Skip to main content

Free men (Vrijluijden) 1679 pdf format (complete transcript)

The Nationaal Archief, Den Haag, VOC inventory 4014, folio 546, film nr. 4903; the common roll of all the freemen, wives, hands(labourers), and Slaves, Corn and (their) further moveable and fixed effects, as found today the 8 and 9 April [1679] at the Cape of Good Hope as per the listing by us, the undersigned ...(Generale Rolle van alle d' Vrijluijden, Vrouwen, Knechten, Slave[n, Slavinn]en, Hawe en vordere Roerende, en Onroerende Effecten, soodaanich als de selve op huijden den 8 en 9 april [1679] aan de Cabo d[e Boa Esper]ance bij opneeminge van ons, ondergeschreven in maniere als volgt sijn [...gevond]en.

Transcribed by Corney Keller.

The link below is to the complete transcript in pdf file format:

Free men (Vrijluijden) 1679 pdf format

  • Hits: 7827