Skip to main content

Cape Town Baptisms 1706

page 44 (fo. 25)

24 Jan: 1706
van Paulus Barhuijs en Willemyntie
de Vries gent:
- Sijmen

Eodem die (24 Jan)
van Willem Lod: Widerholt en Hen-
drikje Wittebols, onder getuijgen
van Lambert Adriaansen en Anna Peters gent:
- Willem Lodewyk

31 Jan:
van Coert Gerritze Peper en
Hilletie Verschuer onder getuygen
van Jannetie Verschuer, gent:
- Geesje

Eodem die (31 Jan)
van Floris Slabbert en Huijbregtie
Jaspers, onder getuijgen van Robbert
Robbertse en Neeltie Floris, gent:
- Gideon

Eodem die (31 Jan)
van Gerrit van Mallebaar en Eva
van Madagasker onder getuygen
van Domingo, gent:
- Christiaan

7 Feb:r
van Guilliam Visage en Gerritje
Princelo, onder getuygen van Claas
Princelo en Maria Losi, gent:
- Arije

28 Feb:r
van Jacobus de Nys en Maria
Letta, onder getuijgen van Nicolaas
Oldenvliet en Petronella Letta, gent:
- Nicolaas

[xx Maart
van Pieter Christiaanse en
xxx Karels, onder getuyge van
xxx Pieters Blom xxx
Catharina Bxxx, gent:
- xxx Margareta]

21 Mart:
van Pieter Christiaanse en Ermina Karels
onder getuygen van Barent Pieterze en Katrina Blom
gent:
- Anna Margareta

page 45

18 April 1706
Jan Brommerts en Anna van
Schalkwyk haar kind gedoopt, gent:
- Willem

Eodem die (18 Apr)
van Jacobus Lauw en Maria van
Brakel, onder getuijgen van Margreta
Elberts en Adam Tas gent:
- Jacobus

Eodem die (18 Apr)
van Andries Kueger en Sacharia
Janse Visscher, onder getuygen
van Margareta Putters, gent:
- Hendrik

25 April
van Michiel Leij en Engeltie
Breda, onder getuijgen van
Jan Hendrik Charnak en Anna
Breda, gent:
- Johannes

13 Maij
van Jan van Grot en Grietje
de Voor, onder getuijgen van Jacob
Pleunis en Willemina de Wit, gent:
- Eva

30 Maij
van François Geauteau en
Aletta de Lange onder getuijgen
van Jacobus de Lange, en Susanna
Geauteau, gent:
- Elisabeth

6 Junij
van Joost Strydom en Maria
Ras, onder getuijgen van Gerrit
Dirkse en Judik van Hooren
gent:
- Aaltie

page 46 (fo. 26)

(the top half of this page is left blank and the entry dates are not in sequence with those of the previous page and the following page. It seems as if this page was initially left blank to add earlier baptisms at a later date)

9 Maij 1706
van d' heer Diderik Durven
en Jacoba van Breda, gent:
- Maria Catharina

(no date)
van Roelof Karsten Ossenberg en
Hester Pietertze, onder get-
uygen van Paulus Heins en
Maria Loose gent:
- Cornelia

16 Maij
van Johannes Swellingrebel en
Johanna Cruse, onder getuyge
van Jacobus Cruse en Anna
Cannegieter gent:
- Johannes Balthazar

16 Maij
van Christiaan Maasdorp en Maria
Bason onder getuygen van Jacobus
van As, en Helena vander Marwe (sic) gent:
- Elisabeth

(no date)
van Evert Pieterz en Susanna
van Ceilon onder getuygen van Domingo van
Bengale gent:
- Aaltie

page 47

(the date sequence here seem to indicate that these entries follow those on page 45 instead of 46, supporting the supposition that the entries on page 46 were added at a later date.)

13 Junij
na voorgaande belydenis gedoopt
- Philippus van Bouton

20 Junij
een kind van Gerbrand Wijbrandse en
Pietertie Lutmug onder getuijgen van
Jan Caspar Rigter en Anna Dorothea
Mulders gent:
- Francina

11 Julij
van Pieter Meijer en Aletta Savoije
genaamt
- Jacobus

18 Julij
van Johannes Heufke en Alida
Botma gent:
- David

Eodem die (18 Jul)
van Pieter vander Poel en
Johanna Vijand, gent:
- Johanna Catharina

25 July
van Willem ten Damme en Helena
Gulix onder getuijgen van Hendrik
en Engela ten Damme gent:
- Helena Willemina

5 Sept:
van Jacob Beiseu en Elizabeth
Posoon onder getuijgen van Harmen
Barentz en Sibilla Prætorius gent:
- Johannes

[26 Sept:
van Ambrosius Sase en Anna Verburg
onder getuygen van Dirk Sase en
Metje van Velthuysen gent:
- Justus Ambrosius]

[26 Sept:
van xxxst Rijnxxx xxx xxx
Sara Botma xxx getuyge van
Gerrit xxx xxx Botma gent:
- Henderina]

page 48 (fo. 27)

12 Sept:
van Jacob Pasa en Barbara de
Jongh, onder getuijgen van Willem
Fockerse en Geertruyd Specking gent:
- Focco Willemse

19 Sept:
van Valentijn Clijnvelt en Judith
Klingh, onder getuijgen van
Oelof Bergh en Anna Pijffer gent:
- Valentijn

19 Sept:
van Jan Coetse en Hendrina Hoeting
onder getuijgen van Jacob Vogel
en Catrina Harst gent:
- Jacob

19 Sept:
van Hendrik Mulder en Susanna
Magdalena gent:
- Christiana

26 Sept:
van Ambrosius Sase en Anna
Verburg onder getuijgen van Dirk
Sase en Metje van Velthuijsen gent:
- Justus Ambrosius

26 Sept:
van Joost Rynhart Schink en
Sara Botma, onder getuygen van
Gerrit en Sara Botma gent:
- Hendrina

26 Sept:
van Aalbert Andriesse en Anna Maria
Classe, onder getuygen van Jan Laurens
en Elisabeth Sweers gent:
- Elisabet

26 Sept:
van Jan Jurgen Mulder en Elisabeth
Putters, onder getuijgen van Pieter
Roelof met Anna Catrina Putters gent:
- Anna Catrina

page 49

3 Octob:
van Hendrik Oostwal Eksteen
en Sara Heins, onder getuyge van
Paulus Heins en Maria Loose gent:
- Paulus Martinus

10 Oct:
van Paulus Seleijns en Geertruyd de
Beer gent:
- Paulus

10 Oct:
van Cornelis Klaasen Cuijp en Maria
Duijser, onder getuygen van Jan Cruij-
wagen en Catrina van Maarsen gent:
- Judith

17 Oct:
van Jan Lerouz en Maria de Haas
onder getuijgen van Pieter Claasse de
Groot en Annetie Pauwels gent:
- Anna

24 Oct:
van Michiel Bason en Maria
Daasdons, onder getuygen van Willem Bason
en Anna de Konink, gent:
- Johannes

31 Oct:
van Jacobus de Wet en Christina
Berg onder getuygen van Maria Bergh
gent:
- Jacoba Christina

7 Nov:
van Harmen Barentz en Sibilla
Prætorius, onder getuyge van Pieter Claasse
de Groot met Annetie Pauwels gent:
- Barent

7 Nov:
van [Winne] Gosens en Alida Willems
onder getuygen van Andries Krijger gent:
- Eijtie

7 Nov:
van Thomas Wolfsen en
Susanna vande Caap gent:
- Elisabeth

page 50 (fo. 28)

7 Nov
van Otto Ernst van Gran[e]
en Rebecca van de Caap, onder getuygen
van Moses Arontz en Sara van
Macasser gent:
- Moses Ernst

21 Nov:
van Rijnier Laurenrz Nauta en
Aaltie Verschuer onder getuygen van
Hilletie Verschuer gent:
- Laurentz

5 Dec:
van Pieter Hillekes Huijtma en
Marta [Martense] onder getuygen
van Margarita van Hof gent:
- Jacob

12 Dec:
van Kaij Jellen Slotsboo en
Anna Regina Harst, onder getuygen
van Jacob Vogel en Catrina Harst, gent:
- Maria Judith

19 Dec:
van Johannes Blankenburg en Catrina
Bouman, onder getuijgen van Hendrik
Bouman en Geertruyd de Wit, gent:
- Christina

26 Dec:
van Hendrik Mijboom en Elsje
Schellinger gent:
- Wilhelmus

  • Hits: 7176

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The baptisms cover pages 1 through 87 and 126 through 143 of this register.

Citation instructions