Skip to main content

Cape Town Baptisms 1707

page 50 (continued)

30 Jan: 1707
van Elias Kina en Barbara de
Savoije, onder getuijge van Jacob
de Savoije en Maria Magdalena
Secolercq (sic), gent:
- Jacob

6 Feb:r
van Jan van Hoorn en Maria
Rijmbak, onder getuygen van
Susanna van Hoorn, gent:
- Maria

page 51

5 Feb:r
van Jan Hendrik Donke en
Catharina Kil onder getuijgen
van Willem Bazon en Helena Clement,
gent:
- Johannes

6 Feb:r
van Hendrik Schrueder (sic) en
Ariaantie Schabalya, onder getuygen
van Gerrit Dirxe en Judik van Hoorn
gent:
- Judith

20 Feb:r
van Cornelis van Nek en Elisabeth
Smit onder getuyge van Douwe
Fredrixen van Amsterdam gent:
- Cornelis

20 Feb:r
van Pieter Gransje en Margareta
Kool, onder getuijge van Cornelis
Cool en Maria Cornelisse, gent:
- Margareta

27 Feb:r
van Antonij Vlotmans en
Sara Bruijnvis, onder getuygen van
Dominicus en Christina Blesius, gent:
- Johanna Maria

6 Mart:
van Guilliam Heems en Anna
van Banken onder getuyge van
Hendrik van Banken en Maria Elisabeth
de Man, gent:
- Jan Hendrik

6 Mart:
van Adolf Engers en Catrina
Oordenbach, onder getuijgen van
Pieter Oordenbach met Anna
Elisabeth Henning, gent:
- Catrina

page 52 (fo. 29)

13 Mart:
van Steven Vermeij en Aletta
van Nes onder getuyge van
Dirk Crijne de Munk en Mar-
garita de Geus gent:
- Agnietje

20 Mart:
van Pieter de Mijer en Geertruij
Snewind onder getuijgen van
Abraham Diemer en Anna Elisabeth
Snewind gent:
- Pieter

10 April
van Andries Cornelissen
en Catharina [Groson], onder
getuijgen van Jacob Kloet
met Laurensje Laurens, gent:
- Catharina

17 April
van Willem Corsenaar en
Catharina Cruse, onder getuijgen
van Johannes Swellingrebel, en
juff:r Chrisitna Diemers, gent:
- Johannes Hieronimus

Eodem dito (17 Apr)
van Willem Lodewyk Wiederholt
a [Wiedenholden], en Hendrina Wittebols,
onder getuijgen van Gerrit Claassen
en [Heremina] [Kalesse] gent:
- Hendrik

Eodem dito (17 Apr)
van Pieter Rolof en Catrina
Putters, onder getuijgen van Laurens
Nauta en Aaltie Verschier gent:
- Johannes

page 53

1707 Begin van den predicant Le Boucq:s dienst

Den 24 April
Willem Helot en Christina
de Beer, onder getuijgen
van Abraam Poulle, en Martina
Hendrina de Beer
- Anna Christina

Den 1 Meij
Jan Hofman en Maria Lowies
onder getuijgen van Jan Jurije
Coeze met Margreta Vissers
- Catarina

Den 5 Junii
Jan Meijnderse Kruijwaagen,
en Catharina van Maarsen, onder
getuijgen van Marten Pouseijon
en Catarina Pouseijon
- Catharina

Den 19 Junii
Paulus Barhuijs, en Willempje
de Vries, de selve sijn oock
getuijgen
- Beniamin

Den 3 Julii
Christiaan Wijnags, en Joanna
van Schilveroot, onder getuijgen
van Joannes van Schilveroort, en
Anna Elsevier
- Joannes

Den 10 Julli
Joannes Rogier, en Maria Verm-
uelen onder getuijgen van Jan
Wilmse Vermuelen (sic) met Cathari-
na van Bengale
- Geijsbert

Eodem die (10 Jul)
Robbert Robbertze en Neeltie Slabbers
onder getuijgen van Pieter Andri-
ese Sachs met Elisabet Slabbers
- Joannes

page 54 (fo. 30)

Den 17 Julii
Jan Lammerze Meijburgh en
Sofia Saink onder getuijgen
van Isack van Laton, en Elsie
Mornier
- Martha

Eoden (17 Jul)
Nicolaes van Weli, en Elisabet
van Wijck onder getuijgen van
Pieter Lagrangie, en Margareta
Cool eghte luijden
- Margarita

Den 14 Augusti
Jacobus Steijn, en Marrietie
Pottegieter, onder getuijgen van
Paulus Kijns (sic), en Maria Losee
eghte luijden
- Maria

Den 21 Augusti
Abraham Hartogh, en Anna Elisa-
bet Henning, ouders sijnde oock
selfs getuijgen
- Anthonetta

1707 Door de Predicant H: Beck gedoopt.

18 Augustij
van Gerrit Janse van
Deventer, en Ariaantie Ja-
kopse van Rotterdam, onder
getuijgen van Willem Basson
en Helena Clement egtel:
- Geesje

Ditto (18 Aug)
van Klaas vande Westhuij-
sen en Katrina Olivier, on-
der getuijgen van Gijsbert
Olivier en Alleta Verweij
- Ocker

page 55

4 Septemb:r
van Simon Faassen en Ali-
da Faassen, onder getuijgen
van Nicolaas en Engela
Lopser.
- Nicolaas

9 Septemb:r
van Pieter Meyer en Ali-
da de Savoije, onder getuij-
gen van Pred:t Fransciscus
Engelbertus de le Boucq, en
Susanna de Roo.
- Maria Madalena

Ditto (9 Sep)
van Klaas Meijboom en
Geertruijd Specking, onder
getuijge van David Heufke
en Harmina de Vos.
- David Barnardus

11 Septemb:r
van Derk vermeulen en
Jannetie Hanse, onder ge-
tuijgen van Klaas Bue
en Anna Marij.
- Maria

8 Octob:r
van Koenraat Janse Vis-
ser, en Katrina Evers,
onder getuijge van Cornelis
Everse.
- Katrina [Maria]

23 Octob:r
van Nicolaas Kleeff en
Barbara le Febur, onder
getuijge van Hans Conter-
man en Anna Katrina
Kleeff syn vrou.
- Joannes

page 56 (fo. 31)

1707
13 Novemb:
v. Hendrik Ploeij en Mar-
gareta Gildenhuijs, en 't ha-
ren overstaan.
- Hendrik Willem

ditto (13 Nov)
van Jan Jurrie Coetsé
en Elsje van Hoff, onder
getuijgen van Joannes
Peijder met Margareta van
Hoff.
- Joannes

ditto (13 Nov)
van Abraham Poulle,
en Martina Hendrina de
Beer, onder getuijgen van
de e: Willem Helot, en Chris-
tina de Beer.
- Joannes

(from here on the entries are written in a handwriting different to that of Hendricus Beck and that of Fransicus le Boucq)

4 Decemb:
van Jan Brommert en Anna van Schalkwijk;
de getuigen waren Jan Brommert en Marritje
Brommert.
- Elizabeth

Do: (4 Dec)
van Jan Overholscher en Helena du Toit;
de getuigen Guilliam du Toit, en syn huisvrou
Sara Cochet.
- Guilliam

18 do: (Dec)
van Gerrit Hendrik Meijer en Susanna
Costou; dezelve waren ook getuigen.
- Jan Abraham

26 do: (Dec)
van Jan de Wit en Maria Adriaansz
de getuigen Lammert Adriaansz en zijn
huisvrou Anna Adriaansz.
- Anna Catharina

  • Hits: 6684

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The baptisms cover pages 1 through 87 and 126 through 143 of this register.

Citation instructions