Skip to main content

(page 84 continued)

ao' 1686

Den [6]3 Maert
Claes Gerrits van Bengale, met Sara van Siloor, daer present waeren 4 kinderen.

Den 19 Mei
Frans Bastiaans van Armentier, jonghman, en Anna Maria de Leew, jonge dochter.

Den 2 Junij
Augustyn van Bengale chico[nn], en Anna van Ceilon.

Den 16 Junii
Fredrick Russouw de Wit, vryburger, en Johanna Rosendael van de Caep

Den 26 August.
Hans Heinsii van Hamburgh, vryburger, en Anna-Maria, weduwe van Hans Jacob.

Den 15 Septemb.
Christoffel Henning van Berlyn, jonghman, sergeant, en Atonetta Visser van [Le]ckerkerck jongedochter.

Den 22 dito (Septemb.)
Jan Roelofs van Coppenhagen, vryborger en jonghman met Maria
Cornelis van Utrecht, weduw van Evert Cornelis

Den 22 December
Dirck van Koninghshoven van Utrecht, jonghman met Jannetie Bort van de Caep.

  • Hits: 6502

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions