Skip to main content

page 79

Anno 1675

Den 17 Feb'
Cornelis Stevensz j.m.
geboortigh van Wageningen
en Jannetje Gerrits
van Amsterdam wed' van
vrijborgher Wijnandt Leendertsz

Den 17 Maart
Jacob Hendricksz
geboortigh van Leyden en Aaghje
Ricx van Middellburgh
wed' van borgher Claas
Jacobsz van Meldorp.

Den 24 Maart
Jan Dircksz van
Wageninghen geboortigh
van t' Rheensche Veen j.m.
met Anna van Velthuijsen
j.d. van Woerden.

Den 14 Aprill
Hendrick Evertsz
Smidt geboortigh van
Eupenbieren j.m. en Adriaantje
Sterevelt geboortigh uyt
Nieuw-Nederlandt jonghe dochter.

Den 2 Junij
Jan Willemsz van Sassen
j.m. op het hier ter ree leggende
schip t'Huijs te Cleeff bescheyde
als bottelier, en Jannetje
ter Streys geboortigh van Wesvee
j.d. mede met het selffde
schip uijt gekomen

page 80

Eodem dito (2 Junij)
Frederick Fredericksz
j.m. van Amsterdam en schieman
op het aenwesende schip Romme
Swaall en Diebrecht Sanders
van Middelburgh j.d.
mede op het selfde schip bescheyden

Den 4 Augustij
Gerrit Jansz
Visscher geboortigh van Ommen j.m.
en Jannetie Thielemans j.d.
geboortigh aen Cabo de Boa Esperance.

  • Hits: 6220

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions