Skip to main content

(page 84 continued)

ao' 1687

Den 12 Jan.
D. Sibrandus Mancadan kranckbesoeker, en Maria Cathrina van Swaenswyck, weduwe van Capt' Carbet.
savont int gebet voor den polytychken raet, qd. mihi improbatum fuit.

Den 27 April
Pieter Hillekes jonghman, met Martha van de C[...]
jongedochter.

Den 25 Maij
Jan Mostaart weduwenaar met Elisabeth Nieuwmeijer
van Deventer, jongedochter.

Den 29 Julii
Jochannes van Engelen van Rotterdam jonghman,
adsistent tei: dienste van de E. Comp: met Gertruij
Wijnandts geboortigh van de Caap jongedochter

Den selfden dito (29 Julii)
Caspar Etlie vrijborger ter deser plaatse jongm[...]
met Pietronella van Bredaa jongedochter

Den 9 9ber (November)
Jan Lambertz Meijburgh vrijburger ter deser plaets[e]
jongman, met Anna Maria de Lar jongedochter
geboortigh van Amsterdam.

Den selfde dito (9 November)
Jan van Tarnaten vrijborger ter deser plaatse jong[man]
met Magdalena van Bengalen jongedochter

  • Hits: 6278

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions