Skip to main content

(page 87 continued)

1691

Den 18 Martius
sijn in den huijwelijken staet vereenigt Willem
Basson jonghman van de Caep de Goede Hoop, met Helena
Clemet jonge dogter van de Caep de Goede Hoop.

Den 1 April
sijn in den huijwelijken staet vereenigt Cornelis
Gerritse van Nieukerk jonghman, met Maria van de
Westhuijsen jongedoghter van de Caep de Goede Hoop.

Denselfden dito (1 April)
Jacobus van der Heiden van Haerlem, jonghman, met
Elsie Gildenhuijs jongedoghter van de Caep.

Den 15 dito (April)
sijn in den huijwelijke staet vereenigt Jan Maerschalk
van Antwerpen jonghman, met Maria Helmus jonge
doghter vande Caep.

Den 9 dito (April)
sijn in den huijwelijken staedt aen
Stellenbosch vereenigt, Gerrit Willemz Leeuwaer-
den jonghman, met Maghtelt Cornelisse van de
Caep de Goede Hoop jonge Dogter
NB (inserted in the left margin, probably to draw attention the the fact that the dates are out of sequence here)

Den 18 Maij
sijn in den huijwelijken staet vereenigt
Domingo van Bengalen, vrijborger alhier met
Maria van Bengalen vrijborgeresse alhier.

Den 26 dito (Maij)
sijn in den huijwelijken staet vereenigt
Maarten van Mechlenburgh van Dantsigh
jonghman ende borger alhier met Lourentia
Cornelissen van de Caep de Goede Hoop jonge
doghter

Den 10 junij
sijn in den huijwelijken staedt veree-
nigt, Boij Boijse van Barelt jonghman, ende
vrijborger alhier, met Heremina van Nes, van
Wijk te Duijrsteeden, jongedoghter.

Den 19 Augusti
sijn ini den huijwelijken staedt aen
Stellenbosch vereenigt Andre Goosche uijt Lan-
gedok weduenaer ende borger alhier, met
Joanna de Klerk van Zeelandt jonge dogter.

page 88

Den 26 dito (Augusti)
sijn in den huijwelijken staedt vereeningt
an Cabo de Goede Hoop Mathijs Wighman van
Lubek jongman ende borger alhier met Jannetie
Hendriks Verschuyr geboortigh van de Caep.

Den 7 8bris (October)
sijn in den huijwekijken staedt vereenigt
ande Caeb Jacob Joppe de jonge, van Maeslandts
Sluijs equipagie meester alhier, ende Juffr.
Maria Botma jonge dogter van de Caep.

Den 4 9bris (November)
sijn in den huijwelijken staedt vereenigt
Carel de Brak van Cassel jongman ende
borger alhier met Alida Willemse van de
Caep de Goede Hoop jongedogter.

Den 11 [selfden] dito (November)
sijn in den huijwekijken staedt ver-
eenigt Christoffel G[.]unewout van Koo-
nighsbergen jongman en borger alhier met
Catharina Niemant van Amsterdam jonge dogter

Den selfen dito (11 November)
Louis van As, van Harlingen jongman, en
borger alhier, met Helena Janse van Leiden
jongedoghter.

Den 9 10bris (December)
sijn in den huijwelijke staedt vereenignt aen
Stellenbosch Hendrik Venter van Hamel wedu'
met Anna Viljon jonge dogter van de Caep.

Den selfden dito (9 December)
aen de Caep Jan Rupjens van Hamel
jonghman, met Margaritha Janze Lou jong-
ge-dogther van de Caep.

  • Hits: 7360

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions