Skip to main content

(page 75 continued)

[..nalye] Anno 1671 om in half
[..int] den 7 Febr. 167[0].
Joannes Valckenryck jonghman van Amsterd. met Hilletge Redors, weduwe van Jan Israels zal.

Den 10 May
Claas Vechtman van Meraer uijt Tirool met Beelitje Fredricks jonged' van Amsterdam

Den juni (sic)
Claas Jacobsz Meldorp en Aagje Rix jonged. van Ter Veer

page 76

Den 21 Juni
Pieter Vasagie van Antwerpen, en Catharina
Kients van Terveer

Den 12 Juli
Henrick Gysbertz van [Amsffer] <Amesvoort> (sic) en Geesje Jans
van den Harden bergh

Den 13 Septb'
Jasper Driex jongm' van Middelburgh, en Lysbeth Spruijt jonged: van Westersouburgh, beyde
met het schip 't Wapen van Tergoes op de rede leggende.

Den 8ber (sic)
Jan Jansz van Oldenburgh, en Lysbet Janz van Amsterdam [jdr]

Den 8 Novemb'
Henrick Crudop jongm' van Bremen met Catharina d'Vooght jonged' van Amsterdam

Den 20 xber
Anthoni de Later jonghm' van Bengalen met Catharina van Bengalen

  • Hits: 6652

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions