in haer diensst
Claes Schrijver                         }

Hendrick Henricksz, van Zurwarde } Vrijborgers en
Elbert Dircksz, van Emmerich        } cleermaeckers

Christiaen Jansz, van Hoesum    } vrije
Pieter Cornelisz, van Langesont  } wiltschutten

page 24

Jan Claesz Vetteman, van Amsterdam
     vrij borger en chirurgijn
Isaack Manget, van Geneve, in sijn dienst

Jurgen Jansz, van Amsterdam    } Eijgenaers
Gerrit Hermansz, van Deventer  } van de
Thomas Christoffel Mulder         } Saldanha
     vaert om traen te branden, vissen, etc.
Cornelis Cornelisz, van Rotterdam  } in
Bartholomeus Borns, van Waerden } haerl.
Henrick Barentsz, van Leeuwarden } dienst

Leendert Cornelisz, van Sevenhuijsen, hout-
     sager, ende eijgenaer van gedeelte boscagie
Dircq Dircqsz, van Ceulen          }
Carel Broersz, vann Stockholm   }
Christoffel Coenraets                 }
Jan Jansz Macca                        } in sijn dienst
Claes Fredricksz van Amsterdam }
Wilhelm Gon, van Ketanes          }
Christoffel Braeckermeulen         }

Dirck Ariensz Vreem, van der Mere  } vrij timmer-
Pieter Paulusz Cley, van Delft          } lieden
Michiel Bartholomeusz, van Swol, in haer dienst

Jan Sachariasz, in der Bouckhouder ende
     adsistenten dienst,om voor haer te coocken

Hans Jacobsz Liski, in des sageants dienst ad idem

---

Summa 189 zielen woonende aen de Caap
onder de gehoorsaamheijt vande Nederl.
Geoctroijeerde Oos Indische Compie.XXXXXXVC 39 vol 2

  • Hits: 10993