Skip to main content

(page 80 continued)

Anno 1676

Den 26 Januarij
Christiaen Niesen
geboortigh van [Wiedenhars]
uijt Holsteyn Sergeant in dienst
van E Comp' bescheyden op t'schip
t'Huijs te Spyck en Maria
Cornio van Charleroij wed'
van Jan Denijs van Amsterdam
mede op het selfde schip
bescheyden

page 81

Den 1 Maart
Laurens Visscher
van Wanvrede uyt Hessen landt
pro[vel] sergiant en Agnieta
vander Graaff j.d.
van Gornichen met het
schip Aardenburgh
hier aengelandt

Den 15 dito (Maart)
Cornelis Claasz van Uytrecht
vrijborgher en Catharina
van Malbaar.

Den 14 Maij
Herman van Dooijen j.m. ondercoopman in dienst der E. Comp.
bescheijden op het schip Macassar, en Juffr. Elisabeth
Conincks j.d. bescheijden op het schip Den Briel.

Den 17 dito (Maij)
Joannes Ravenbergh j.m. van Haerlem medicine doctor
in dienst van de E. Compagnie en Anna Meranus
van Valkoogh weduwe van sal. D. Adrianus de Vooght
in sijn leven predikant alhier ter plaetse.

Den 17 dito (Maij)
Francois Signon j.m.
van Clermont, vrijburger alhier,
met Cornelia Campenaar j.d.
van Middelburgh.

Den 19 Julij
Tobias Marquaert j.m. vrijburger met Catharina van den Bergh weduwe
wijlen den vrijburger Jacob Rosendael.

Den 22 Aug.
Barent Cornelisz Backer j.m. van Lingen, vrijburger alhier met Lijsbeth
Roelofz j.d. van Bommel.

Den 27 Septemb'
Martinus van Banchem j.m. uijt Den Haegh, ondercoopman in dienst
der E. Comp. secretaris en winckelier te deser plaetse, met Catharina
van Suerwaerden j.d. geboortigh alhier.

  • Hits: 8383

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions