Skip to main content

(page 88 continued)

1692

Den 3 Februarij
sijn in den huijwelijken staedt vereenigt
Sr. Albertus Coopman geboortigh van Naerden
jonghman, ende krankbesoeker alhier, met
Juffr. Agnieta van der Graght van Gorcum, wedu
van Jacob Roodsteen.

Den selfde dito (3 Februarij)
Hans Lutger Troost van Herbervelt jonghman
en borger alhier, ende Aeghje Claesze Keiser
van Rotterdam wedu'e en vrijborgeresse alhier

Den 10 dito (Februarij)
sijn in den huijwelijken staedt vereenight Jacob Cornelisse
van Colombo vrij swart, met Neeltie frij swartinne.

Den 29 September
sijn in den huijwelijken staet vereenigt
Jesaias Michaelse van Booven, geboortigh van Ter Goes, jong-
man ende vrijborger alhier, met Levina Lijvens, van
Middelburgh, jongedoghter.

Den 19 8bris (October)
sijn aen Stellenbosch in den huijwelijken sta[edt]
vereenigt Louis de Peronne, van Nazareth, jong-
man ende borger aen Drakenstein met Maria La
Febre van Calis, wedue, ende vrijborgeresse
aldaer.

page 89

Den 23 9bris (November)
sijn in den huijwelijken staet verenigt
Meindert Kruijwagen van Swol jonghman,
met Catharina van Maarsen van Maestright jonge
doghter.

Den 7 10bris (December)
sijn in den huijwelijken staet vereenigt Jacob
Krups van Bern, jonghman, met Sophia Vink van Amster-
dam jonge doghter.

  • Hits: 6798

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions