Skip to main content

(page 89 continued)

1693

Den 1 Martij,
sijn in den huijwelijken staet ver-
eenigt Abraham Pieterze van Dirkslant, jongman,
met Catarina Smith, jongedoghter van Caep de Goede
Hoop.

Den 12 April
sijn door den bant des huijwelijks veree-
nigt Pieter van der Poel van Leiden jongman,
met Joanna Viandt van Amsterdam jongedogter

Den 3 Maij
sijn aen Stellenbosch door den bandt
des huijwelijks verenigt, Casper G[eure]lse
van Nimwegen, jonghman, met Elsie Pijl
van de Caep, jonge doghter.

Den 28 Junij,
sijn in den huijwelijken staedt vereenigt
Sr. Gerrit Vieroot vaendrigh in dienst der E: Comp'
weduenaer van Amsterdam met Juffr. Leonora
Margareta Berbet van Argus geboortigh van
s'Hertogenbosch wedue van Do. Joannes van
den Andel in leven predikant in dienst der
E: Comp'.

Den 12 Julij,
sijn in den huijwelijken staedt ver-
eenigt, Hendrik Barent Oldenlandt baas
tuinier ende landtmeeter deeser plaetse,
met juffr. Margrieta Hendrina van Ot-
tenen, van Maestrigt, wedue van Jan Hen-
drik Blum, in leven guarnisoen boek
houder alhier.

Den 26 dito (Julij)
sijn in den huijwelijken staedt vereenigt
Coenraedt Cloeten van de Caep jongh
man, met Maritie Verschuijr jonge-
dogter van de Caep.

Den 9 Augusti
sijn an Stellenbosch in den
huijwelijken staedt vereenigt, Jan Geel
jongman, met Maria Catarina van
Swaensweijk wedue.

page 90

Den 27 September
sijn in den huijwelijken staedt
vereenigt Jan Siek van Bremen jongh-
man, met Geertruijdt Helms jongedogter
van de Caep.

Den selfde dito (27 September)
in de huijwelijken staedt vereenigt, Jan
Albertze Brons, van Oosnabrugge, jongh-
man, met Anna Lijsters van Amsterdam
wedue.

Den 29 Novembris
sijn in den huijwelijken staedt ver-
eenigt Hendrik Snewindt van Bareldt
weduenaer, met Abijgael Vroom, jonge
dogter van Amsterdam.

Den selfde dito (29 Novembris)
sijn in den huijwelijken staedt bevestigt
Thomas Monk, van Stokholm, weduenaer,
met Anna Haster van Leijden wedue.

Den selfde dito (29 Novembris)
sijn in den huijwelijken staedt vereenigt
Paulus Selijns van Amsterdam weduenaer
met Geertruijd de Beer van de Caep,
jongedogter.

Den selfde dito (29 Novembris)
sijn in den huijwelijken staedt getreden
Pijter Janse Low van de Caep jongman,
met Elijsabeth Windtsel jongedogter van
Amsterdam

  • Hits: 6981

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions