Skip to main content

Cape Town Baptisms 1701

(page 19 continued)

2 Jan 1701
van Hugo de Goijer en Christina de
Beer, onder getuyge van Jan Dirks de Beer
en Anna Cornelia de Beer, gent:
- Johannes

9 Jan:
van Michiel Lij en Engeltie
Breda gent:
- Catrina

16 Jan:
van Johannes Maurits en Lucretia
Pieters, onder getuygen van Willem Penning
en syn huysvrouw Catrina Vos gent:
- Jurianus

Page 20

30 Jan: 1701
een kind van Burgert Brand en
Catharina Harst, gent:
- Christoffel

13 Feb:r
een kind van Jan Wessels, en Helena Bezuijen,
onder getuyge van Jan Blesius en Cornelia
van Benthem, gent:
- Hendrik

13 Feb:r
een kind van Arend vander Hijden en Catrina
Rou, gent:
- Jacobus

27 Feb:r
een kind van Jan Brink, en Jacomina Paddezon,
onder getuijgen van Johannes Pitius en Sara
Paddezon gent:
- Margareta

6 Mart:
van Dirk Verwij en Geesje Vissers gent:
- Marretie

13 Mart:
van Isak Constant en Johanna Butler
gent:
- Laurens

13 Mart:
van Christiaan Elers en Barbara de
Savoye, onder getuyge van Hermanus Elers
en Christina van Loveren, gent:
- Ernst Christiaanse

13 Mart
van Kornelis Nijs en Dirkje Westerhoud,
onder getuijgen van Francois Guto, en Alida
de Lange, gent:
- Johannes

20 Mart:
van Gerrit Gerritze van Oldenburg,
de moeder Susanna, onder getuyge van Jan
Versluijs en Anslaar gent:
- Hermanus

3 April
van Johannes Ebbinga en Geertruij
Ibrig, onder getuijgen van Jacobus
Victor en Geertruy de Wit, gent:
- Jan Hendrik

3 April 1701
van Jan Nijs en Elisabet Fockelse
onder getuijge van Jacob Pasa met
Pieterje Willems gent:
- Johannes

page 21 (fo. 18)

3 April 1701
van Isaak Hommes en Maria van
Luchtenburg, onder getuyge van
Jannetie Bort gent:
- Wouter

17 April 1701
van Gabriel Doman en Elisabeth
Adriaanse, onder getuijgen van Lambert
Adriaanse en Anna Pieterze gent:
- Anna Dorothea

24 April
een kind van Joost Strijdom en Maria
Ras, onder getuyge van Matthys Ocker
en Laurentia Cornelisse gent:
- Helaatje

24 April 1701
van Joost Pieters van Dyk en Lysbeth
van Wijk, onder getuyge van Pieter
de Gryp en Caspara van Staden
gent:
- Willem

8 Maij
van Abraham Diemer en Anna Elisabeth
Snewind, onder getuijgen van Adriaen van
Rhede en Abigael Vroom, gent:
- Catharina

22 Maij
van Johannes van Helsdingen en Anna
Meijne, onder getuijgen van Abraham
Mens, en Magteld van Dieden, gent:
- Maria Elisabeth

19 Juny
van Adolph Engels en Catrina
Ordenbach, onder getuyge van Jan Coetze
en Hillegond Boon, gent:
- Cornelia Elisabeth

26 Junij
van Michiel Bazon en Maria Daaldons
onder getuyge van Jacobus van As,
en Elsje Bazon, gent:
- Michiel

26 Junij
van Godefridus van Holten, en Catrina
Elisabeth de Lange, onder getuyge van
Abraham Aarnouds, door de vader selve
alhier op de rheede leggende gedoopt
- Abraham

(Rev. Godefridus van Holten was minister, and Abraham Aarnoudtz a merchant on the ship 'Gouden Phoenix' which lay at anchor in Table Bay from 23 June to 10 July 1701)

page 22

3 Julij
een kind van Petrus Kalden en
Cornelia van Benthem, onder getuijge
van mej:r Catrina Elzevier en d:us
Arnoldus Swhem, gent:
- Catrina Samilia

10 Julij
van Johannes Huefke en Alida Botma
onder getuyge van Jan Wesselse en
Helena Wynands, gent:
- Johannes

21 Aug:
van Gerrit Jansen Visscher en Johanna
Tielemans onder getuyge van Marten van
Mekelenburg en Laurentie gent:
- Gerrit

Eodem die (21 Aug)
van Matthys Wigman en Jannetie Verschuer
onder getuyge van Rijnier Laurentse en Aeltie
Verschuer, gent:
- Hendrikje

Eodem die (21 Aug)
Floris Slabbert en Huijbregtie
Jaspers gent:
- Pieter

28 Aug:
na voorgaande belydenis gedoopt
Dina van Bengale
- Dina

28 Aug:
van Paulus [Selijns] en Metje van
Velthuijsen onder getuyge van Henning
Huijsing en Metje van Velthuysen, gent:
- Barbara

25 Sept
van Jacobus Victor en Magdalena
Wendels, onder getuijgen van Gerrit
Victor, en Christina de Beer [xxx]
[xxx xxx xxx xxx]
[xxx xxx Victor], Aalbert Coopman
en Elisabeth Wendels gent:
- Gerhardus
- Johannes

25 Sept
van Jan Baptista Goses en Elisabet
Vijand, onder getuygen van Jan
Laurentz en Wouterina Mostert gent:
- Elias

page 23 (fo. 14)

2 Octob:
van Guilliam Visage en Gerritje
Prinselo, onder getuijgen van Marten
Pausioen en Catrina Kien, gent:
- Pieter

9 Octob:
van Pieter Jobels en Margarita
Soubre onder getuyge van Abraham
Hertog en Margriet Jansen gent:
- Wilhelmus

16 Octob:
van Abraham van Macassar en Sara
van Macassar gent:
- Pieternella

16 Octob:
van Guilliam Heems en Anna van
Banken, onder getuijgen van Joan Blesius
en Elsje van Suurwaarden, gent:
- Guilliam

23 Octob:
van Pieter Christiaanz, en Eremina Karels,
onder getuyge van Barent Pietersz Blom
en Catrina Blom gent:
- Johannes

30 Octob:
van Carel de Braak en Daatje Willems
onder getuijge van Christoffel Luders met
Aaltie Willems gent:
- Willemtie

30 Octob:
van Willem van Zijl en Christina [van] Lovere
onder getuijge van Jan Vosloo, en Abigael
Vroom, gent:
- Hendrina

18 Dec:
van [Johannes]<Klaas> Holm en Jannetie Putters
onder getuyge van Gerrit Janse Visscher met
Zacharia Vissher (sic), genaamt
- Johannes

18 Dec:
van Hendrik Kuijs en Jacoba vander
Horde onder getuyge van Joost Pieterz van
Dyk, gent:
- Pieter

18 Dec: 1701
van [Inko] de chinees en Maria van
Batavia, onder getuyge van Maria de
Savoije, en Pieter Meijer, gent:
- Christina

page 24

25 Dec:
van Bastiaan Seval en Cornelia
Huijsing, onder getuyge van Jacob Bissu
en Elisabet Pochaur gent:
- Bastiaan

25 Dec:
van Maria van Madagasker, onder getuyge van
Paulus Heins en Marie Loose, gent:
- Jannetie

  • Hits: 7078

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The baptisms cover pages 1 through 87 and 126 through 143 of this register.

Citation instructions