Skip to main content

Cape Town Baptisms 1700

(page 15 continued)

24 Jan 1700
gedoopt een kint van Jan Lambertze
en Sophia Syanck onder getuijge van Joost
Strydom en Johanna Bor[t] gent:
- Barbara

7 Feb:r 1700
van Jan Brons en Maria Copermans
onder getuyge van Jan Dirx de Beer met
Maria van Lichtenberg gent:
- Johannes

14 Feb:r
gedoopt een kint van Cornelis van Neck
en Elisabeth Smit onder getuyge van Johanna
Vijand gent:
- Elisabeth

Eod: (17 Feb)
gedoopt een kint van Willem Widerhold en
Hendriette Wittebols, gent:
- Geertruij

27 Feb:r
een kint gedoop van Paul Heijns
en Maria Schalk, onder getuigen van
Aaltie Verschuur, gent:
- Maria

14 Mart:
een kint gedoopt van Jan Baptista
en Elisabet Vyand, onder getuygen van
Pieter vander Poel en Johanna Vyand
gent:
- Cornelis

15 Mart
een kint gedoopt van Pieter Jolbus
en Margarita [L]e [S]ebre, onder getuyge
van Adriana van Soertermeer gent:
- Adrian[us]

Eod: (15 March)
gedoopt een kint van Jan Cornelis
Stip en Jannetie Aarsen, onder
getuyge van Judith van [Hoornt], gent:
- Maria

20 Mart:
een kint van [Jannetie van Wyk
onder getuygen van xxx] Pieter
Nor[l]e en Catarina Coemans, onder
getuyge van Jacobus Paarsen, gent:
- Pieter

page 16

20 Mart:
een kind gedoopt van Willem van
Riemhdijck en Margarita Breuckman
onder getuijgen van Aletta Breukman [gent]
en Jacobus Maurus gent:
- Aletta

18 April
een kint van Jannetie van Wyk, onder
getuyge van Claaz Cornelis en Sara
Leendertz, gent:
- Margrieta

18 April
een kint van Dirck Koninckshoven
en Jannetie Bort, onder getuyge van
Isak Hommers en Maria Loose gent:
- Hendrik

Eod:
een kint van Willem Bason en Helena
Clemet onder getuyge van
Oelof Bergh met Margareta
Clemet, gent:
- Mattijs Michie[l]

Eod: die 1700
na voorgaande b[y]elydenis gedoopt
- Cicilia

25 April
een kind van Hendrik Zegers en Helena
van Westhuysen, onder getuyge van Cornelis
Nieuwkerken en Maria vander Westhuysen gent:
- Maria

9 Maij
een kind van Christiaan Coetse en
Judith Klink onder getuyge van Johannes
Coetze en Hillegond Boon gent:
- Johannes Christiaanse

16 Maij
een kind van Pieter Janse Lou en Elisa-
beth Wendels onder getuyge van Jacob
Janse Lou en Elisabeth van Brakel gent:
- Jacobus

Eodem die
een kind van Abraham Dirx en Catri-
na Smiths gent:
- Hendrina

Eodem die
een kind van Marta Manuels, onder
getuyge van Jacob Mauruz en Catrina
Vermeulen gent:
- Willem

23 Maij 1700
een kind van Jan Brommer en Anna
Scalwyk onder getuyge van Antonij Schalwyk
en Catrina C[...] gent:
- Nicolaas

page 17 (fo. 11)

13 Junij
gedoopt het kind van Petrus Kalde
en Cornelia van Benthem, gent:
- Cornelia Petronella
onder getuyge van Abraham van Benthem
en Maria then Bergh

Eod: die
van Jan Meerland en Christina
Stands, onder getuijge van Hendricus
Muncherus en Elsje Suurwaarde gent:
- Jan Bernhardus

Eodem die
van Steven Vermij en Aletta van Nes
onder getuige van Jacob Voges, en
Hendrina van Ottelen gent:
- Johannes

20 Junij
van Hendrik Mulder en Margareta
Marquart, onder getuige van Catrina
Mulder gent:
- Christoffel

(no date)
van Rijnier Louwerenz en Aaltie
Verschuur, onder getuyge van Paulus
Heijns met Jannetje Verschuur
gent:
- Geertie

4 Julij
van Adam van Nieu[kxxx]wenbrock
en Maria Mostert, onder getuyge van
Woutrina Mostert gent:
- Pieternella

Eodem die
van Willem van Zijl en Christina
van Loveren gent:
- Johannes

25 Julij
van Christoffel Groenewoud, en Catarina
Numan onder getuijgen van Jan Voslo, gent:
- Christoffel

Eod: die
van Christiaan Wijnogh, en Joanna
Schilperoort onder getuygen van
d' heer Samuel Elzevier en Sara
Catrina Elzevier, gent:
- Anna Maria

Eod: die
van Pieter Lens en Margareta Blaupard
onder getuyge van Jan Barentse, en Catrina Blaupard, gent:
- Gommer

page 18

8 August:
van den edelen heer Willem Adrian
vander Stell, en mevrouw Maria de
Haeze, onder getuygen vande edele
heer Simon vander Stel oud-
goeverneur en raed ext: van Ned: India
gent:
- Willem Adriaan

5 Sept:
van Lambregt Pieterse vander Schelde
en Maatytie Christiaanse onder getuyge
van Susanna de Klerk gent:
- Jacobus

Eod: die
van Koen Jacobse Scheeper en
Teuntie Gijsberts gent:
- Gerrit

12 Sept:
van Johannes Elzevier en Elysabeth
de Jongh gent:
- Abraham

19 Sept:
van Evert Pieterz en Susanna
Catrina, onder getuyge van Claas
Jansen Hofland en Aaltie vander Meulen
gent:
- Aaltie

26 Sept: 1700
van Hans Jurrien van Salsburgh
en Elysabeth Louwiese, onder getuyge van
Domingo van Bengale en Anna Louise
gent:
- Johannes

Eod:
van Jacob Pieterz Bodestyn, en
Aaltie Visschers gent:
- Johanna Sachari[a]

Eod:
van Johannes Swellingrebel en
<Johanna> [xxx] Cruse onder getuygen van
Aletta Cruse en Jacobus Cruse
gent:
- Hendrik

3 Octob:
van Christoffel Armregt en Elysabeth
Markense gent:
- Wilhelm

page 19 (fo. 12)

3 Octob:
van Maria Evertz, onder getuyge
van Bastiaan Colijn en Cornelia
Everts, gent:
- Evert

14 Novb:
van Paulus Barhuijs en Willemyntie
Heere, gent:
- Antie

21 Nov:
van Johan Blesius en Christina
Diemer, onder getuygen van Adriaan van
Rheede en Christina Does, gent:
- Johanna Adriana

21 Nov:
van Ocker Olivier en Aaltie Verwij
gent:
- Hendrik

21 Nov:
van Jacob Pasa en Barbara de
Jonk, onder getuyge van Willem de
Jonk en Catrina de Jonk gent:
- Catrina

12 Decemb: 1700
van den cap:tyn Oelof Bergh en
Anna de Konink, onder getuyge van Jacobus
de Wet, en Christina Bergh, gent:
- Engela

26 Decemb:
van Wilhelm Corsenaar en Ca-
tharina Cruse, onder getuijgen van
Samuel Corsenaar en Joanna Cruse gent:
- Johanna

  • Hits: 7090

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The baptisms cover pages 1 through 87 and 126 through 143 of this register.

Citation instructions