Skip to main content

Company Slave Baptisms 1696-1712

page 62 (fo. 34)

Slaven kinderen der Ed: Comp:
waer over de Ed: Comp: als getuijge staet

5 Feb: 1696
na voorgaande belydenis gedoopt
een slaef van de ed: comp: genaemt Hannibal

15 April
gedoopt drie [slavinnen] kinderen
vande ed: comp: waer van
moeders Constantia vande Kaep, genaemt Jacobus, halfs:
Susanna vande Caep, genaemt Pieter, halfs:
Eva vande Caep, genaemt Sara, halfs:

23 Septb:r 1696
een kint
van Sara vande Caep, genaemt Johannes, cast:
van Cicilia vande Caep, genaemt Magdalena, cast:
van Magdalena vande Caep, genaemt Christina, halfs:
van Mari vande Caep, genaemt Catarina, halfs:
van Secilia vande Caep, genaemt Elsje, halfs:
van Elisabeth vande Caep, genaemt Thomas, halfs:
van Secilia van Madagasker, genaemt Laurens, halfs:
van Maria van Madagasker, genaemt Jeremias, heels:
van Flora van Madag: genaemt Sara, heelsl:
van Helena van Madag: genaemt Willem, heelslag
van Fatima van Madag: genaemt Maria, heelslagh

16 Decb:r 1696
een kint
van Anna vande Caep, genaemt Isaac, castys
van Lysbet van Madagasker, genaemt Marretje, heelslag
van Margriet van Madag: genaemt Manuel, heelslag
van Lijsbet vande Caep, genaemt Pieter, heelslag
van Angil van Madag: genaemt Dina, heelslag

page 63

3 Maart 1697
een kint
van Maria Been genaemt Regina, cast:
van Diana vande Caep genaemt Cornelia, cast:
van Manda vande Caep genaemt Johannes, halfs:
van Christyn van de Caep genaemt Arnoldus
van Maula genaemt Eva, heels:
van [Lakenborie] genaemt Hendrick, heels:
van Renouwouw genaemt Geertruyd, heels:
van Cornelia geneamt Claes, heels:
van Maezomirafie genaemt Valentyn, heels:

26 Aug 1697
gedoopt een kind van Armozyn
vande Caep, gent. Machteltie, halfs:

een kind van Kalemeleme van
Madagasker, gent. Leendert, halfs:

23 Feb:r 1698
een kint
van Jannetie van Wyck gent. Paulus, cast:
van Meentie van Madagascar gent. Jacob, halfs:
van Maria van Batavia gent. Juliana, halfs:
van Isabella van de Caep gent. Johannes, heels:
van Sarmasa van Madagasker gent. Isaak, heels:

25 May 1698
een kint
van Elisabeth vande Caep gent. Catarina, halfs:
van Constantie gent. Pieter, halfs:
van Maria gent. Jeremias

13 July 1698
een kint
van Catharina gent. Godfried; half:
van Johanna gent. Gabriel, heels:

page 64 (fo. 35)

7 Sept: [1698]
een kint
van Jimijea gent. Huijbertie, halfs:
van Flora gent. Catrijn, heelsl:
van Soer gent. Antonij, halfs:

5 Octob:r 1698
een kint
van Lysbet vande Caep gent. Catryn, halfs:
van Mammingen van Madag: gent. Andries heels:

4 Jan: 1699
een kint van
Voangie van Madag: gent. Hans Jurie, half:
Vololong van Madagas: gent. Willem, heels:
Eva vande Caep gent. Andries, heels:
Susanna van Madag: gent. Michiel, heels:

11 Jan: 1699
een kint
van Cornelia vande Caep gent. Catarina, cast:
van Anna vande Caep gent. Geertruijd, halfs:
van Lysbeth vande Caep gent. Fredrick, heels:

8 Mart: 1699
een kint
van Maria Sambo vande Caep gent. Hendrik, halfs:
van Salamma van Madag: gent. Christina, halfs:
van Mautha van Madag: gent. Anna Maria, heelslag

26 April 1699
gedoopt na voorgaande belydenis
een slaef van de e: comp: gent. Benedoes

3 Maij 1699
een kint van
Magdalena vande Caap gent. Johanna Barbera, castys
Anna van de Caep gent. Johanna, castijs
Jannetie vande Caep gent. Christina, castys
Lysbeth vande Caep gent. Salomon, halfs:

page 65

5 July 1699
een kint
van [Christyn] vande Caap gent. Susanna, halfs:
van Callonoeleme van Mad: gent. Albert, halfsl:
van Callo van Madag: gent. Johannes heelsl:
van Nissa van Madag: gent. Cornelis, heels:

10 Jan: 1700
een kint
van Lysbeth vande Caep gent. Leonora, cast:
van Marta van de Caep gent. gent. [Conedon], heels:

17 Feb:r
een kint
van Dorothea gent. Anna Maria, cast:
van Jannetie gent. Johanna, halfs:

2 Maij 1700
een kind van
Eva vande Caab gent. Johanna, halfs:
Lijsbeth vande Caab gent. Leonora, heels:
[Wilmesoa] van Madag: gent. [Davd], heels:
Angorie Metcho van Mad: gent. Rigina, heels:
Esta[..] van Madag: gent. Jacomijntie, heels:

8 August:
een kind van
Susanna vande Caab gent. Hermanus, heels:
Flora van Madag: gent. Aletta, heels:
Salamma van Madag: gent. Abraham, heels:
Reynewau van Madag: gent. Apolonia, heels:

7 Novb:r
een kind van
Maria Beem v: Cabo gent. Hans Jacobs, cast:
van Constantia vande Cabo gent. Margriet, halfs:
Ysabella vande Cabo gent. Hendrik, heels:
Helena vande Cabo gent. Susanna, heels:
Fatima van Madag: gent. Cornelia, heels:
Eva van Madag: gent. Maria, heels:

page 66 (fo. 36)

23 Jan: 1701
een kind van Lijsbeth gent.Margriet, halfs:
een kind van Helena gent. Elsje, halfs:

27 Mart: 1701
een kind van Manda van de Caab gent. Frans

16 Maij
een kind van Helena vande Caab genaamt Pieter, halfs:

25 Sept:
een kind van Cornelia Pieters gent. Dorothea, cast:
een kind van Christyn Pieters gent. Hendrik, heels:

13 Nov:
een kind van
Jannetie van de Caap gent. Cornelis, cast:
Susanna van Madagasker gent. Helena, heels:
Nisa van Madag: gent. Jacobus, heels:
Simigea van Madag: gent. Christoffel, halfs:

1702
30 Jan:
een kind
van Elisabet Blom gent. Hendrik [Thomas], heels:
van Maria Blom gent. Johannes, heels:
van Senulia van Madag: gent. Susanna, heels:

26 Mart:
een kind van
Susanna vande Caab gent. Hendrik, halfs:
Lys vande Caab gent. Darius, heels:
Wola van Madagasker gent. Johannes, halfs:

28 Maij
van
Anna Hendriks vande Caab gent. Susanna, cast:
Anna Ventura vande Caab gent. Sara, heels:
Flora van Madag: gent. Catrina, heels:
[Hana] van Mad: gent. Thomas, heels:
[Dianika] van Mad: gent. Francina, heels:
Manla van Madag: gent. Johanna, heels:

page 67

30 Julij
een kind
van Maria Sambo vande Caab gent. Emanuel, halfs:
van Constantia vande Caab gent. Elisabeth, halfs:
van Makona van Madagasker gent. Pieter, halfs:
van Renouwa van Madag: gent. Jacobus, heels:
van Sterra van Madag: gent. David, heels:
van Wamo van Madag: gent. Andrioes, heels:

8 Octob:
een kind van
Cecilia vande Caab gent. Elsje, cast:
van Magdalena vande Caab gent. Jan, cast:
van Rafoni van Madag: gent. Anna Margreta, halfs:
van Starra van Madag: gent. Johannes, heels:
van Susanna van Madag: gent. Geertryd, halfs:

1703
[14] Jan:
een kind
van Diana vande Caab gent. Tielman, heels:
van Fatima van Madag: gent. Geertruyd, half:
van Kalo van Madag: gent. Matthys, heels:
van Saffe van Madag: gent. Maria, heels:

(inserted in the left marign of the entry above in very small writing)
< den 6 Julij
een kind van Cornelia Pietersen genamt Anna
van [Helena] Titus gent. Godfried
van Maria Blom gent. Clement
van Belolong gent. Salmon
van Mari gent. Pieter
van Stera gent. [Anitet]
van [Riammeen] gent. Petronella>

17 Junij
een kind
van Lysbeth vande Caab, Christyna, halfs:
van Margriet van Madag:, Johanna, heels:
van Helena van Madag:, Willemina, heels:
van Reno[wa]u van Madag:, Cornelis, heels:

(the next three entries have no date)
een kind
van Sara vande Caab gent. Jeronimus, cast:
van Johanna vande Caab gent. Bart, halfs:
van Lijs vande Caab gent. Pieter Klaas, halfs:

page 68 (fo. 37)

4 Nov:
een kind van Christina Pieterz vande Caab gent. Johannes, halfslag
een kind van Helena vande Caab gent. [Fionisia], kastys

9 Dec:
van Claas Jonasse en Dina van
Dina, onder getuigen van Armosyn gent.
- Armosyn

1704
[23 or 24] Feb:r
een kind
van Jannetie Willemsz vande Caab gent. Barabara, cast:
van Soea van Madag: gent. Hendrik
van Jolimanga van Mad: gent. Johannes

21 Sept:
van Lysbet gent. Jacob, halfs:
van Slama Leendert, halfs:
van Gorie van Madag: gent. Wymer Pasman, heels:

15 Feb: 1705
van
Lysbeth van de Caab gent. Barto, halfs:
Sicilia Mie[..]er gent. Cornelia, cast:
Saphi gent. Valentyn, heels:
Moula gent. Eva, heels:
Nagna gent. [Armeria], heels:
Fansel gent. Lambert, heels:
Fatima gent. Jan Barentz, [heels:]

30 Aug
van
Kalo genaamt gent. Christiaan, heels:
[Makora] gent. Martinus, dito (heels:)
Dayoer gent. Anna, dito
[Tannilia] gent. Maria, dito
Waina gent. Willemina, dito

25 Octob:
van Menety genaemt gent. Veronika, halfs:
van Marretie [Fredric] genaemt Arnoldus, halfs:

page 69

21 Feb:r 1706
van Anna gent. Johannes, halfs:
van Renewauw gent. Claas
van Soasi gent. [Josthih], heels:
van [Mhavelon] gent. Adam
van Diana gent. Lea, heels:
van Laupeva gent. Eva

11 April 1706
van Christijn Pietertz gent. Andries, half:
van Saynonge gent. Simon, heels:
van Nahoa gent. Flora, heels:

9 Meij 1706
van Helena Scholt gent. Sybrand, halfs:
van Maria Been gent. Dorethea, heels:
van Kalo gent. Katrina, heels:
van Salama gent. Katrina, heels:

11 Julij
van Sara gent. Jan Hendrik, halfs:
van Jannetie gent. Frans, halfs:
van Sophia gent. Johanna Elisabet, halfs:
van Dinck gent. Martha, heels:

26 Sept:
van Manda genaamt Peter Cornelis, halfs:
van Wauw genaamt Jacob, heelslag

page 70 (fo. 38)

5 Decb:
van Elisabeth genaamt Hendrik, halfs:
van Maria genaamt Harmen, halfs:
van Ravasani genaamt Willem, heels:
van Helena genaamt Chrisitna, halfs:
van Johanna genaamt Sara, halfs:

(the following entry are squeezed into the left margin of those above)
9 Jan: 1707
een kind van Flora
slavin van Theunis
Dircx Schalwyk onder
getuygen van [Fredirck] Jans
[Cosachz] vande Cust
gent. Flora

30 Jan:
van Claas vande caab en Dina van Bimam
getuyge Wanda vande Caab, gent.
- Anna Elisabeth

27 Feb:r 1707
van Susanna genaamt Cornelis, halfs:
van Makora genaamt Aalbert, heels:
van Fatima genaamt Diana, heels:
van Simi Havon genaamt Magdalena, heels:
van Wola genaamt Christina, heelsl:

17 April 1707
van Cornelia genaamt Johannes, halfs:
van Lijsbeth genaamt Andries, halfs:
van Anna genaamt Jannetie
van Remebelo genaamt Anna
van Lys Blom genaamt Helena

page 71

Door D: Beck gedoopt

1707
24 Julii
een kint van Magdalena Smids, genaamt Maria, halfslagh
van Manrara van Madagascar, genaamt Agnitie, halfslagh
van [Kanagambe] van Madagascar, genaamt Isack, heelsagh
van Mahanchen van Madagascar, genaamt Jacomintie, heelsagh
van Sougasi van Madagasker, genaamt Christina, heelsagh
van Ratiero van Madagaskar, genaamt Petronella, heelsagh
van Ratsemihavong, genaamt Anna, heelsagh

1707
6 Novemb:r
van Constantie Jacobsz gent. Pieter
van Lijs Annika gent. Thomas,
beide halfsl:

van Anna Robbertsz gent. Joseph
van Nahoa gent. Jillis
van Angala gent. Anna,
alle heelslag

1708
8 Januarij
van Helena van de Caap, genaamd Maria, halfslag
van Elizabeth van de Caap, genaamd Martinus, halfslag
van Diana van de Caap, genaamd Maria, halfslag
van Bloom van Madagascar, gent. Juliana, heelslag

29 April
van Marritje Fredrika, genaamd Maria, halfslag
van Catrijn Robbertsz, gent. Eva, heelslag
van Angorie van Madagascar, gent. Cecilia, heelslag
van Semela van Madagascar, gent. Andries, heelslag
van Wauw van Madagascar, gent. Ferdinandus, heelslag

16 7b:r (september)
van Lysbeeh Rootsteen, gent. Pieter Jacobsz, halfslag
van Sara Voermeester, gent. Christina, halfslag
van Pieternella Lammerts, gent. Flora, halfslag

page 72 (fo. 39)

1708
30 Xb:r (december)
van Salama, gent. Adriaan, heel-slag
van Ambomakora, gent. Sara, heel-slag
van Dinik, gent. Helena, heel-slag
van Wauw, gent. Engela, heel-slag

1709
3 Maart
van Cornelia van de Caap, gent. Lodewijk, half-slag
van Christina vande Caap, gent. Lucas, half-slag
van Jannetje, gent. Elizabeth, half-slag
van Jaffe van Madagasc:, gent. Apollonia, heel-slag
van Renewauv van d:o (Madagascar), gent. Sara, heel-slag

2 Junij
van Anna van de Caap, gent. Isaac, half-slag
van Wauw van Madagascar, gent. Barent, heel-slag
van Anna van Batavia, gent. Elizabeth, heel-slag

14 July
van Constantie van de Caap, gent. Jan Pietersz, halfslag
van Magdalena van de Caap, gent. Roelof, halfslag
van Anna van de Caap, gent. Christina Adriana, halfslag
van Maria van de Caap, gent. Maria Francina, halfslag
van Saffa van Madagascar, gent. Roelof, heel-slag

27 8b:r (october)
van Sophia van de Caap, gent. Dorothea, half-slag
van Fatima van Madagaskar, gent. Sara, heel-slag
van Angala van Madagaskar, gent. Christiaan, heel-slag

15 Xb:r (december)
van Lijsbet Lijsbet van de Caap, gent. Johannes, half-slag
van Anna vande Caao, gent. Abel, heel-slag
van Managen van Madegaskar, gent. Dina, heel-slag

1710
23 Febr:
van Cornelia van de Caap, gent. Jacob, half-slag
van Lijsbeth Blom van de Caap, gent. Maria, heel-slag

4 Meij
van Helena van de Caap, gent. Harmanus, half-sl:
van Wololang van Madagascar, genaamt Hendrik Adrianus, heel-slag
(it is not clear from the context whether the entry for Hendrik Adrianus above is for one child or two children)

22 Junij
van Susanna van de Caap, genaamt Johanna, half-slag
van Rangoeweloe van Madagascar, gent. Harmanus, heel-slag

10 Augusti
van Elizabeth van de Caap, gent. Engela, half-slag
van Christina van de Caap, gent. Willem, heel-slag
van Maria van Madegascar, gent. Hendrik, heel-slag
van Vanso van Madagascar, tweelingen, gent. Cleophas, Thomas, heel-slag

page 73

1710
17 Augusti
van Helena van de Caab, gent. Eva, half-slag
van Nauhouwa van Madegascar, gent. Gerbrand, heel-slag

9 9b:r (november)
van Geertruij van de Caab, gent. Anna Maria, half-slag
van Makora van Madegascar, gent. Dorothea, heelslag
van Kallo van d:o, gent. Eva, heelslag

11 Xb:r (december)
van Elizabeth Rootsteen van de Caap, gent. Pieter Godefried, halfslag

1711
4 Januarij
van Maria van de Caap, gent. Elizabeth, halfsl:
van Sandrina van de Caap, gent. Aletta, heel-slag

22 Februarij
van Anna van de Caap, gent. Willemijntje, halfsl:
van Ramanas van Madagascar, gent. Adriaan, heel-slag

15 Maart
van Grizella van de Caap, gent. Johannes, half-slag
Lijsijke van de Caap, gent. Fredrik, half-slag

12 April
van Cornelia van Caap, gent. Christiaan, halfs:
van Taboir van Batavia, gent. Valentijn, heelslag
van Wouw van Madagascar, gent. Lijsbeth, heelslag

10 Meij
van Jannetje Willems van de Caap, gent. Catharina, half-slag
van Angorie van Madagascar, gent. Davis, heel-slag

5 Julij
van Regina vande Caap, gent. Steeven, half-slag
van Pieternella van de Caap, gent. Wijnand, half-slag

2 Augusti
van Wololong van Madagascar, gent. Gideon, heel-slag
van Masapha van d:o, gent. Claas, heel-slag

11 8b:r (october)
van Diana vande Caap, gent. Johannes, halfslag
van Fatima van Madagascar, gent. Laurens, heelslag

6 Xb:r (december)
van Lambonongo van Madagascar, gent. Paulus, heelslag
van Semela van Madagascar, gent. Catharina, heelslag

1712
31 Januarij
van Catharina van de Caap, gent. Maria Jomara, halfslag (it is not clear if Maria and Jomara are twins or one person)
van Soua van Madagascar, gent. Wijnand, heelslag

page 74 (fo. 40)

1712
3 April
van Starra van Madagascar, gent. Johannes, heel-slag
van Anna van de Caap, gent. Pieter, heel-slag
van Rammanas van Madeg: gent. Adriana, heel-slag
van Sara van de Caap, gent. Margarita, half-slag

24 d:o (april)
van Sandrina van de Caap, gent. Pieter, half-slag
van Susanna van d:o gent. Elisabeth, half-slag
Sarpina van Batavia, gent. Isaac, heel-slag

10 Julij
van Anna van de Caap, gent. Paulus, half-slag
van Helena Titus van de Caap, gent. Willem, half-slag
van Lijsbeth van de Caap, gent. Allardus, half-slag

18 7b:r (september)
van Magdalena van de Caap, gent. Jonas, half-slag
van Helena van de Caap, gent. Theresia, half-slag

 

notes:
castijs (cast:) = (slawe-)kind van 'n Europese vader en 'n halfslag of mestiese (slawe-)moeder, (slave) child of an European father and halfslag or mestic (slave) mother
halfslagh (halfs:) = (slawe-)kind van 'n Europese vader en 'n nie-Europese moeder, (slave), (slave) child of an European father and non-European (slave) mother
heelslagh (heels:) = (slawe-)kind van 'n nie-Europese (slawe-)ouers, (slave) child of non-European (slave) parents

  • Hits: 8286

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The baptisms cover pages 1 through 87 and 126 through 143 of this register.

Citation instructions