Skip to main content

Cape Town Baptisms 1699

(page 10 continued)

11 Jan: 1699
gedoopt het kint van Jan Sieck, en
Gertruyd Helmes, onder getuyge van Arie
van Wyck en Cornelia Helmes, gent:
- Johanna

25 Jan: 1699
gedoopt het kint van Hugo de Goijer, en
Christina de Beer, onder getuyge van
Hendrik de Goijer en Metje Kemels, gent:
- Anna Helena

15 Febr: 1699
gedoopt het kint van Willem Mensing
en Maria Tas, onder getuyge van Henning
Huijsing en Maria Lindenhof gent:
- Margareta Maria

(the following entry was inserted here in the register between 15 Feb and 1 Mar on request. The actual baptism however was performed aboard the ship 'Stad Keulen' by Rev. Bartoe on the date below. If this date is correct, it would mean the baptism took place before the fleet departed from Texel on 22 Sep 1998.)

5 Sept: 1698
gedoopt het kint van Johannes van Helsdingen
en Anna Miene onder getuyge van
Johannes Rotterdam en Maria [Severinck] gent:
- Jan Hendrick
sijnde gedoopt door d:us Bartoe
op 't schip Keulen, versogt om alhier in te boeken

1 Mart 1699
gedoopt het kint van Dirck Koninghoven
en Jannetie Bort onder getuyge van
Douwe Steijn en Maria Loose gent:
- Hendrick

2 Mart 1699
een kint van Jan Lambertz Myburg
en Lijsbet van Wyck, onder getuyge van
Christianus Boerdo[.n] en Constanty vande
Cust gent:
- Aeltie

page 11

[.]5 april 1699
een kint van Christoffel Haezewinckel
en Margreta Clement, onder getuyge
van Melchior Kemels en Mietje van
Velthuysen gent:
- Isabella

Eod: dito
van Rijnier Louwrenz en Alida
Verschuer, onder getuygen van Lubbert
Pieterts (sic) de Graef en Jannetie Verschuer gent:
- Hendrick

Eod: dito
van Guilliam Visagie en Gerrijtie
Prinslo onder getuyge van Laurens
Heijns en Catrina Kien gent:
- Pieter

19 April 1699
gedoopt een kint van Pieter
Joost van Dyck en Catharina
Verburg, onder getuyge van Steven
Vermij en Geertruyd de With gent:
- Hendrick

[3] Maij
van Paulus Barhuijs en Willemijntie
[Heerena], onder getuyge van Dirck
Verdoes en Magdalena Wendels gent:
- Cornelis Martinus

[3] Maij 1699
van Jan Mostert en Elisabet
Neumaijers, onder getuyge van
Maria Nieuwenbroeck gent:
- Cornelis

10 Maij
van Jan Louwrentz en Elisabet
Michielse onder getuyge van Matthijs
Michielse en Trijntie Offings gent:
- Anna Catrijn

[10] Maij
van Rijnier vande Sande en Elsje Bason
onder getuyge van [Jan] Bason en Helena
[xxx] Bason gent:
- Nicolaes

page 12

[10] Maij 1699
van Helmert Paal en Jacoba
vander Harde gent:
- Aagtie

17 Maij
van Abrahm Diemer en Anna
Elisabet Snewint, onder getuygen van
Hendrick Snewint en Christina Diemer
huysvrouw van Jan Blesius, gent:
- Christina

24 May
van Dirck Verweij en Geesje
Vissers gent:
- Marretie

24 Maij
van Pieter Christiaense en [Remina]
Carels, onder getuygen van Willem Widerholt
en Henderyna gent:
- Carel

31 Maij
van Jan Eijs en Lysbet Roda
onder getuyge van Claas Loupser en
syn huysvrouw Engeltie Quint, gent:
- Aaltie

31 Maij
van Joost Strijdom en Marij Ras
onder getuyge van Marten van Meeckelenburg
en Louwerensje Cornelisse gent:
- Catryntie

31 Maij 1699
van Jan Janse Visser en Catryn
Jans gent:
- Geertruyd

7 Junij
van Gerrit Janse Visser en Jannetie
Tielmans, onder getuygen van Geertruy Helmers gent:
- Johanna

Eodem: die (7 Jun)
van Jacobus Paale en Barbara
de Jonghe, onder getuygen van Pieter
Christiaense en Ermina Carels, gent:
- Willem

[..] Juny
van Evert Pieterse en Susanna
Catrina, onder getuygen van Arij Jansen
en Marretie [...] gent:
- Willemijnt

page 13 (fo. 9)

14 Junij
van Jan Davidse Muer, en
Willemijna van Strije onder getuyge
van Guilliam Visage en Aeltie Amyde gent:
- David

21 Junij
van Christiaan Elerts en Barbara de
Savoije onder getuyge van Margareta
de Savoije gent:
- Anna Margareta

28 Junij
van Jan Martense Knuppel en
Margareta Christiaanse onder getuyge
van Hendrik Mulder en Margreta Hobi, gent:
- Henderick

28 Junij
van Pieter Hielkens en Marta
Martenze onder getuyge van Aeltie
Amijde gent:
- Hielke

28 Junij 1699
van Durand Souliers en Marta
Petel gent:
- Susanna

28 Junij
van Coenraet Visser en Marij van
Negapatnam onder getuyge van
Hendrik Willemse en Marta
Manuels gent:
- Maria

26 Julij
van Jacob Arentz vander Hyden
en Catrina Rou onder getuyge van
Willem Preminck en sijn huysvrouw gent:
- Jacobus

Idem (26 Jul)
van Michiel Bason en Maria Daansdons
onder getuijge van Gerrit Bason en Helena
Clemet gent:
- Arnoldus Willemsen

Idem (26 Jul)
van Jacob Mouton en Maria
Villiere gent:
- Margareta

page 14

13 Sept:
gedoopt het kint van Willem ten
Damme en Helena Gulixs, onder getuijge
van Maria Rosendael gent:
- Willemina Adriana

11 Octob:
van Pieter vander Poel en Johanna
Vijant onder getuijgen van Melchior
Kemels en Christina Stans gent:
- Elijsabet

11 Octob: 1699
gedoopt het kint van Pieter van Coelse
en Magdalena van Bengale onder
getuijge van Margareta van Hof gent:
- Marij Pieter[se]

25 Octob: 1699
van Jillis Solier en Anna
Rosijn gent:
- David

8 Novb: 1699
van Johannes Heufke en Aletta
Botma, als getuyge Cornelis Botma
en syn huysvrouw gent:
- Cornelis

Eodem die (8 Nov)
van Jan Niemant en Anna Margareta
Putters onder getuyge van Claas Holm
en Jannetie Putters gent:
- Anna Margriet

15 Novb: 1699
van Matthijs Wigman en Jannetie
Verschuer onder getuyge van Rynier
Laurenz en Aeltie Vershuer (sic) gent:
- Marretie

(no date is given for the following entry. The two entries following it are of the same date as the one above, suggesting that this one has the same date - 15 Nov 1699.)
van Jacobus de We[t] en Christina Berg
getuyge Albert Coopman en Agneta
vander Graght gent:
- Olof

Eod: die (15 Nov)
van Michiel Cornelisse en Cornelia
Michielse, getuygen sijn Pieter Claas
en Annetie Pauls gent:
- Claas

Eodem die (15 Nov)
een kint gedoopt onder getuygen van
Jan Ebbenga en Eusebya Overnij
gent:
- Jan

page 15 (fo. 10)

20 Deceb: 1699
van Gerrit Myer[t] en Susanna
Costu, onder getuyge van Jesaias
Costu en Maria Mostert gent:
- Jesaias

  • Hits: 7371

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The baptisms cover pages 1 through 87 and 126 through 143 of this register.

Citation instructions