Skip to main content

Cape Town Marriages 1708

(page 104 continued)

1708

1 Januarij
Pieter Pijl van Bijleveld, jongman, met
Johanna Nel van de Caap, jonge dogter.

page 105 (folio 60v)

1708
5 Februarij
Jan Hendrik Haagedoorn van Ree, jongman,
met Elizabeth Loens van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

25 Maart
Philip Morkel van Hamburg, jongman en constapel
op 't retour schip Oosterstijn, met Maria Bibout
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

28 Meij
Hendrik Constant van Macasser, met
Lena Felix van Macasser.

10 Junij
Matthijs van den Berg, van Ceulen, jong:m
met Susanna van Clerk, van Coukerken, wed:e
wijlen Jacob van Hoeven.

2 7b: (September)
Hendrik Treurniet, van 's Hartoogenbos, met
Catharina Coningshooven, van Cabo de Goede Hoop.

9 d:o (September)
Willem Colbert van Amsterdam, jongm: met
Abigael Marquart, van Cabo, jonge dogter.

D:o (9 September)
Philip van Boeton, met Susanna van
Bougies met 2 kinderen [...] haar beijden, gen:t Elizabet en Pieternella.

16 d:o (September)
Johannes Lette van Leijden, met Anna Sophia
Phijster, van Cabo de Goede Hoop.

21 8b: (October)
Sijbrand Vermeulen, jonkman van de
Caap, met Susanna van Coningshooven,
jonge dogter, mede van de Caap.

4 9b: (November)
Daniel Thiebault, jongm: van Amsterdam.
met Aletta de Beer, jonged:r van de Caap.

D:o (4 November)
Anthonij Vik van Ligtenouw, jongm:
met Maria vander Schelde, jonge d:r van
Middelburg.

2 Xb: (December)
Jan Basilius Krijtsman van Saal-
velt, jongm:, met Hermina Herwij, van
Amsterd: wed:e Abraham Abrahamsz Stael.

D:o (2 December)
Aaron van Madagascar, wed:r met
Rachel van Cormandel.

9 d:o (December)
Pieter van den Berg, jongm:, van Amsterd:m
met Anna Margareta Mulder, jonge
dogter van Cabo de Goede Hoop.

  • Hits: 6402

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 89 through 110 of this register.

Citation instructions