Skip to main content

Cape Town Baptisms 1712

page 137 (continued)

1712
10 Januarij
van Valentijn Kleijnvelt, en
Judith Christina Kling; de ge-
tuigen Livinus Vincent, en Johan-
na Breda.
- Livina

24 d:o (Jan)
van Jan de Wit, en Maria Adriaansz;
de getuigen Johannes Phijffer en zijn
huisvrou Maria.
- Maria Elizabeth

page 138 (fo. 100)

1712
31 Januarij
van Hendrik Frappé, en Johanna
Pretorius; de getuigen Marinus
Keestok, en Elizabeth Pretorius.
- Johannes Marinus

D:o (31 Jan)
van Jan Basilius Krijtsman, en
Hermina Herwij; de getuigen
Nicolaas Krijtsman, en Margareta
van Neercassel.
- Paulus

7 Februar:
van Pieter Juriaansz van der
Heijden, en Maria van Aalerwijk;
dezelve waren ook getuigen.
- Anna Marga

21 d:o (Feb)
van Hendrik Wendel, en Meijnsje
de Vries; getuigen Albert Riskoop,
en Geertruij Det.
- Deliana

6 Maart
van Jan de la Fontaine, en
Maria Elizabeth de Man; de
getuigen Jacob de la Fontaine,
en Elsje van Zuurwaarden, wed:e
Munkerus.
- Jacob Andries

D:o (6 Mar)
van Harmen Barentsz, en Sibilla
Prætorius; de getuigen Pieter vander
Heijden, en Maria Rijnestijn.
- Dirk

D:o (6 Mar)
van Jacobus Mostert, en Maria
Magdalena Peiron;
dezelve waren ook getuigen.
- Alida

13 d:o (Mar)
van Johannes Heufke, en Alida
Bothma; de getuigen Petrus Taven-
raat, en Helena Bezuijenhout.
- Petrus

D:o (13 Mar)
van Johannes Fredricus Delitsch,
en Margarita Magdalena Greef;
de getuigen Mattheus Greef, en
Susanna Scheffer.
- Mattheus Fredricus

page 139

1712
20 Maart
van Hendrik Claasz, en Maria
Booijsz; de getuigen Booij Booijsz,
en Hermina van Es.
- Maria

3 April
van Jacobus Smith en Elizabeth
Slabbart; de getuigen Robbert Robbertsz,
en Neeltje Slabbart.
- Floris

24 d:o (Apr)
van Pieter vanden Berg, en Anna
Margarita Möller; de getuigen
Hendrik Möller junior, en desselfs huisvrou
Anna van Banchem.
- Jan Simon

D:o (24 Apr)
van Arent van Macassar, en Constantia
van Bengalen; de getuigen Otto Ernst
van Gran, en desselfs huisvr: Rebecca Moses.
- Johanna

1 Maij
van Robbert Robbertsz, en Neeltje
Slabbart; de getuigen Jasper Slabbart,
en Martje Slabbart.
- Fredrik

22 d:o (May)
van Johannes Vlok, en Anna
Verschuur; de getuigen Jan Hen-
drik Vlok, en Maria Schreurs.
- Jan Hendrik

D:o (22 May)
van Samuel Walter, en Maria
van de Westhuisen; de getuigen
Anthonij van Roijen, en Sophia
Appels.
- Daniel

D:o (22 May)
van Pieter Knurf, en Elizabeth
Marcusz; de getuigen Steeven
Winterhof, en Willemina Willemsz.
- Hendrik

D:o (22 May)
na voorgaande belijdenis gedoopt een
bejaard perzoon van Bougies, gent:
- Jacob

29 d:o (May)
van Hendrik Wedekin, en Jannetje
van Wijk; dezelve ook als getuigen.
- Engela

page 140 (fo. 101)

1712
29 Maij
van Hendrik Treurtniet, en
Catharina van Coningshooven;
de getuigen Hendrik Albertsz,
en Magdalena van Nek.
- Magdalena Dorothea

5 Junij
van Hendrik Ecksteen, en Sara
Heijns; de getuigen Cornelis Doeze,
en Anna Heijns.
- Johannes Paulus

D:o (5 Jun)
van Johannes Rogiers, en Maria
Jansz Vermeulen; de getuigen
Cent Jansz Kouters, en Neeltje
Olivier.
- Johanna

12 d:o (Jun)
van Eduard Loubser, en Hilletje
Olivier; de getuigen Johan Albertus
Loubser en Johanna Loubser.
- Johanna Alberta

19 d:o (Jun)
van Matthias Bergstet, en Christina
Berg; de getuigen, de cap:t Olof Berg,
en Anna de Cooning, zijn huisvrouw.
- Elsabé

26 d:o (Jun)
van Gerrit van [Odenburg], en Su-
sanna van Bombasa, de getuigen
Gerrit Dirksz en Judith van Hooren.
- Susanna

3 Julij
van Philip Morkel, en Maria
Bibout; de getuigen Gerrit Remkens,
en Sibilla Pasman.
- Willem

D:o (3 Jul)
van Otto Ernst van Gran, en Rebecca
Moses; de getuigen Moses Aaron, en
Jacomina Aarons.
- Johannes

15 d:o (Jul)
vrijdag avond [nae..] [advijs] van den h:r gezag-
hebber W. Helot, nevens den fiscaal Van
Putten, op de Kat gedoopt een ter dood
verweesene Mennist, die het zelve ernstig
verzogt: zijn naam was Jan Jorisz.

page 141

1712
24 Julij
van Pieter de Groot, en Elizabeth
van Alssem; de getuigen waren
de heer Jan Trip, en mevrouw
Christina Trip, gerepresenteert
door de heer gezaghebber Willem
Helot, en juff:r Maria Engebregt
desselfs huisvrouw.
- Jan

7 Augusti
van Hendrik Gildenhuis, en
Elsabé Meijer; de getuigen Gerrit
Meijer, en Margareta Hoefnaagel.
- Albertus

14 d:o (Aug)
van Hendrik Plooij, en Margareta
Gildenhuis; dezelve waren ook getuigen.
- Albert Barent

D:o (14 Aug)
van Claas Meijboom, en Geertruij
Spekkind; de getuige Josina Meijboom.
- Geertruij

D:o (14 Aug)
van Philippus en Clara van de Caap;
de getuigen Philippus en Juliana.
- Juliana Philippina

21 d:o (Aug)
van Andries Grimpe, en Dina Gillisz;
de getuigen Daniel Kreinou, en Bea-
trix Fubbers.
- Johannes

D:o (21 Aug)
van Jacobus van Laar, en Anna
Hijlon; de getuigen Gerrit Roomont,
en Jannetje Hijlon.
- Christoffel

28 d:o (Aug)
van Joost Reijnhart Schenk, en
Sara Botma; de getuigen Roelof
Fredrik Steenbok, en Hermina de
Vos.
- Jan Adolf

D:o (28 Aug)
van Hans Jacob Conterman, en
Anna Catharina Cleeff; de getuigen
Hendrik Smith, en Sebia Overneij.
- Nicolaas

25 7b:r (Sep)
van Guilliam Visagie, en Gerritje
Princelo; de getuigen Claas Prin-
celo, en Pieternella van Staaden.
- Claas

page 142 (fo. 102)

1712
16 8b:r (Oct)
van Anthonij van Roijen, en
Aletta van Nieuwkerken; de
getuigen Samuel Walter, en
Maria van de Westhuisen.
- Helena

23 d:o (Oct)
van Jacobus Cruse, en
Christina Blesius; de getuigen
Dominicus Blesius, en Ca-
tharina Cruse.
- Willem Maurits

D:o (23 Oct)
van Pieter la Grangie, en Grietje
Cool; de getuigen Guilliam Loret,
en Beatrix Fubers.
- Johannes

6 9b:r (Nov)
van Christiaan Maasdorp, en
Maria Basson; de getuigen Gijsbert
la Feber, en Catharina van de Zande.
- Jacobus

D:o (6 Nov)
van Hans Jurgen van Zaltsburg,
en Lij[b]sbeth Louisz; de getuigen Louis
van Bengaalen, en Anna Jansz van
de Caap.
- Gerrit

20 d:o (Nov)
van Jan Oosthuisen, en Jannetje
Martensz; de getuigen Christoffel
Luders, en Catharina Rozendaal.
- Martinus

11 Xb:r (Dec)
van Adam Leendertsz van Niewenbroek,
en Maria Mostert; de getuigen Johannes
Mostert, en Esther Mostert.
- Johannes

D:o (11 Dec)
van Jan Coetzé, en Hendrina Roe-
lofsz Hoeting; de getuigen Jan
Jurgen Coetzé, en Elsje van Hof.
- Roelof

18 d:o (Dec)
van Adriaan Smus, en Jannetje
Grison; getuigen Harmanus Smus,
en Cornelia de Maas.
- Michiel

page 143

1712
18 Xb:r (Dec)
van Cent Jansz, en Neeltje Oli-
viers; getuigen Gijsbert Oliviers,
en Anna Oliviers.
- Clara Anna

(This series of baptisms ends here)

  • Hits: 6862

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The baptisms cover pages 1 through 87 and 126 through 143 of this register.

Citation instructions